Hartebeestloop

Stud

Index    Overview    Content    Bonsmara Bulls
GENERAL
   All Galleries
Quickview | Large | Description | Details All


01a. VBB 06-0115 - ELITE PLATINUM COW (Photo taken 2016)

Wat het van VBB 06-0115, die Landbouweekblad / SA Stamboek Elite Platinum Bonsmara koei vir 2015 geword? Sy is STEEDS deel van die “Royal Family of Elite Cows” op Hartebeestloop, op die rype ouderdom van 10 jaar. Ons het haar nou die dag spesiaal gaan “besoek” in die veld waar sy ‘n kalf aan haar sy het en gou ‘n paar foto’s en ‘n video van haar gevat. Dit is altyd lekker om te kyk hoe ‘n dier lyk wat aanhoudend so goed presteer!

Die vraag is nou: Kan sy in die toekoms voortbou op haar uitstekende prestasie tot en met 2015?

My ondervinding is dat goeie koeie hulle prestasies behou soos hulle ouer word. Die bewys is om maar net te kyk na VBB 06-0115 se uitstekende reproduksie prestasies in Tabel 1 (heel onder). Die 10-jarige koei se heel beste prestasie is dat sy 8 kalwers met gekorrigeerde gewig van 265kg gemiddeld speen. Dit is ‘n bitter goeie prestasie enige plek maar dit wil gedoen wees in die droë en warm Kalahari, glo my! Ons beleid is om sulke hoogspresterende koeie te hou totdat die tande finaal klaar is. In kort – vir so lank as moontlik. Nie elkeen van haar verskalwers gaan ‘n verbetering op haar wees nie, alhoewel ons geleer word dat jonger diere beter as hulle ouers “behoort” te wees. “A strong theory, proving weak in practice”. My opinie hieroor is dus, hou jou “goue” koeie in jou kudde! In haar 10-jarige leeftyd het sy die volgende Hartebeestloop en amptelike Bonsmara seleksies geslaag:

 1. 7 maande speengewig en visuele evaluering
 2. 12 maande gewig en visuele evaluering
 3. 14 maande – gewig, geslagsrypheid, visuele evaluering en pelvismeting
 4. 18 maande gewig en visuele evaluering
 5. 20 maande dragtigheidsondersoek
 6. 24 maande kalwing en amptelike keuring
 7. Jaarlikse inspeksies vanaf 2008 tot 2016 waar veral reproduksievermoë, hormonale balans en nageslag stoet goedkeuringspersentasie streng ge-evalueer word
 8. Sy teel nageslag wat goed genoeg is om die jaarlikse Produksieveiling te haal

Dit is onverantwoordelik om jou “hoop” te sit op elke verskalf van ‘n top ouer koei om hierdie tipe prestasie te herhaal of te verbeter. As die kwaliteit van die verskalwers dit toelaat, gee hulle beslis ‘n kans. Maar moenie te gou besluit jy het ‘n “wenner” wat die koei gaan vervang en beter presteer nie. Jy sal heel moontlik eers verseker weet na 10 jaar! VBB 06-0115 is jaarliks ‘n “dead certainty” wanneer dit kom by uitsonderlike prestasies! Die Bonsmara ras is gebou op hierdie hoogs presterende koeie.

ELITE PLATINUM KOEI (2015) VBB 06-0115

Ras
Bonsmara
ID
VBB 06-0115
Eienaar
Hartebeestloop
Geboortedatum
24/09/2006
Ouderdom met eerste kalwing
24
Tussenkalfperiode (TKP)
359
Reproduksie-indeks (RI)
120
Getal kalwers
8
Gem. Speenindeks
101
Teelwaarde-indeks vir speen
111
Koeiwaarde-seleksie-indeks
119
% nageslag goedgekeur
83


Back to Top
01a. VBB 06-0115 - ELITE PLATINUM COW (Photo taken 2016)


01b. VBB 06-0115 - ELITE PLATINUM COW

AFC 24
Number of Calvings 7
1st ICP 405
Av ICP 354
Last ICP 307
Reproduction Index 121
Approved B&H 4/5
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 1/1
Die elitekoei, VBB 06/115, was 24 maande oud toe sy die eerste keer gekalf het en het nou reeds sewe kalwers gehad met ’n TKP van 354 dae. Lees gerus ook die Nuus artikel oor hierdie wenner koei.

Kyk gerus ook na haar seun, HART 12-0206, wat op die Hartebeestloop Veiling 2015 aangebied word.

 • ID: VBB 060115
 • Eienaar: Hartebeestloop Bonsmaras
 • Geboortedatum: 24/09/2006
 • Ouderdom met eerste kalwing: 24 maande
 • Tussenkalfperiode (TKP): 354
 • Reproduksie-indeks (RI): 121
 • Getal kalwers: 7
 • Gem. Speenindeks: 100
 • Teelwaarde-indeks vir speen: 111
 • Koeiwaarde-seleksie-indeks:127
 • % nageslag goedgekeur: 80%

Artikel, soos verskyn in die LANDBOUWEEKBLAD

WETENSKAP AANGEWEND VIR OPTIMALE PRODUKSIE

In die klipharde Kalahari-duineveld van Namibië het hierdie teler die wetenskap en omgewing by mekaar uitgebring om ’n topklas Bonsmara-stoetery te ontwikkel.

Die wetenskap van veeteelt en veral BLUP-teelwaardes word gebruik om die eienskappe wat die omgewing kan onderhou, optimaal te kry. Net so word die kennis van die omgewingstoestande gebruik om die eienskappe wat nie deur die omgewing bevorder word nie, te beperk, sê dr. Joggie Briedenhann, eienaar van Hartebeestloop Boerdery.Hy boer ongeveer 20 km suidoos van Stampriet in Namibië in die pragtige, maar ongenaakbare Kalahari-duineveld, wat gemiddeld slegs 180–200 mm reën per jaar kry.

Die hoofstroom-boerdery is 500 Bonsmara-stoetkoeie. Seleksie vir vrugbaarheid en uitstekende reproduksievermoë is eie aan die kudde en word streng toegepas. Hartebeestloop Bonsmaras was in 2013 en 2014 die Landbounavorsingsraad se Nasionale Vleisbees-verbeteringskudde van die Jaar (onderskeidelik die buite-Suid-Afrika-wenner en Suid-Namibië-wenner).

Die kudde was ook die afgelope paar jaar onder SA Stamboek se tien beste kuddes van die jaar vir alle rasse wat by hierdie instansies geregistreer is. Joggie se kudde het ʼn gemiddelde ouderdom met eerste kalwing van 25 maande en ’n tussenkalfperiode van 385 dae.

Hy sê Namibiërs voeg waarde tot hul speenkalwers toe deur hulle tot osse op die veld uit te groei en dan deur plaaslike abattoirs te bemark; verkieslik deur uitvoer-abattoirs vir bemarking in die Europese Unie en Skandinawiese lande waar ekstra pryspremies verkry word.

Sy boerdery is in 2014 drie keer as Meatco (’n vleisverwerkings- en bemarkingsmaatskappy) se produsent van die maand aangewys, gegrond op die gehalte van die diere wat vir slagdoeleindes aangebied word. “Goeie naspeense groeivermoë is in die kudde vasgeteel,” sê Joggie. “Ons streef daarna om die optimale hoeveelheid vleis per hektaar op die doeltreffendste wyse moontlik te produseer en mik nie slegs vir totale produksie-doeltreffendheid op die plaas nie, maar kyk ook na elke koei se doeltreffendheid. Om dit te bereik, is ʼn geharde, aangepaste, hoogs vrugbare koeikudde nodig.”

Hy doen pelvismetings op alle verse en bulle. Dit speel ʼn belangrike rol wanneer seleksie vir parings gedoen word. Alle bulle gaan deur ʼn groeitoets onder ekstensiewe toestande in samewerking met die Ministerie van Landbou, Water en Bosbou en onder die vaandel van Stamboek. Die bulle word bykomend in ’n ekstensiewe veldbultoets van Veldbul/ram SA geëvalueer.

Joggie sê veeboere word vir vleis in die vorm van gewig betaal. Die doelwit is dus om mediumraam diere te teel, met ʼn aanvaarbare volwasse gewig, goeie, gemiddelde, daaglikse gewigstoename en ’n uitstekende veld-voeromsetverhouding. Alle bulle word ultrasonies skandeer om die grootte van die oogspieroppervlakte te meet en te bepaal tot watter mate hulle vroeg vet sal neerlê. Hierdie eienskappe is belangrik om genoeg bespiering in te teel en diere te hê wat op ʼn vroeë ouderdom op die veld afrond om die maksimum uitvoerpremies te verdien.

ELITE KOEI

Sy elitekoei, VBB 06-0115, wat ook al Stamboek se elite-platinumkoei was, is een van die uitstaande koeie in die kudde. Sy het op 24 maande die eerste keer gekalf en het ná sewe kalwers ’n TKP van 354 dae. Vier van haar eerste vyf kalwers is goedgekeur vir stoetteling, die sesde kalf in nog in prestasietoetsing waar hy uitstekend presteer en die sewende kalf loop nog by sy ma. Sy het reeds twee bulle op Joggie se jaarlikse produksieveiling verkoop en nog een kom vanjaar onder die hamer.

Back to Top
01b. VBB 06-0115 - ELITE PLATINUM COW


01c. To read more about each cow, click details

Back to Top01c. To read more about each cow, click details


02. BHE 00-0100 - Elite Gold

AFC 30
Number of Calvings 11
1st ICP 368
Av ICP 402
Last ICP 434
Reproduction Index 108
Approved B&H 8/10
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 5/6

Back to Top
02. BHE 00-0100 - Elite Gold


03. AEJ 04-0197 - ELITE GOLD

AFC 31
Number of Calvings 8
1st ICP 372
Av ICP 357
Last ICP 397
Reproduction Index 115
Approved B&H 4/6
Approved Bulls 2/3
Approved Heifers 2/3

Back to Top
03. AEJ 04-0197 - ELITE GOLD


04. AEJ 06-0004 - ELITE BRONZE

AFC 29
Number of Calvings 6
1st ICP 418
Av ICP 400
Last ICP 406
Reproduction Index 109
Approved B&H 2/3
Approved Bulls 1/2
Approved Heifers 1/1

Back to Top
04. AEJ 06-0004 - ELITE BRONZE


05. AEJ 06-0006 - elite bronze

AFC 28
Number of Calvings 7
1st ICP 450
Av ICP 367
Last ICP 343
Reproduction Index 115
Approved B&H 5/5
Approved Bulls 3/3
Approved Heifers 2/2

Back to Top
05. AEJ 06-0006 - elite bronze


06. AEJ 06-0163 - elite bronze

AFC 24
Number of Calvings 7
1st ICP 431
Av ICP 362
Last ICP 354
Reproduction Index 120
Approved B&H 4/5
Approved Bulls 2/3
Approved Heifers 2/2

Back to Top
06. AEJ 06-0163 - elite bronze


07. BHE 02-0127 Elite Gold

AFC 35
Number of Calvings 10
1st ICP 437
Av ICP 375
Last ICP 376
Reproduction Index 109
Approved B&H 5/8
Approved Bulls 1/1
Approved Heifers 4/7

Back to Top
07. BHE 02-0127 Elite Gold


08. BHE 02-0153 - elite gold

AFC 29
Number of Calvings 10
1st ICP 340
Av ICP 377
Last ICP 348
Reproduction Index 113
Approved B&H 3/7
Approved Bulls 1/5
Approved Heifers 2/2

Back to Top
08. BHE 02-0153 - elite gold


09. BHE 03-0130 - elite gold

AFC 31
Number of Calvings 9
1st ICP 407
Av ICP 397
Last ICP 440
Reproduction Index 108
Approved B&H 4/7
Approved Bulls 3/5
Approved Heifers 1/2

Back to Top
09. BHE 03-0130 - elite gold


10. CEF 99-0086 - elite gold

AFC 30
Number of Calvings 12
1st ICP 439
Av ICP 399
Last ICP 454
Reproduction Index 108
Approved B&H 7/10
Approved Bulls 4/6
Approved Heifers 3/4

Back to Top
10. CEF 99-0086 - elite gold


11. CEF 99-0157 - elite gold

AFC 27
Number of Calvings 13
1st ICP 463
Av ICP 393
Last ICP 385
Reproduction Index 111
Approved B&H 7/10
Approved Bulls 4/6
Approved Heifers 3/4

Back to Top
11. CEF 99-0157 - elite gold


12. EI 05-166 - ELITE GOLD

AFC 21
Number of Calvings 8
1st ICP 362
Av ICP 344
Last ICP 327
Reproduction Index 124
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 2/2

Back to Top
12. EI 05-166 - ELITE GOLD


13. HART 05-0004 - ELITE SILVER

AFC 29
Number of Calvings 8
1st ICP 472
Av ICP 381
Last ICP 317
Reproduction Index 112
Approved B&H 4/5
Approved Bulls 2/2
Approved Heifers 2/3

Back to Top
13. HART 05-0004 - ELITE SILVER


14. HJB 02-0181 - ELITE GOLD

AFC 36
Number of Calvings 10
1st ICP 385
Av ICP 369
Last ICP 333
Reproduction Index 110
Approved B&H 7/8
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 4/4

Back to Top
14. HJB 02-0181 - ELITE GOLD


15. HJS 01-0049 - ELITE GOLD

AFC 29
Number of Calvings 11
1st ICP 389
Av ICP 412
Last ICP 415
Reproduction Index 106
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 2/2
Approved Heifers 3/4

Back to Top
15. HJS 01-0049 - ELITE GOLD


16. HOT 03-0203 - ELITE SILVER

AFC 32
Number of Calvings 9
1st ICP 360
Av ICP 395
Last ICP 327
Reproduction Index 108
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 4/5
Approved Heifers 1/1

Back to Top
16. HOT 03-0203 - ELITE SILVER


17. HOT 05-0292 - ELITE BRONZE

AFC 23
Number of Calvings 7
1st ICP 370
Av ICP 411
Last ICP 418
Reproduction Index 112
Approved B&H 3/4
Approved Bulls 0/1
Approved Heifers 3/3

Back to Top
17. HOT 05-0292 - ELITE BRONZE


18. JMP 04-0139 - ELITE GOLD

AFC 28
Number of Calvings 9
1st ICP 475
Av ICP 383
Last ICP 410
Reproduction Index 113
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 2/2
Approved Heifers 3/4

Back to Top
18. JMP 04-0139 - ELITE GOLD


19. JMP 04-0157 - ELITE SILVER

AFC 26
Number of Calvings 9
1st ICP 383
Av ICP 368
Last ICP 349
Reproduction Index 116
Approved B&H 4/5
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 1/1

Back to Top
19. JMP 04-0157 - ELITE SILVER


20. JMP 04-0238 - ELITE GOLD

AFC 24
Number of Calvings 8
1st ICP 470
Av ICP 392
Last ICP 383
Reproduction Index 114
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 1/1
Approved Heifers 4/5

Back to Top
20. JMP 04-0238 - ELITE GOLD


21. JMP 04-0283 - ELITE SILVER

AFC 25
Number of Calvings 8
1st ICP 478
Av ICP 389
Last ICP 464
Reproduction Index 113
Approved B&H 3/6
Approved Bulls 2/4
Approved Heifers 1/2

Back to Top
21. JMP 04-0283 - ELITE SILVER


22. NGO 02-0010 - ELITE GOLD

AFC 32
Number of Calvings 11
1st ICP 629
Av ICP 374
Last ICP 309
Reproduction Index 112
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 2/2

Back to Top
22. NGO 02-0010 - ELITE GOLD


23. NGO 02-0092 - ELITE GOLD

AFC 28
Number of Calvings 10
1st ICP 538
Av ICP 388
Last ICP 389
Reproduction Index 112
Approved B&H 5/7
Approved Bulls 2/4
Approved Heifers 3/3

Back to Top
23. NGO 02-0092 - ELITE GOLD


24. NGO 03-0066 - ELITE GOLD

AFC 30
Number of Calvings 9
1st ICP 469
Av ICP 388
Last ICP 414
Reproduction Index 110
Approved B&H 6/8
Approved Bulls 3/5
Approved Heifers 3/3

Back to Top
24. NGO 03-0066 - ELITE GOLD


25. NGO 03-0070 - ELITE GOLD

AFC 35
Number of Calvings 9
1st ICP 399
Av ICP 392
Last ICP 339
Reproduction Index 106
Approved B&H 4/6
Approved Bulls 2/2
Approved Heifers 2/4

Back to Top
25. NGO 03-0070 - ELITE GOLD


26. NGO 04-0046 - ELITE GOLD

AFC 33
Number of Calvings 8
1st ICP 384
Av ICP 390
Last ICP 420
Reproduction Index 107
Approved B&H 4/6
Approved Bulls 3/5
Approved Heifers 1/1

Back to Top
26. NGO 04-0046 - ELITE GOLD


27. RCO 02-0049 - ELITE GOLD

AFC 30
Number of Calvings 11
1st ICP 406
Av ICP 355
Last ICP 304
Reproduction Index 116
Approved B&H 4/7
Approved Bulls 3/4
Approved Heifers 1/3

Back to Top
27. RCO 02-0049 - ELITE GOLD


28. RCO 03-0003 - ELITE GOLD

AFC 34
Number of Calvings 9
1st ICP 563
Av ICP 403
Last ICP 325
Reproduction Index 105
Approved B&H 7/7
Approved Bulls 2/2
Approved Heifers 5/5

Back to Top
28. RCO 03-0003 - ELITE GOLD


29. BHE 05-0059 - ELITE SILVER

AFC 29
Number of Calvings 7
1st ICP 376
Av ICP 366
Last ICP 398
Reproduction Index 115
Approved B&H 3/5
Approved Bulls 2/3
Approved Heifers 1/2

Back to Top
29. BHE 05-0059 - ELITE SILVER


30. AEJ 04-0194 - ELITE GOLD

AFC 28
Number of Calvings 9
1st ICP 430
Av ICP 358
Last ICP 366
Reproduction Index 117
Approved B&H 4/7
Approved Bulls 1/3
Approved Heifers 3/4

Back to Top
30. AEJ 04-0194 - ELITE GOLD


31. FAN 03-0050 - ELITE SILVER

AFC 29
Number of Calvings 9
1st ICP 447
Av ICP 386
Last ICP 418
Reproduction Index 111
Approved B&H 5/7
Approved Bulls 3/5
Approved Heifers 2/2

Back to Top
31. FAN 03-0050 - ELITE SILVER


32. GBS 06-0107 - ELITE BRONZE

AFC 25
Number of Calvings 7
1st ICP 392
Av ICP 380
Last ICP 347
Reproduction Index 116
Approved B&H 4/5
Approved Bulls 1/1
Approved Heifers 3/4

Back to Top
32. GBS 06-0107 - ELITE BRONZE


33. HART 05-0008 - ELITE GOLD

AFC 26
Number of Calvings 8
1st ICP 387
Av ICP 375
Last ICP 544
Reproduction Index 116
Approved B&H 6/7
Approved Bulls 5/6
Approved Heifers 1/1

Back to Top
33. HART 05-0008 - ELITE GOLD


34. HJB 05-0095 - ELITE SILVER

AFC 28
Number of Calvings 8
1st ICP 381
Av ICP 379
Last ICP 381
Reproduction Index 113
Approved B&H 3/5
Approved Bulls 3/5
Approved Heifers 0/0

Back to Top
34. HJB 05-0095 - ELITE SILVER


35. NFS 04-0265 - ELITE BRONZE

AFC 35
Number of Calvings 8
1st ICP 394
Av ICP 377
Last ICP 414
Reproduction Index 108
Approved B&H 2/4
Approved Bulls 1/2
Approved Heifers 1/2

Back to Top
35. NFS 04-0265 - ELITE BRONZE


36. VZF 04-0037 - ELITE GOLD

AFC 33
Number of Calvings 9
1st ICP 391
Av ICP 369
Last ICP 361
Reproduction Index 112
Approved B&H 3/6
Approved Bulls 1/4
Approved Heifers 2/2

Back to Top
36. VZF 04-0037 - ELITE GOLD


37. WCS 01-0151 - Elite Gold

AFC 35
Number of Calvings 10
1st ICP 395
Av ICP 415
Last ICP 458
Reproduction Index 102
Approved B&H 5/5
Approved Bulls 2/2
Approved Heifers 3/3

Back to Top
37. WCS 01-0151 - Elite Gold


38. WCS 04-0036 - ELITE SILVER

AFC 36
Number of Calvings 7
1st ICP 381
Av ICP 384
Last ICP 328
Reproduction Index 105
Approved B&H 5/6
Approved Bulls 5/6
Approved Heifers 0/0

Back to Top
38. WCS 04-0036 - ELITE SILVER
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap