Hartebeestloop

Articles

In this section of the website we feature ALL the articles written by HARTEBEESTLOOP BONSMARAS, mainly from our Bonsmara stud breeding program. In most of the articles we refer to what works for us at Hartebeestloop and how we do things in our Bonsmara stud. We also have articles done by other authors. If we can learn from you, we certainly will publish your work! This is a very comprehensive part of this website and we hope you enjoy reading and learning here!

CONTACT US: JOGGIE BRIEDENHANN +264 81 231 6169 (jbried@joggie.com.na)

Publication selected in the Archive of 2019:
Hartebeestloop se “DROOGTE-TAAI” Teelfilosofie
Date:
April 2019

This article is unfortunately only available in Afrikaans.

Ons besef lankal dat daar nie net diere geteel moet word wat in bogemiddelde seisoene uitstekend presteer nie.

Daar is oor die afgelope paar jare baie min bogemiddelde seisoene gewees – die norm is gemiddeld na ondergemiddeld. Dit is die huidige “normale” omgewing waarin die diere moet oorleef en presteer.

Geen dier kan op niks oorleef en presteer nie. Ek verwys na weidingtoestande waar daar genoeg ruvoer is, met min of geen groen veld en waar slegs noodsaaklike lekaanvulling gedoen word. Oor baie jare is daardie eienskappe wat nodig is om in die “swaarder” jare ook te oorleef en nog steeds binne die omgewingsbeperkinge optimaal te presteer, in die Hartebeestloop diere vasgeteel.

Ek word gereeld gevra oor die enorme kostes wat aangegaan is om alle Hartebeestloop diere genomies te laat ontleed. Die regverdiging van genomiese ontledings is eenvoudig – jy kan vroeër in die dier se lewe en met ‘n baie groter akkuraatheid bepaal, of dit wel die “droogte-taai” eienskappe het. En ook met ‘n groter akkuraatheid bepaal hoe suksesvol die eienskappe na die nageslag oorgedra gaan word.

Onthou – die boer verdien inkomstes uit die bul se nageslag. Enige meting, tegniek, tegnologie of wetenskap wat help om bogenoemde “droogte-taai” eienskappe beter te identifiseer of met groter akkuraatheid te bepaal, regverdig die kostes en moeite! In die Namibiese ekstensiewe boerderytoestande (met inaggenome die effek van aardverwarming) kan daar nie meer anders geboer word nie.

Die 2019 Veilingsbulle is uitgekies met groot klem op die volgende eienskappe:

 • Kalfgemak
 • Aanpasbaarheid & Gehardheid (droogte taai eienskappe)
 • Lae Onderhoudskoste (droogte taai eienskap)
 • Genoegsame groei
 • Hoog vrugbare bloedlyne

TABEL 1: HART 16-0294 se waardes as lae insetkoste en optimale uitset bul

EIENSKAP
INDEKSWAARDE
Geboortegewig
101
Voorspeense Groei
101
Naspeense Groei
109
Volwasse Gewig
89
Veldvoeromset
106
Skrotumomtrek
106
Uitslag %
106
Vleisopbrengs
116
Kalfgroei Waarde
102
Koei Waarde
101
Groei Waarde
124
Produksie Waarde
106


 • Die gemiddelde indekswaarde per bogenoemde eienskappe van alle Bonsmara beeste in die ras is 100.
 • HART 16-0294 (foto hier bo), se Onderhoud Waarde is 113 wat beteken hy is 13% goedkoper om aan te hou as die Bonsmara rasgemiddeld.
 • Vir elkeen van bogenoemde eienskappe (waarvoor die mark bereid is om te betaal), is hy beter as die Bonsmara rasgemiddeld.


 • Dit is waarna verwys word as ‘n lae insetkoste bees met optimale uitset. Let wel, ek het Volwassa Gewig bygesit wat wys dat hy nie ‘n laatryp, groter raam dier is nie.

  kalfgemak

  Dit is oor-en-oor bewys dat ‘n vers wat ‘n dooie kalf gee of self vrek tydens ‘n moeilike geboorte, die swakste belegging in jou boerdery is.

  Die kostes vanaf haar geboorte totdat sy die eerste keer kalf, is enorm en as sy dan geen verkoopbare produk gee nie of self vrek, is dit katastrofies. Ons dui spesifiek aan op die bulbeskrywings watter bulle NIE kalfgemak bulle is nie. Jy weet dus presies hoe die bul gebruik moet word en dit haal alle risiko vir jou uit die besluit uit.

  Aanpasbaarheid en Gehardheid

  Daar is gedurig gesprekke oor die wetenskap van teelwaardes en die waarde daarin om diere op die veld te toets.

  Ons het lankal besluit – dit is nie die een of die ander nie. Ons groei en ontwikkel deur die wetenskap en heg baie waarde aan genomies verrykte teelwaardes. Maar – dit help veel jy het ‘n dier met uitstaande teelwaardes en dit kan nie optimaal presteer op die veld nie.

  Ons doen dus albei – die wetenskap van amptelike prestasietoetsing en die Veldbultoets op die veld. Die resultaat van die “beste wetenskap dier” en “beste veld dier” in een, is waarna ons strewe. Dit is presies wat gedoen is met die seleksie van die veilingsbulle.

  Hierdie diere se hormonale balans en funksionele doeltreffenheid onder warm, droë ekstensiewe toestande, die raamtipe en korrektheid van beenstruktuur, aanpasbaarheid, doeltreffende hitte regulering, loopvermoë, manlikheid, robuustheid en gehardheid, is wat nodig is vir suksesvolle beesboerdery.

  Lae Onderhoudskoste

  Die Bonsmara is een van die min rasse waar daar ‘n teelwaarde beskikbaar is vir Onderhoudskoste. Die teelwaarde bereken die koste om ‘n dier aan te hou en vergelyk dit met die gemiddelde koste van ‘n Bonsmara bees in die ras.

  Onder die Namibiese toestande streef almal na lae insetkoste beeste. Ons het gou uitgevind dat dit nie so eenvoudig is nie! Dit help veel die inset is laag en so ook die uitset! Met lae uitset word onder andere verwys na klein en ligte karkas, swak bouvorm aan die hak, lae veilingsprys behaal omdat dier as nie geskik vir voerkraal of veldafronding beskou word, ten spyte van lae onderhoudskoste.

  Die doelwit is om diere te teel met lae Onderhoudskoste maar met genoegsame melk, groeivermoë en vleiseienskappe, m.a.w. dit wat die mark soek en bereid is om voor te betaal. Die teeldoelwit lei tot lae insetkoste beeste met optimale uitset. Kortweg gestel, die beeste doen meer met minder! Jarelange kondisietellings, meet van lekinnames, deeglike boekhouding van prestasies, kostes en genomiese ontledings maak dit moontlik om hierdie “cost-shifters” te teel.

  Genoegsame Groeivermoë

  Die Namibiese boer produseer speenkalwers direk vanaf die ma op die veld of osse vanaf die veld.

  Voerkrale in Namibië is beperk en die meerderheid lokale speenkalfkopers groei die diere uit op die veld tot markgereed is. Genoegsame voorspeense en naspeense groeivermoë op die veld met slegs strategiese lekaanvulling is belangrike winsdrywers vir die Namibiese boer.

  Voorspeense groeivermoë word bepaal deur

  • kwaliteit en kwantiteit van die koei se melk en die kalf se vermoë om die melk in vleis om te sit
  • die genetiese vermoë van die kalf om weiding in vleis om te sit.

  Die veldweidingomsetvermoë van beide die kalf en os word gemeet en bepaal deur prestasietoetsing. Dit is presies wat jy op die veiling gaan kry – veldgetoetsde presteerders met hoë genomiese potensiaal.

  Hoog vrugbare bloedlyne

  Ek verwys na bloedlyne en nie moederlyne soos algemeen die geval is nie. Vrugbaarheid kom van beide kante en die veilingsbulle is gekies uit hoogs produserende moederlyne en top gebruiksbulle wat vir jare lank gedurende 2 dekseisoene per jaar, meer as 90% dragtigheid gehandhaaf het.

  Comments:

  { comments… read them below or add one }
  Leave a comment:
  Register here if you are new
  or
  Login here
  E-mail: 
  Password: 

  Forgot your Password?
  Back to Top

  Archive 2019
  Archive 2018
  Archive 2016
  Archive 2015
  Archive 2014
  Archive 2013
  Archive 2012
  Archive 2011
  Archive 2010
  Archive 2009
  Archive 2008
  Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap