Hartebeestloop

Articles

In this section of the website we feature ALL the articles written by HARTEBEESTLOOP BONSMARAS, mainly from our Bonsmara stud breeding program. In most of the articles we refer to what works for us at Hartebeestloop and how we do things in our Bonsmara stud. We also have articles done by other authors. If we can learn from you, we certainly will publish your work! This is a very comprehensive part of this website and we hope you enjoy reading and learning here!

CONTACT US: JOGGIE BRIEDENHANN +264 81 231 6169 (jbried@joggie.com.na)

Publication selected in the Archive of 2015:
Beter vleisopbrengs en hoër uitslagpersentasie gee groter wins!
Date:
April 2015

Dit is alweer sulke tyd – die RSA torring aan strenger invoervereistes vanuit Namibië. Hierdie keer volg hulle die regte prosesse en veranderinge gaan kom. Niemand weet hoe die eindproduk gaan lyk nie, maar dit is beter om voorbereid te wees. Namibië en sy boere sal meer waarde plaaslik moet toevoeg tot hulle diere. Osproduksie, as deel van diversifikasie, is in sekere gedeeltes van die land moontlik. Onderstaande artikel gee riglyne wat kan help om ‘n beter os te produseer.

karkaseienskappe

Daar is sekere karkaseienskappe wat alreeds op lewende diere gemeet kan word. Hierdie metings word dan gebruik om vleisopbrengs, uitslagpersentasies en BLUP teelwaardes vir die 2 eienskappe te bepaal. Die spesifieke dier wat gemeet is, se vleisopbrengs en uitslagpersentasie is belangrik vir ons – maar ver meer belangrik, is die vermoë wat die dier beskik om die eienskappe na sy nageslag oor te dra. Jy wil ‘n dier gebruik wat nageslag teel wat baie goeie vleisopbrengs en uitslagpersentasie het. Dit is waar jou verhoogde inkomste vandaan kom – veral as jou teelbul die 2 eienskappe vaslê in die kudde.

ultrasoniese skanderings

Op Hartebeestloop word ultrasoniese skanderings alreeds vir ‘n dekade lank gedoen. Die syfers is betroubaar en dit word gebruik om te selekteer vir diere met beter vleisopbrengs en uitslagpersentasie.

oogspieroppvervlakte

Die meting van oogspieroppervlakte gee ‘n goeie aanduiding van die bespiering van die dier. Bespiering bepaal die hoeveelheid rooivleis aan die karkas. Hoe beter die bespiering, hoe meer die rooivleis en hoe beter die vleisopbrengs.

Onthou – alle diere het dieselfde hoeveelheid spiere - party diere se spiere is net “groter” en beter ontwikkeld. Hierdie “groei in spierweefsel” of anders gestel, die groter word van die spierweefsel, is hoogs gekorreleerd met die naspeense gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) van die dier.

Op hierdie stadium van die dier se ontwikkeling, is die skeletale raamwerk amper klaar gegroei en is dit omtrent uitsluitlik spierontwikkeling wat plaasvind. Vleisopbrengs en gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) is gekorreleerd, want beide die eienskappe is afhanklik van bespiering.

Dit help dus nie om nét vir bespiering of nét vir GDT te selekteer nie – jy moet binne perke vir beide die eienskappe selekteer.

uitslagpersentasie

Dit alles bring ons by uitslagpersentasie – en ek wil aan julle wys hoe die eienskap wins kan verhoog!

Hartebeestloop Bonsmara osse slag gemiddeld 58% uit. Hierdie syfer is verkry deur die gemiddelde uitslagpersentasie van die laaste 100 Hartebeestloop diere geslag by Meatco (Meat Cooperation of Namibia).

Tabelle 1 & 2 wys die 100 osse se vetgradering en bouvorm klassifikasie aan:

TABEL 1: VET KLASSIFIKASIE

VET KLASSIFIKASIE
AANTAL DIERE
A1
15
A2
41
A3
3
ABO
2
AB1
14
AB2
22
AB3
1
B1
1
B2
1
TOTAAL
100


TABEL 2: BOUVORM KLASSIFIKASIE

BOUVORM KLASSIFIKASIE
AANTAL DIERE
3
56
4
30
5
14
TOTAAL
100


Tabel 3 wys die opbrengs per dier aan vir verskillende uitslagpersentasies. Die heersende pryse behaal by Meatco gedurende Februarie 2015 is gebruik in die onderstaande berekeninge.

Die pryse gebruik in Tabel 3 is in presiese verhouding met die vet klassifikasie van die 100 Hartebeestloop osse en die totale aantal verslagtings by Meatco gedurende 2015.

Hier word dus appels met appels vergelyk en geen aannames word gemaak nie. Die gemiddelde uitslagpersentasie van alle diere geslag by Meatco gedurende 2015 is 56%. Die werklike uitslagpersentasie van veldbeeste by Meatco is nader aan 54%.

Die groot hoeveelheid A-grade geslag vanaf die voerkraal dra by tot die groter uitslagpersentasie van 56%.

Tabel 3 wys die opbrengs per dier aan op uitslagpersentasies van 58%, 56%, 54% en 52% onderskeidelik.

TABEL 3: OPBRENGS OP VERSKILLENDE UITSLAGPERSENTASIES

Uitslag % Meatco

58%
56%
54%
52%
LEWENDE MASSA MEATCO
489 kg
489 kg
489 kg
489 kg
LEWENDE MASSA PLAAS (44 kg of 8,26% GEWIGSVERLIES VAN PLAAS NA MEATCO
533 kg
533 kg
533 kg
533 kg
KARKAS MASSA MEATCO UITGESLAG
284 kg
278 kg
264 kg
254 kg
SENT PER KG KARKAS
N$ 31.85
N$ 31.85
N$ 31.85
N$ 31.85
BEDRAG N$
N$ 9045.00
N$ 8727.00
N$ 8408.00
N$ 8090.00


Wye variasie

Daar is wye variasie in uitslagpersentasies wat behaal word. Daarom is die Hartebeestloop uitslagpersentasie van 58%, Meatco gemiddelde uitslagpersentasie van 56% gedurende 2015, 54% en 52% gebruik in Tabel 3.

Daar is N$ 318.00 per dier verskil in die opbrengs tussen uitslagpersentasies van 58% en 56%.

  • Dit is N$ 31 800.00 oor 100 diere.

Die verskil in opbrengs tussen uitslagpersentasies van 58% en 54% en 58% en 52% is N$ 637.00 en N$ 955.00 onderskeidelik.

  • Dit is N$ 63 700.00 en N$ 95 500.00 onderskeidelik oor 100 diere.

Hierdie verskille het ‘n wesenlike invloed op die winsgewindheid van jou boerdery. Boere moet veral mooi kyk na die verskil tussen 58% en 54% (meer korrekte waarde vir veldbeeste).

58%

Dit lyk asof 58% ‘n baie goeie uitslagpersentasie is om te handhaaf vir medium raam Bonsmara diere. Die susters van hierdie osse bly agter in die kudde en is die boer se vervangingsverse en toekomstige koeikudde.

Hulle moet nog steeds onder ekstensiewe toestande goed wees om mee te boer. Dit beteken die koeie moet vrugbaar wees, hoogs produktief wees, jaarliks kalf en genoeg melk hê om ‘n ordentlike speenkalf te produseer.

Hoekom is ons versigtig om die uitslagpersentasie verder te verhoog?

  1. Bespiering is negatief gekorreleerd met melk. Hoe meer spiere ons pak op die vroulike diere, hoe minder melk sal hulle produseer en die kalwers sal ligter speen.

  2. Bespiering is negatief gekorreleerd met vrugbaarheid. Koeie wat te veel bespierd is, kalf oor die algemeen nie elke jaar nie.

  3. Seleksie vir voortdurende verhoging in uitslagpersentasie bring negatiewe gevolge soos kleiner organe, afname in die inname van lae kwaliteit voer, swakker loopvermoë en verminderde aanpasbaarheid. Dit is almal negatiewe eienskappe wat ons nie benodig in enige vleisbees nie.

oorweeg die regte bulle!

Kommersiële boere en telers moet bulle oorweeg wat beter vleisopbrengs en hoër uitslagpersentasies in die kudde vestig – so sal jy inkomste verhoog.

Hartebeestloop Bonsmaras selekteer al meer as ‘n dekade lank vir goeie bespiering, hoë gemiddelde daaglikse gewigstoenames, uitstekende naspeense groeivermoë, beter vleisopbrengs & hoër uitslagpersentasies.

Alles word natuurlik binne perke gedoen sonder om in te meng met die optimale prestasie van diere onder ekstensiewe toestande.

TABEL 4: EKSTRA INLIGTING OOR DIE 100 OSSE VIR DIE OSPRODUSENT

LEWENDE MASSA PLAAS
533 kg
LEWENDE MASSA MEATCO (44 kg of 8,26% GEWIGSVERLIES VAN PLAAS NA MEATCO)
489 kg
NETTO BEDRAG/KG LEWENDE MASSA MEATCO
N$ 18.50/KG
NETTO BEDRAG/KG LEWENDE MASSA PLAAS
N$ 16.97/KG


Boere sal opmerk dat die uitslagpersentasie gebaseer op die lewende massa op die plaas 53% is. Dit is belangrik in die besluit of jy die diere op die plaas wil verkoop of laat verslag by 'n abattoir en ook die prys wat jy op die plaas moet kry om gelyk te breek met bv. Meatco se pryse.

gebruik genetika om goeie vleisopbrengs te verseker

Die heel belangrikste is egter om die eienskappe van goeie vleisopbrengs en goeie uitslagpersentasie in jou kudde geneties vas te teel deur bulle te gebruik waar die eienskappe alreeds geneties vasgelê is.

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Archive 2010
Archive 2009
Archive 2008
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap