Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
TOGETHER WE DID GREAT THINGS!
Date:
May 2019The Hartebeestloop team would like to say one BIG THANK YOU to all the role players involved in making the Agra/Hartebeestloop BOSKOS BOEREDAG & Hartebeestloop Auction 2019, such a success!

Without the “together” it would not have been possible!!

The Agra team did ONE FANTASTIC JOB – how you guys get to make it look so effortless goes beyond us… Agra’s last “body count” on the Farmers’ Day was over 600… Congratulations in pulling this together.

Thanks to all the traders (Wow! it is becoming almost a mini-show THANKS TO YOU!), speakers (who gave their time and knowledge for free to the farmers during this terrible drought – again a big thank you!!) and farmers coming from near and far to support this great event. We for sure hope you all enjoyed it as much as us!!

A big and sincere thanks to everybody who also attended the auction, with a REAL BIG THANKS to ALL the buyers!

Dawie Moller from KOMAWEER Bonsmaras bought our prized Poena bull – THANK YOU SO MUCH FOR YOUR SUPPORT Dawie!

EMOK Bonsmaras bought our signature LOT 4 bull (HART 16-0248) - thank you so much!

We hope these bulls will give you much happiness over many years!

The biggest thank you goes to our Maker for all the many blessings. Yes, for sure “TOGETHER WE CAN DO GREAT THINGS” and these 2 days can speak of this.

Hope to see you all again next year! God bless.Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2017:
Vier MEGABOERE aan die woord op Hartebeestloop se Boeredag
Date:
February 2017

Hierdie manne het, glo ek, het al talle 2016’s oorleef en weer suksesvol geword.

Waar begin ’n mens ná ’n bitter moeilike 2016 en 2017 wat nog nie werklik vir alle Namibiërs gewys het dat dit betekenisvol beter gaan wees nie? Die antwoord lê heel waarskynlik in Agra en Hartebeestloop Bonsmaras se Boeredag op 18 Mei op die plaas Hartebeestloop in die Stampriet-omgewing. Hierdie jaar het voorwaar ’n unieke, relevante aanslag vir ons almal in die Landbou bedryf. Vier van Suid-Afrika se superboere wat verlede jaar in kykNET se gewilde Megaboere-reeks verskyn het, sal die verhoog deel. Die bonus vir ons is, dat al 4 van hulle is ook in die veebedryf! Sien die Program in AUCTIONS 2017 of effens laer af.Joggie sê niemand het sekerlik die regte antwoorde wat in alle omgewings en situasies sal werk nie. Tog is daar sekere basiese beginsels wat in alle bedrywe van toepassing is en die boerderybesigheid is geen uitsondering nie.

Ons voel sterk dat jy moeite behoort te doen om die 4-MEGABOERE Boeredag te kom bywoon, sodat jy jou kennis van boerdery as ’n besigheid kan verbreed.

  • Kom luister en leer hoe hierdie boere oor baie jare “groot” geword het en steeds “groot” bly. Dit is ’n unieke geleentheid vir Namibiërs om 4 van die “grotes” van Suid-Afrika se Superboere van TV-faam by een geleentheid te ontmoet en te luister wat hulle te sê het.

  • Boere sal die geleentheid gegun word om hulle vrae aan die MEGABOERE te stel oor hoe presies hulle al talle 2016’s (lees SWAAR JARE!) oorleef en weer suksesvol geword het.

  • Almal weet, groter boere het groter risiko’s. Maar die beginsels van risikobestuur bly dieselfde vir groter en kleiner boere. As daar een beginsel is waaroor alle landbou-rolspelers saamstem, is dit om risiko’s in hoë-risikobedrywe soos landbou, effektief te bestuur en waar moontlik te verminder.

  • Kom luister na hoe Hartebeestloop se span beplan om “uit die droogte te kom” en soos ander boere weer ’n betekenisvolle bydrae tot die Namibiese landbou-ekonomie te maak. Insiggewende data gaan gedeel word onder die tema “Jy sorg te goed vir jou koeie”.

  • Insetkoste dra volgens Hartebeestloop die meeste by tot verhoogde risiko.
    Kom kyk en leer tydens die praktiese besprekings oor hoe hierdie lae insetkoste diere lyk en behoort te presteer. Die meeste boere het die uitgangspunt van “sien is glo”. Deur hierdie diere deur te kyk, sal van meer waarde wees as ’n teoretiese lesing oor hoe hierdie diere behoort te lyk.

  • Kom luister en leer ook hoe om weer op te staan en finansieel lewensvatbaar te word.

Dit is die hartlike uitnodiging vanaf die Hartebeestloop-span en Agra na die Boeredag op 18 Mei 2017.

PROGRAM

AGRA / HARTEBEESTLOOP BOEREDAG 2017
AGRA / HARTEBEESTLOOP FARMERS' DAY 2017

TYD/TIME ONDERWERP/TOPIC SPREKER/LECTURER

08:30 - 08:50

Registrasie / Registration

08:50 – 09:00

Opening Ds Gerhard Liebenberg

09:00 – 09:50

MEGABOER vertel ons hoe!
MEGA FARMER tells us how!

Nick Serfontein
(Sernick)
Nick Serfontein CV
PLAAS tot BORD - Sernick se suksesverhaal !
FARM to PLATE - Sernick’s success story will intrigue you !

09:50– 10:40

gaan saam, gaan MEGA!
go with, go MEGA!

Braam Coetzee
(Merino Konsortium)
CV will be available shortly
Samewerking maak net SIN!
Working TOGETHER just makes SENSE!

10:40 – 11:30

MEGA backgrounding !
MEGA backgrounding !
Pierre Vercueil
(Noord-Wes)
CV will be available shortly
Kalwers reg IN, reg UIT!
a GOOD beginning for an EXCELLENT end!

11:30 – 12:10

Tee/Koffie / Tea/Coffee

12:10 – 13:00

MEGABOER van Namibië!
MEGABOER from Namibia!
Mecki Schneider
(Namibia)
Mecki Schneider CV
vat VERLAAGDE WINSTE nou vas !
take now care of DWINDLING PROFITS !

13:00 – 14:30

Middagete / Lunch

14:30 – 16:00

Bonsmara in die WAARDEKETTING!
Bonsmara in the VALUE CHAIN!
Joggie Briedenhann
(Hartebeestloop Bonsmaras)
Bonsmara KRUISINGS - dit werk!
Bonsmara X-BREEDING - it works!

Bonsmara OSSE - winsgewend!
Bonsmara Oxen - profitable!
POENA Bonsmara - die TOEKOMS?
POLLED Bonsmara - the FUTURE?

16:00 – tot laat/to late

Nou gesels en kyk ons bulle! Dan begin die groot Kalahari-kuier…
Bulls through the ring, discussion and socializing!
Japie Bestebreurtje, Kiep Lepen, Joggie Briedenhann

Ons nooi jou hartlik uit om die besondere dag met ons te kom geniet!
Alle lesings is gratis en middagete is N$ 50.00 per persoon.


We cordially invite you to attend this special day with us!
All lectures are free and lunch is available at N$ 50.00 per person.

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2019
Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap