Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 13 May 2022

Index  |  Overview  |  Newsletter 2022 | Animals  | General |  All Auctions
Auction
Bulls 2022


LOT 01: HT 19-0444 (POLLED PP)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HT 19-0444

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★HT 19-0444 se vaar is HDT 15-0046 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) Dit is tradisie op Hartebeestloop om die veiling te open met ‘n baie goeie bul. Hierdie jaar vat ons dit ‘n stappie verder en open die veiling met ‘n baie goeie bul met baie spesiale eienskappe!

HT 19-0444 is ‘n homosigotiese poena (PP, dra beide poenagene), mediumraam, kalfgemak bul wat op beide verse en koeie gebruik kan word.

Hy is ideaal aangepas vir ekstensiewe boerdery met baie goeie vermoë om weiding in vleis om te sit 102, bogemiddelde voorspeense en naspeense groeivermoe van 109 en 112 onderskeidelik en ‘n baie goeie gemiddelde daaglikse gewigstoename 108.

HT 19-0444 is ‘n tipiese vroeër ryp bul met uitstekende maternale eienskappe, goeie vroeë vetneerlegging 135, gekombineerd met bogemiddelde bespiering 115 en sterk groei op die veld. Sy lae insetkoste teelwaarde indeks van 100 reflekteer die teelbeleid op Hartebeestloop.

HT 19-0444 vertoon uitstekende manlikheid met sterk, breë kop, goeie oogbankontwikkeling en wakker houding. Kyk gerus na die growwe haar op die voorkop en nekgedeelte, die pragtige verdonkering op die nek en voorkwart, en sy goedgevormde skrotum met teelwaarde indeks van 113.

Hy sal uitstekend doen in enige speenkalf en osproduksiestelsel. Ek sal aanbeveel dat sy sterk maternale en aanpasbaarheidseienskappe gebruik word om vervangingsverse te teel. Daar is ‘n groot premie in die mark vir poenabulle en ‘n nòg groter premie vir poena vroulike diere. Hier is die ideale geleentheid met ‘n PP poena bul om poenagene gou in jou kudde te vestig.

Stoettelers moet daarop let dat hy ‘n B-generasie bul is.
LOT 02: HART 18-0169

LOT 02: HART 18-0169

TEELWAARDES    VIDEO    


HART 18-0169

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆


HART 18-0169 se vaar is HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

Sterk mediumraam bul met baie goeie bespiering wat net op koeie gebruik moet word.

Hy kom uit uitstekende moederlyne van beide vaders- en moederskant. Beide oumas was ELITE-GOUD koeie en sy moeder HART 12-0014 is self ‘n top presteerder met OEK 32 mnde en TKP van 355 dae.

HART 18-0169 is uitstekend aangepas vir prestasie onder veldtoestande. Sy voorspeense 107 en naspeense 106 groeivermoë wys presies waar hy gebruik moet word – in ‘n produksiestelsel waar groei belangrik is. Vir die boere wat bouvorm, bespiering, groei, aanpasbaarheid, regte raamtipe en goeie lengte in hulle kuddes wil verbeter, is hy ‘n baie goeie keuse. Osboere moet let op sy teelwaarde indekse vir Uitslagpersentasie 115 en Rooivleis produksie 102 – beide is bo die rasgemiddeld. Kyk veral na die uitstekende diepte deur die voorlyf.

Sy houding, manlikheid, aanpasbaarheidseienskappe en bouvorm sal jou dadelik opval as jy hom sien.

Boere wat in die mark is om bouvorm en speenkalfgewigte te verbeter, “outydse” platsydige koeie se nageslag meer breedte en gewig te gee asook om die optimale produksie uit kruisteling te kry, moet baie goed na hom kyk. Dit is jou bul!!
LOT 03: HART 19-0150

LOT 03: HART 19-0150

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0150

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆Uitstekende mediumraam en kalfgemak bul wat ons self in die stoet gebruik het. Hy is ‘n tipiese voorbeeld van die maternale lyn bulle wat ons teel. Vroeër ryp, “easy fleshing” met goeie bouvorm, mooi breedte en baie vleis.

HART 19-0150 kom vanuit die beste moederlyne in ons kudde. Beide oumas is SILWER-ELITE SA STAMBOEK koeie. Sy moeder HART 06-0073 kalf op 32 mnde, het TKP van 357 dae oor 11 kalwers en speen hulle op 250kg gemiddeld. Uit haar word baie goeie bulle verkoop aan oom Foffie Badenhorst, 2 bulle aan Arnold Klein, Frans Lottering en die bekende HART 10-0240 aan Dawie Moller van Kommaweer Bonsmaras. Tans word HART 20-0062 uit haar verskalf HART 16-0350 as kalfgemak bul op verse gebruik. Dekades se prestasies is in hierdie moederlyn vas gevang. As ons bulle vir maternale gebruik aanbeveel, sal hulle uit sulke moederlyne kom.

Hy is die toonbeeld van aanpasbaarheid met blinkgladde vel, kort haar, dik velvoue, goeie keelvel en lang stert. Sy Veldbul Ekonomiese Indeks is 109 en hy was een van die beste “veldgroeiers” tydens die toets. Onderhoudkoste – of soos op die boere tong gesê word “lae insetkoste” is ‘n belangrike winsdrywer in veeboerdery. HART 19-0150 se Onderhoudskoste teelwaarde indeks van 121 beteken dat hy 21% “goedkoper” is op die veld as die rasgemiddeld.

Kyk gerus na die sterk manlikheidseienskappe – sterk kop, goeie breedte tussen die oë, mooi oogbankontwikkeling en sterk bek. Sekondêre geslagseienskappe soos verdonkering en goedgevormde skrotum wat mooi hang en 39cm meet, is goed ontwikkel.

HART 19-0150 sal verseker goed doen in meeste produksiestelsels. As jy egter jou eie vervangingsverse teel, of in die mark is om vervangingsverse vir ander boere te teel, is HART 19-0150 jou keuse.

Hy bring die 5 “big easies” van veeboerdery: Easy calving, easy doing, easy keeping, easy fleshing and easy maintenance na jou kudde. Hy is een van my gunsteling kalfgemak en “All Rounder” bulle op die veiling. Hy is een van die klipbulle vanaf Dassiesfontein, in die klipwêreld wes van Mariental en sal uitstekend presteer in die klipgedeeltes van Namibië.
LOT 04: HART 18-0255 (POLLED PH)

LOT 04: HART 18-0255 (POLLED PH)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 18-0255

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Dit vat moed om ‘n poena bul op LOT 4 in te bring. HART 18-0255 verdien die nommer 4 slot. HDT 10-0005 se vaar is HDT 10-0005 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

Hy is ‘n beproefde kalfgemak bul wat self in die stoet gebruik is en ook as jong bul diens gedoen het by Zunica Bonsmaras van Nic en Sunja van Heerden.

HART 18-0255 is ‘n mediumraam “All Rounder” bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Ek verwys selde spesifiek na teelwaarde indekse maar, lys die volgende:

 • Voorspeense groeivermoë: 115
 • Naspeense groeivermoë: 118
 • Gemiddelde daaglikse gewigstoename: 126
 • Veldweidingvoeromsetvermoe(Kleiberindeks): 124
 • Lengte/hoogte verhouding: 108
 • Volwasse gewig: 89

Hierdie is ‘n tipiese voorbeeld van wat ons graag wil teel. Genoegsame groei met goeie lengte sonder om raamtipe of volwasse gewig te groot of swaar te maak.

Sy bouvorm, breedte, kapasiteit en diepte deur die voorlyf is opvallend. Dit reflekteer presies in die teelwaarde indekse vir Uitslagpersentasie 129 en Rooivleis Produksie 129. Hy doen goed in die Veldbultoets met sy 3-maandelikse kondisietelling en haarkleed punte, van die beste. Tipies lê hy vet baie vroeg neer, 120 (kondisie), is sy bespiering sterk 126 (konstitusie) en wys dit in sy prestasies.

Ek lys ook die 3 belangrikste Bonsmara seleksie teelwaarde indekse:

 • Koei Waarde 107
 • Groei Waarde 121
 • Produksie Waarde 110

Met al sy prestasies in ag geneem, is sy Onderhoudskoste (113) nogsteeds 13% minder as die rasgemiddeld.

Hy is geteel uit ‘n goeie moederlyn vanaf Hartebeestloop en sy ouma HART 10-0105 is ‘n ELITE BRONS SA STAMBOEK koei. Hy is die 1ste kalf van HART 16-0011 met OEK 32 mnde en TKP 409 dae/4 kalwers. Sy is gebore in 2016 en baar HART 18-0255 in 2018 beide van hulle in die ergste droogte in mense heugenis in Namibië.

HART 18-0255 is een van my gunstelinge op die veiling. Ek staan bankvas agter hom!
LOT 05: HART 18-0188

LOT 05: HART 18-0188

TEELWAARDES    VIDEO    


HART 18-0188

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★‘n Baie sterk seun van JL 07-0054 – ons vlagskip stoetvaar vir baie jare. Mediumraam, goed bespierde, dik bul met goeie kapasiteit, mooi sprong van rib en baie goeie diepte deur die voorlyf. Hy dra baie vleis.

HART 18-0188 is ‘n top presteerder tydens die ekstensiewe veldgroeitoets met speenindeks (98), Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename (120) en Veldweidingomsetvermoë (120). Dit is wat ons wil teel en waarmee almal wil boer – diere wat met minimale insette op die veld presteer. Sy Onderhoudkoste teelwaarde indeks van 115 is tipies van lae insetkoste beeste wat goed doen op die veld. Dit is 15% beter as rasgemiddeld of anders gestel -15% “goedkoper” om met hom en heel moontlik ook sy nageslag te boer.

Sy uitstekende aanpasbaarheidseienskappe sal jou dadelik opval op die veiling – uit die boeke. Pragtige gladde, blink vel met kort glansende haar, mooi skofontwikkeling, lang stert, sterk bene en kloue en los, dik nekvelle.

Hy is sekerlik een van die bulle wat die beste voorbeeld is van sekondêre geslagseienskappe op die veiling. Uitstaande verdonkering op die nek, tipiese bulnek, goeie bespiering en ‘n skrotum wat simmetries hang.

HART 18-0188 moet net op koeie gebruik word. Bouvorm, bespiering, aanpasbaarheid met goeie loopvermoë en sy vermoë om op die veld top te presteer, is sy beste eienskappe. Speenkalf en os boere hoef nie verder as hom te kyk nie. Hy bring “real value” na jou kudde.
LOT 06: HART 19-0192

LOT 06: HART 19-0192

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0192

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆Hy is geteel uit HART 14-0127 wat op Hartebeestloop meestal gebruik is as kalfgemak bul om verse oop te maak. Hy is verkoop op die 2020 veiling aan Dawie Moller van Kommaweer Bonsmaras. Weereens is daar baie sterk moederlyne in sy agtergrond – ouma aan vaderskant ELITE SILWER SA STAMBOEK koei en sy moeder VBB 07-0302 ELITE GOUD SA STAMBOEK koei. Haar OEK is 32 mnde, TKP 376 dae oor 10 kalwers met gemiddelde speenindeks van 108/10 kalwers. Sy speen hierdie 10 kalwers teen gemiddeld 258kg in die Kalahari(!) – dit wil gedoen wees.

HART 19-0192 is ‘n mediumraam bul met uitstaande bouvorm, is breed reg deur, wys baie goeie kapasiteit, goeie bespiering, sterk toplyn en is diep deur die voorlyf. Daar is nie veel meer te sê oor sy visuele voorkoms en strukturele korrektheid nie. Beste is om self na hom te kyk op die veiling.

Aanpasbaarheid is belangrik as jy in die Kalahari boer en ons teel en selekteer vir dit – en dan slaan jy die “jack-pot” met HART 19-0192. Hy is sekerlik die bul met die beste aanpasbaarheidseienskappe op die veiling. Glansend blink van vel en haar, sterk skofontwikkeling, lang kruishelling met goeie helling, korrekte stertaanhegting en lang stert. Opvallend is die los en dik velle by die keel.

Hy vertoon goeie voorspeense 118 en naspeense 117 groeivermoë, baie melk 111, bogemiddelde daaglikse gewigstoename 101 en ‘n baie aanvaarbare volwasse gewig van 102. Hy is ‘n mediumraam bul met Skouerhoogte 95 en goeie Lengte/Hoogte verhouding van 108.

Die 3 belangrike Bonsmara seleksie teelwaarde indekse naamlik Koei Waarde, Groei Waarde en Produksie Waarde is al drie 101.

HART 19-0192 wys baie goeie stoetpotensiaal en behoort ‘n betekenisvolle bydrae tot Bonsmara stoetteling te maak. Sulke bulle kom nie gereeld in die mark nie. Hy is een van die sterkste bulle op die veiling.
LOT 07: HART 19-0051

LOT 07: HART 19-0051

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0051

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar). verdien spesiale melding. Beide die oumas is ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie met merkwaardige reproduksie en produksie prestasies. Sy moeder HART 11-0290 is ook ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei met uitsonderlike prestasies – OEK 25 mnde, TKP 373 dae/9 kalwers en sy speen die 9 kalwers teen 251kg gemiddeld. Sy het nog ‘n sterk seun op die veiling naamlik HART 20-0057 op LOT 31.

HART 19-0051 moet net op koeie gebruik word. Hy is spesifiek geteel vir uitstaande groeivermoë (voorspeense 123 en naspeens 123 ), bogemiddelde voer 116 en weidingomsetvermoeë 116 na gewig, verhoogde uitslagpersentasies 128 en rooivleis produksie 123 asook beter bespiering 129 en uitstekende bouvorm.

Sy seleksie indeks teelwaardes wat ‘n samevatting van vele einskappe is, wys duidelik sy potensiaal as ‘n “profit driver” bul op die plaas.

Koei Waarde 105, Groei Waarde 125 en Produksie Waarde 110.

HART 19-0051 moet gebruik word in speenkalf en os produksiestelsels waar verhoogde groeivermoë, beter voer en weidingomset na gewig en swaarder gewigte verlang word. Daar sal hy ‘n uitstekende “value adder” tot jou produksiestelsel wees. Hy kan selfs ook in terminale teling gebruik word waar beide tollie en verskalwers verkoop word. Ek het malle sonder tal gesien watter positiewe impak hierdie spesialis groeiers maak in onderpresterende koeikuddes wat gekenmerk word deur swak bouvorm, algehele platsydigheid, min groei en melk met gepaardgaande ligte speengewigte. Merk hom op jou “wish list” as jy speenkalwers en osse swaarder wil kry!
LOT 08: HART 18-0259 (POLLED PH)

LOT 08: HART 18-0259 (POLLED PH)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 18-0259

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is ‘n halfbroer van LOT 4 - HART 18-0255. Beide is geteel uit Gustav Trümpelman van die eertydse Bostrum Bonsmara se stoetvaar HDT 10-0005 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) . HART 18-0259 kom uit ‘n baie goeie HART-moederlyn. Die ouma is HART 11-0276 wat ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei is en die moeder is HART 16-0107 met OEK 32 mnde en TKP van 408 dae oor 4 kalwers. HART 18-0259 was haar eerste kalf.

Hy is ‘n 3,5 raamtipe met baie goeie bouvorm, diep met goeie kapasiteit, sterk toplyn, swaar voorkwart en goeie bespiering.

HART 18-0259 wys die kombinasie van goeie bespiering 121, vroeë vetneerlegging 112 en goeie marmering. Tipies die eienskappe wat nodig is om konstitusie te hou in moeilike tye en gou genoeg vet neer te lê, in goeie kondisie te kom en genoeg reserwes op te bou vir die swaar tye. Hierdie tipe bulle pas orals aan en hou aan “fight above their weight” in moeiliker tye.

Groeivermoë, beide voorspeens 121 en naspeens 120, Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename 117, Voeromsetverhouding 109 en weidingomsetvermoë 113, is bokant die rasgemiddeld.

Sy aanpasbaarheidseienskappe is uit die boeke!!! Glad, blink, sterk skofontwikkeling, lang stert met sterk bene en baie goeie kloue en dik velvoue, los en beweeglike keelvel en breë bek.

Daar is min poenabulle in die mark wat so sterk manlikheid wys soos hy. Sterk kop, kaal gebaklei, baie breedte tussen die oë, sterk oogbankontwikkeling, dik bulnek met pragtige verdonkering en ‘n goed gevormde skrotum met teelwaarde indeks van 104.

HART 18-0259 wys goeie stoetpotensiaal en sal ‘n groot bydrae maak tot die bevordering van poenateling. Stoettelers wat belangstel in poenateling, moet baie goed na hom kyk. Sy ekonomiese belangrike vleiseienskappe en waarde as vleisbul oorskadu sy poenastatus en hy sal in enige kudde ‘n baie goeie “value adder” wees. Kyk baie mooi na die bul en sit hom noual op jou kortlys.
LOT 09: HART 20-0063

LOT 09: HART 20-0063

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 20-0063

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★HART 20-0063 se vaar is HART 17-0114 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

HART 20-0063 is die jongste bul en sal slegs 2 jaar en 4mnde oud wees op die veiling. Dit is ‘n eerste vir Hartebeestloop om jong bulle op die veiling aan te bied.

Aan moederskant kom hy uit HART 17-0173 met OEK 32 mnde en TKP van 363 dae oor 3 kalwers. Aan vaderskant is hy geteel uit HART 17-0114 wat aan Vetu en Inoo Mungunda (Okozonduno Bonsmaras) verkoop is. HART 17-0114 het uitstekend geteel by ons. Twee (2) van sy seuns word nou in die kudde gebruik, ‘n baie goeie seun van hom HART 20-0008 is aan Zunica Bonsmaras as jong bul verkoop waar hy baie goed doen, en nog jong seun van hom HART 20-0001 is by Louis de Scande.

HART 20-0063 is ‘n tipiese produk van HART 17-0114 teling. Vroeg ryp, mediumraam, breë bul reg deur met goeie bespiering, baie mooi kapasiteit, goeie sprong van rib en sterk toplyn. Sy bene is sterk, daar is goeie breedte oor die hakke en sy kloue is 5/5. Hy vertoon uitstekende genetiese potensiaal met goeie groeivermoë (voorspeens 114 en naspeens 121), baie melk 106, uitstekende Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename 127 en van die beste weidingomsetvermoë 127.

Een van sy baie goeie eienskappe is die goeie kombinasie van vroeë vetneerlegging 121 en goeie bespiering 110. Dit is die mooi balans tussen konstitusie en kondisie!

Hy wys alreeds baie goeie manlikheid op so ‘n jong ouderdom met manlike kop, goeie breedte tussen die oë, sterk oogbanke,‘n breë bek en goeie verdonkering op die nek. Sy skrotum is goed gevorm, hang netjies en die teelwaarde indeks is 115.

HART 20-0063 wys alle potensiaal om in ‘n volwaardige stoetvaar te ontwikkel. Hy kan enige tyd nou by die koeie gesit word en sal sy werk doen. Kopers moet baie mooi na hom kyk – daar is baie potensiaal in hom.
LOT 10: HART 19-0038

LOT 10: HART 19-0038

TEELWAARDES    VIDEO    


HART 19-0038

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Aan vaderskant, kom hy uit HART 11-0186 wat op sy beurt uit een van die beste koeie nog in die kudde – NGO 00-0069 van Woestyn Bonsmaras, geteel is. Aan moederskant is dit HART 12-0422 wat uit LAR 06-0224 kom. Die Woestyn Bonsmara bloedlyne is sterk gebruik om aanpasbaarheid en gehardheid in die Hartebeestloop kudde te vestig, terwyl die welbekend is dat LAR 06-0224 baie goeie koeie geteel het. Hierdie is werklik die ideale paring gewees. HART 19-0038 is ‘n halfbroer van LOT 6 - HART 18-0175 wat op die 2021 veiling deur Edward Hansen van EMOK Bonsmaras gekoop is.

HART 19-0038 is ‘n goed aangepasde en geharde bul en is die ideale kombinasie van Bos Indicus/Bos Taurus waarna gestreef moet word in teling vir ekstensiewe boerdery. Sy aanpasbaarheidseienskappe is uitstekend – van sy kopvorm reg deur tot die lang stert. Tipiese mediumraam, vroegryp, beproefde kalfgemakbul met top bouvorm, goeie bespiering, breedte, kapasiteit en lengte. Ons het hom ook in die kudde gebruik om verse oop te maak en sy kalweroes lyk baie goed.

Sy teelwaarde indekse is baie goed en hy kombineer kalfgemak 122 met gemiddelde groei 96, bogemiddelde daaglikse gewigstoename 117 en goeie weidingomsetvermoë 118.

Kyk gerus ook na sy goeie bespiering 104, goeie vetneerlegging en 103 en marmering 134. Al 3 belangrike eienskappe vir top prestasies op die veld, is in goeie balans en sterk verteenwoordig.

HART 19-0038 is een van my gunsteling stoetpotensiaal, kalfgemakbulle op die veiling – veral nou wat ons almal kudde bou en die beste moontlik uit ons verse wil kry. Behalwe vir sy visuele voorkoms, strukturele korrektheid en funksionele doeltreffenheid – ken ek en het ek, sy voorgeslagte aan beide kante, sterk gebruik. Ek kan hierdie bul met die grootste vrymoedigheid aan beveel.
LOT 11: HART 19- 0136

LOT 11: HART 19- 0136

TEELWAARDES        


HART 19-0136

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is ‘n mediumraam, beproefde kalfgemak bul wat ons self in die kudde gebruik het.

Sy teling is ‘n kombinasie van 2 beproefde kalfgemaklyne naamlik HART 09-0073 en HART 11-0168. HART 09-0073 is aan Hochfeldstreek Bonsmaras verkoop waar hy nog steeds gebruik word as ‘n kalfgemaklyn deur Streicher en Hella Coetzee.

Sy moeder HART 14-0118 doen baie goed in die kudde met OEK van 28 maande, TKP van 381 dae/6 kalwers en Reproduksie indeks van 113.

Vir ‘n kalfgemak bul is sy teelwaarde indekse regdeur baie goed en meestal bo die rasgemiddeld. Bogemiddelde melk 111, baie goeie voorspeense 111 en naspeense groeivermoë 112, boegemiddelde daaglikse gewigstoename 109 en op rasgemiddeld vir volwasse gewig 101. Hy is tipies vroeër ryp, “easy fleshing” met goeie vroeë vetneerlegging 101 en goeie soepel bespiering 101.

Sy bouvorm is goed, sterk toplyn, mooi kapasiteit, breedte en goeie lengte met lengte/hoogte verhouding van 112.

HART 19-0136 se aanpasbaarheidseienskappe is regtig goed en sy prestasies tydens die Veldbultoetsing is ook bogemiddeld.

Ek het hom self in die kudde gebruik. Tipiese bestuursgemak bul wat goeie eienskappe en teelwaarde indekse het om op beide verse en koeie te gebruik. Kyk gerus na die 3 Bonsmara seleksie teelwaarde indekse en sy prestasies Koei Waarde 117, Groei Waarde 120 en Produksie Waarde 120. Die bogemiddelde prestasies met al 3 seleksie indekse wys sy waarde as “All Rounder & Multi Purpose” bul op die plaas.
LOT 12: HT 19-0427 (POLLED PH)

LOT 12: HT 19-0427 (POLLED PH)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HT 19-0427

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆Hy is geteel uit HDT 15-0046 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) – ‘n bul wat diep spore in die Hartebeestloop poenakudde trap. Ons het alreeds 179 kalwers van hom aangekry in die kudde en hulle gaan ‘n groot positiewe bydrae maak in poena Bonsmara teling.

HT 19-0427 is ‘n mediumraam bul met uitstekende bouvorm, goeie bespiering, goeie breedte, vol binne en buite dye, sterk toplyn, genoegsame kapasiteit en goeie lengte. Sy kruishelling, stertaanhegting en onderlyn is baie goed – baie mooi skede/naelvel kombinasie. Hy is ‘n toonbeeld van aanpasbaarheid – baie mooi skof, blink van vel en haar, lang stert, sterk bene met baie goeie kloue en los vel. Hy is ‘n goed aangepasde bul met ‘n Veldbulindeks van 103.

Sy manlikheideienskappe is ook goed– sterk kop wat hy mooi dra, sterk oogbanke en bek, goeie breedte tussen die oë en dik bulnek met mooi verdonkering. Skrotumomtrek is 40cm, dit hang baie mooi en die teelwaarde indeks is 108.

Sy teelwaarde indekse ook goed– 99 op Geboorte Direk, naby rasgemiddeld vir Volwasse Gewig (103), voorspeense en naspeense groeivermoë (108) en (113) onderskeidelik en GDT (104).

Die uitgerekte droogte het die volgende 3 waarhede weereens bevestig:

 1. Droë, oorbespierde bulle teel sulke koeie en hulle reproduseer nie.
 2. Pap, onderbespierde bulle teel sulke koeie en hulle kan nie konstitusie handhaaf nie.
 3. Liggaamskondisie en Onderhoud Waarde is die heel belangrikste drywers van reproduksie en wins in ekstensiewe boerderye.

Ek lig die prestasietoetsing data van HT 19-0427 uit vir bogenoemde eienskappe – Oogspieroppervlakte (104) – indikasie van bogemiddelde bespiering, Vroeë vetneerlegging (102) – indikasie van vermoë om liggaamskondisie te handhaaf of gou te verbeter en Onderhoud Waarde (96) – indikasie van aanvaarbare onkoste wanneer vergelyk word met prestasies. Hierdie prestasies word verder versterk deur sy Liggaam Kondisietelling punt op die veld, wat vanaf speen tot nou deurgaans goed is.

HT 19-0427 is in alle opsigte ‘n uitstaande bul en wys goeie stoetpotensiaal. Stoettelers teel vir die vleisbedryf en wil graag diere teel wat meer geld in hulle kliënte se sakke sit. Gebruik dan bulle met hoë stoetpotensiaal, uitstekende prestasies op die veld, lae insetkostes en bogemiddelde groeivermoë. HT 19-0427 is ook ‘n poena en sou jy oorweeg om poena-gene in jou kudde te vestig, kan jy nie verkeerd gaan met hom nie. Dit geld vir beide stoettelers en kommersiële boere.
LOT 13: HART 19-0029

LOT 13: HART 19-0029

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0029

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0029 is ‘n mediumraam bul met baie goeie bouvorm, baie breedte – regdeur vanaf sy dye oor sy toplyn tot in die skof, goeie kapasiteit, diep deur die voorlyf met baie goeie bespiering. Goeie bespiering is gekorreleer met goeie uitslagpersentasie en hoë karkasopbrengs – dit wys HART 19-0029 se teelwaarde indekse van (99) en (111) onderskeidelik vir die 2 “os eienskappe”. Speenkalf en osboere kan gerus verder lees– sy voorspeense (112) en naspeense (118) groeivermoë is uitstekend, GDT (112), weidingomsetvermoë (112) en sy teelwaarde indeks vir Kalf Groei Waarde is (112). Hy is by uitstek ‘n bul wat uitstekende groei in jou kudde sal bring met swaar speenkalwers - en osse wat baie goed uitgroei op die veld.

Nieteenstaande die uitstekende groeivermoë is sy geboortewig 35 kg en Volwasse Gewig (102) en Hoogte (96) teelwaarde indeks binne perke. Hy is glad nie ‘n laat ryp tipe bees nie. Gebruik hom net op koeie – sy bouvorm en bespiering sal nie werk om verse oop te maak nie.

Hy is ‘n baie manlike bul met sterk kop, baie goeie verdonkering, wakker houding en skrotum wat 37.5cm meet - skrotum teelwaarde indeks is (111). Sy aanpasbaarheidseienskappe is uitstekend met ‘n baie goeie vel en haarkleed, lang stert en goeie skofontwikkeling.

HART 19-0029 is struktureel korrek, fenotipies doeltreffend, uitstekend aangepas, baie manlik, met baie goeie bouvorm, baie goeie groeivermoë en goeie weidingomsetvermoë om gras in vleis en gewig om te sit.

Speenkalf en os boere moet mooi na die bul kyk. As jy bouvorm, aanpasbaarheid, groei en baie effektiewe omset van weiding in gewig in jou kudde wil verbeter, hoef jy nie verder te soek as HART 19-0029 nie. Daar is seker in elke kudde plek vir so ‘n bul!
LOT 14: HART 19-0249

LOT 14: HART 19-0249

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0249

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★‘n Mediumraam, maternale, “All Rounder” bul geteel uit HART 15-0349 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) (gekoop deur EMOK Bonsmaras vir die hoogste prys op die 2018 HBL veiling) en HART 16-0005. Sy doen goed in die kudde met OEK 33 mnde, TKP 404 dae/4 kalwers en gemiddelde speenindeks van 98/3 kalwers.

Hy is ‘n vroeg ryp, “easy fleshing” bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Sy aanpasbaarheid is regtig goed en sy los, dik en blink vel met kort haarkleed is opvallend. Kyk gerus ook na die loshangende nekvel met die breë velvoue. Die eienskappe wat prestasie in die veld positief beïnvloed, is aanwesig by hom – Weidingomsetverhouding (103), Kondisietelling indeks (102), vroeg vetneerlegging (96), Onderhoud Waarde (98) en VeldBulindeks (105). Dit is maklik om hierdie eienskappe visueel in die bul te sien.

Sy sekondêre manlikheidseienskappe is goed ontwikkel – sy sterk kop is opvallend, met goed ontwikkelde oogbanke, goeie breedte tussen die oë, mooi verdonkering in die nek en ‘n skrotum wat 41cm meet, goed gevorm, mooi hang en ‘n skrotum teelwaarde indeks van 113.

HART 19-0249 vertoon goeie bouvorm, met genoeg breedte, bespiering, lengte (Lengte/hoogte verhouding van 110 ) asook goeie kapasiteit, sprong van rib en ‘n diep voorlyf. Alhoewel hy genoegsaam bespierd is, vertoon hy soepel en is sy beenstruktuur nie grof nie – hy kan met gerustheid op verse gebruik word. Kyk gerus na sy bene – nie grof nie, genoeg breedte oor die hakke en struktureel korrek.

Almal is bekend met die terme “Body Condition Score” of kondisietelling – alle fasette van produksie en reproduksie in ‘n bees se lewenssiklus word bepaal deur kondisietelling. As ‘n vers of koei se kondisie nie reg is nie, vat sy eenvoudig nie bul nie. As ‘n slagbees (os/ou koei/uitskot) se kondisie nie reg is nie, behaal dit eenvoudig nie ‘n goeie prys nie. Jy kan nie verwag om die “regte genetiese kondisie beeste” te teel uit bulle waar diè eienskappe nie geneties in die familie vasgeteel is nie.

Kyk baie mooi na HART 19-0249 indien jy “regte genetiese kondisie beeste” eienskappe in jou kudde wil vermeerder en vas teel. Hy is ‘n “All Rounder” en bestuursgemak bul wat sal werk in enige produksiestelsel. Sou ek ‘n aanbeveling kan maak – gebruik hom om vervangingsverse te teel. Ek ken hierdie bloedlyne en tipe bulle – hulle teel vroeër ryp, “easy fleshing, easy maintenance, low cost” vroulike diere met uiers en spene wat hou-en-hou tot lank nadat hulle tande op is.
LOT 15: HART 19-0045

LOT 15: HART 19-0045

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0045

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Dit is altyd goed vir die koper om te weet dat jou bul uit beproefde koeilyne kom. HART 19-0045 is geteel uit HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) as vader, beide sy oumas is ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie en so ook sy moeder HART 11-0276. Haar OEK is 25 mnde, TKP 373 dae/9 kalwers met gemiddelde speenindeks van 101/8. Hierdie koeilyne is die basis waarop Hartebeestloop kudde gebou is.

HART 19-0045 vertoon uitstekende bouvorm, vleiseienskappe en is ‘n blok van ‘n bul! Aanpasbaarheid met hoë prestasies op die veld is sy sterk punte. Sy sekondêre manlikheidseienskappe is indrukwekkend – kyk na sy sterk kop en oogbanke asook sy skrotum wat 40cm meet en met teelwaarde indeks van 109.

Ek lys spesifieke eienskappe se teelwaarde indekse. Dit wys presies die aanwending van HART 19-0045 – spesialis groeier vir speenkalf en os produksiestelsels:

 • Voorspeense groeivermoe (122)
 • Naspeense groeivermoe: (122)
 • Gemiddelde daaglikse toename: (117)
 • Voeromsetverhouding: (107)
 • Weidingomsetvermoe: (110)
 • Uitslag %: (128)
 • Rooivleis produksie: (119)
 • Speenkalf waarde: (113)
 • Kalfgroei waarde: (122)
 • Koeiwaarde: (101)
 • Groei Waarde: (122)
 • Produksie waarde: (106)

Speenkalfprodusente moet fokus op sy Speenkalf en Kalfgroei Waardes – dit is van die beste en dit is sy aanwending. As jy speenkalfgewigte wil verbeter (ontplof!!!), kyk baie goed na HART 19-0045. Hierdie tipe spesialisgroeiers is nie alledaags nie – as jy so ‘n bul kry, koop hom!!
LOT 16: HART 19-0007

LOT 16: HART 19-0007

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0007

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Ons het baie vertroue in HART 19-0007 en het hom sterk in die stoet gebruik – beide KI en natuurlik. Hy is geteel uit bul HART 11-0186 aan moederskant wat spesifiek gebruik is vir die goeie aanpasbaarheidseienskappe, oorgenoeg melk en vroulikheid wat hy teel. Aan vaderskant, kom hy uit LAR 06-0224 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) wat goeie groei, sterk bouvorm, breedte, diepte en kapasiteit bring.

Ek gaan nie tyd spandeer aan sy teelwaarde indekse en genetiese potensiaal om diere van hoë kwaliteit te teel nie. Die geskiedenis van die lyne waaruit hy geteel is, is goed bekend en die teelwaarde indekse is van die beste.

HART 19-0007 het uitstekende bouvorm – daar is breedte reg deur, baie goeie bespiering, goeie kapasiteit en mooi diepte deur die voorlyf. Sy toplyn is sterk, kruishelling is lank en met goeie helling. Daar is goeie binne en buite dye en hy vertoon daardie tipiese bul bouvorm van ‘n hoefyster van agter.

Sy aanpasbaarheidseienskappe is uitstekend met baie goeie vel en kort, blink haarkleed, lang stert, goeie bene en sterk kloue. Die skofontwikkeling is goed en mens kan duidelik sien dat hy “gelukkig” is onder ekstensiewe Kalahari toestande.

HART 19-0007 wys goeie stoetpotensiaal en hy behoort seker na ‘n stoetteler of ernstige kommersiële boer te gaan. Dit is egter alledaags vir kommersiële boere om van die beste bulle op die Hartebeestloop veiling te koop. Dit reflekteer ook in die kwaliteit van hulle kuddes, die geldpryse wat hulle ontvang en die prestasie toekennings op veilings. Kyk mooi na HART 19-0007 – hy is ‘n yster!
LOT 17: HART 17-0263

LOT 17: HART 17-0263

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 17-0263

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★HART 17-0263 se vaar is FCT 11-0285. As jy meer wil lees oor die vaar, kliek gerus op hierdie skakel: FCT 11-0285

HART 17-0263 kom met ‘n geskiedenis na die veiling. Hy is deur wyle Kobus de Klerk aangekoop op die 2021 veiling. Ongelukkig is Kobus oorlede (RIV) gedurende die Covid pandemie (2021) en word alle boerdery aktiwiteite gestaak. Ek het aan die de Klerk-familie onderneem om die bul te verkoop op die 2022 veiling.

HART 17-0263 is ‘n baie goeie bul met sterk bouvorm. Hy kombineer goeie bespiering 110, bogemiddelde groeivermoë (voorspeens 111 en naspeense 111, goeie GDT 104, baie goeie weidingomsetvermoë 101 en goeie melk 109 met bogemiddelde waardes vir vroeë vetneerlegging 116 en marmering 103. Hy is op rasgemiddeld vir Skouerhoogte 101 en onder rasgemiddeld vir Volwasse Gewig 97 – regte tipe regte raam!

Opvallend van hom is uitstaande aanpasbaarheidseienskappe wat duidelik gesien kan word. Hy vertoon uitstekende manlikheid met sterk kop, breed tussen die oë, sterk oogbanke, mooi verdonkering en ‘n skrotum wat mooi simmetries hang.

Sy teelwaarde indekse is reg deur goed en matig bo die rasgemiddeld. Kyk gerus na die Onderhoud Waarde 100 en die 3 seleksie indekse wat die algehele waarde van die bul indikeer. Koei Waarde 100, Groei Waarde 113 en Produksie waarde 103.

HART 17-0263 is ‘n baie goeie bul en ek sien uit na sy prestasies in die kudde waarheen hy gaan. Hy is ‘n tipies “Multi-Purpose” bul – en hy sal in enige produksiestelsel suksesvol presteer. My aanbeveling is om hom as maternale lyn te gebruik om goeie vervangingsverse te teel.
LOT 18: HART 17-0375

LOT 18: HART 17-0375

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 17-0375

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆HART 17-0375 is geteel uit FCT 11-0285 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) van wyle Kit Thompson. Hy is primêr in die kudde gebruik om goeie melk, sterk koppe en meduimraam tipe met uitstekende bouvorm vas te lê. Heelwat van die topverkopers oor die laaste paar jaar se veilings, is uit die stoetvaar FCT 11-0285 geteel. Die moeder is HART 12-0032 met OEK 26 mnde, TKP van 404 dae en Reproduksie Indeks van 113. Uit haar verkoop ons ‘n top kalfgemak bul HART 18-0212 aan Muritz Farming op die 2021 veiling.

HART 17-0375 is self gebruik in die Hartebeestloop kudde en ook by Springputz Bonsmaras van Thelma en Olof von Schauroth. Interessant is dat hy suksesvol gebruik is om verse oop te maak. Vandag is hy natuurlik te swaar om op verse te gebruik.

Hy moet net op koeie gebruik word. Sy voorspeense en naspeense groeivermoë, hoeveelheid melk, GDT, voeromsetverhouding en weidingomsetvermoë is alles bo die rasgemiddeld maar sy Volwasse Massa is op ’n 88 teelwaarde indeks onder rasgemiddeld. So ook sou ons verwag dat sy Skouerhoogte teelwaarde indeks hoog sal wees maar, dit is op 105, slegs 5% bo rasgemiddeld.

Hy is altyd die eerste en ook die heel vetste van al die bulle. Tipies waarna Johan Zietsmann verwys as 8kg suiker in ‘n 5kg sakkie! Sy vermoë om gou en baie vet aan te sit maar, nog steeds top konstitusie te behou word reflekteer in die volgende teelwaarde indekse: Vroeë vetneerlegging 121, marmering 120 en oogspieroppervlakte 127 en Onderhoudskoste 113.

Die Bonsmara prestasietoetsing sisteem laat toe vir 3 seleksie indekse om die aanwending en bepaling van ‘n dier se waarde te bepaal. Koei Waarde 121, Groei Waarde 120 en Produksie Waarde 124. Kyk gerus hoe presteer HART 17-0375 met die seleksie indekse.

HART 17-0375 se kleur en visuele grootte moet jou nie beïnvloed nie. Kyk hoe hy teel want dit is die eienskappe waarmee jy verder moet boer. Hy is ‘n top bul en een van die gunsteling bulle van beide die beesmanne en myself op die veiling.
LOT 19: HART 19-0079

LOT 19: HART 19-0079

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0079

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0079 is een van daardie spesiale bulle wat almal van ons teel. Hy kom uit HART 14-0265 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) wat aan Vetu en Inoo Mungunda van Okozonduno Bonsmaras verkoop is. Hy het werklik uitstekende bulle geteel op Hartebeestloop en daar is heelwat (6) van sy seuns op die veiling. Tans word ‘n top seun van hom HART 20-0059 deur Ryno Fourie en Johan Meyer gebruik. HART 19-0079 kom uit van die beste moederlyne uit die kudde. AEJ 06-0163 aan vaderskant is ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei – sy is as oop vers aangekoop by Nosa Bonsmaras “many moons ago”. Aan moederskant, kom die ouma AG 03-0269 vanaf Arcadia Bonsmara en kyk gerus haar prestasies op die katalogus. Sy moeder HART 12-0307 is ook ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei met OEK 26 mnde, TKP 394 dae/7 kalwers en gemiddelde speenindeks van 101/7 kalwers. Yster koei vir prestasie onder moeilike toestande!

HART 19-0079 is mediumraam, sterk bespierde bul met baie breedte wat slegs op koeie gebruik moet word. Baie kompakte bul, vol agter die blad, met baie goeie lengte (lengte/hoogte verhouding is 14% beter as rasgemiddeld), sterk toplyn, baie sterk bene en uitstekende kloue. Jy hoef nie eers te weet dat sy beraamde Uitslagpersentasie 14% en Rooivleis Produksie 16% bo rasgemiddeld is nie – jy kan dit visueel sien op die bul.

Sy aanpasbaarheid en manlikheid is “in a different league” en hy presteer 11% beter op die Veldbultoets as sy makkers.

Sy sterkpunte is sekerlik groeivermoë 119 (voor- en naspeense 119 onderskeidelik, weidingomsetvermoë 109 en GDT 112. Hy moet gebruik word in speenkalf en os produksiestelsels waar groei en omsetvermoë van weiding in vleis en gewig van die belangrikste is.

Wil jy swaarder kalwers speen en ook gouer swaarder osgewigte vanaf die veld bemark? Stop by sy kraal LOT 19 HART 19-0079 en moenie verder tyd mors nie. Dit is jou bul!!
LOT 20: HART 19-0183

LOT 20: HART 19-0183

TEELWAARDES    VIDEO    


HART 19-0183

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Boere sal moet weet dat daar ook baie goeie bulle in die middel van die veiling op kom. HART 19-0183 is so ‘n bul. Hy is ‘n mediumraam, maternale en kalfgemak bul wat op beide verse en koeie gebruik kan word. Hy wys baie goeie bouvorm, breedte, bespiering, diepte deur die voorlyf, vol agter die blad en ‘n sterk en breë toplyn. Tipiese “right size, right type” bul vir die ekstensiewe toestande.

Sy manlikheid is opvallend – baie sterk kop, goeie breedte tussen die oë, breë bek en baie sterk oogbanke. Kyk na sy bulnek, bespiering regdeur en skrotum wat simmetries hang en 38.5cm meet. Daar is ‘n “ou” waarheid in teling – bulle met sterk koppe teel vroulike diere met vroulike koppe en baie vroulikheid en natuurlik ook andersom.

Wat my beïndruk en ek glo vir jou ook, is sy aanpasbaarheidseienskappe. “Top notch” vir ekstensiewe boerdery – van sy seepgladde en blink vel en kort haar, goeie skofontwikkeling, lang stert, skoon onderlyn, sterk bene en goeie kloue regdeur tot by die dik, en los keelvel. Ons almal weet mos dat dit is wat jy benodig in Namibië om winsgewind te boer.

Ek gaan nie veel tyd spandeer op sy teelwaarde indekse nie – ek verwys net kortliks na ‘n paar wat van groot ekonomiese (lees geld) belang is:

Voorspeens en naspeense groeievermoë 103 en 106 onderskeidelik, genoegsame melk 101, Volwasse gewig 86, GDT 109, weidingomsetvermoë 110, vroeë vetneerlegging 105, Onderhoudskoste 116, en die 3 Seleksie teewaarde indekse naamlik Koei Waarde 113, Groei Waarde 112 en Produksie Waarde 114.

HART 19-0183 is sekerlik een van die beste maternale bulle op die veiling. Hy wys baie goeie stoetpotensiaal en behoort een van die “go to bulls” te wees vir stoettelers en ernstige kommersiele boere.
LOT 21: HART 18-0137

LOT 21: HART 18-0137

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 18-0137

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit LAR 06-0224 en HART 14-0284 - haar OEK is 33 mnde, TKP van 395 dae/5 kalwers en Reproduksie Indeks van 106.

HART 18-0137 is ‘n sterk bespierde 3,5 raamtipe bul wat op koeie gebruik moet word. Hy vertoon goeie bouvorm, is baie breed met goeie dye, sterk bespiering, goeie kapasiteit en baie goeie diepte deur die voorlyf. Nieteenstaande sy goeie lengte, is sy toplyn sterk en breed en sy kruishelling en stertaanhegting baie goed. As jy praat van baie vleis dra, kyk weer na hom. Hoe anders met teelwaarde indekse van (130) vir uitslagpersentasie en (124) vir rooivleis produksie. Ons doen letterlik al vir dekades Real-Time ultrasoniese skanderings om vleiseienskappe te bepaal. Jy kan ons waardes vertrou.

Hy is ‘n baie manlike bul met uitstekende sekondêre geslagseienskappe – baie sterk kop en oogbanke, dik en breë bulnek met baie mooi verdonkering en ‘n skrotumomtrek van 40.5cm. Sy skrotum is goed gevorm en hang baie mooi. Die bul se hele houding is manlik, trots en wakker!

Opvallend is sy sterk bene met goeie breedte oor die hakke en goeie kloue.

HART 18-0137 het uitstaande teelwaardes. Hy is swaarder op geboortegewig/kalfgemak (76/71) – sy voorspeense (111) en naspeense (129) groeivermoë, tesame met genoeg melk (104) en baie goeie GDT (131) en skrotum (102) maak hom ‘n uitstekende bul om in enige stelsel te gebruik.

HART 18-0137 wys nie net uitstaande groeivermoë nie. Hy kombineer dit met goeie aanpasbaarheid, manlikheid, hoë libido, groot skrotumomtrek vir goeie reproduksie en vrugbaarheid, uitstekende moederlyne, baie goeie bouvorm en strukturele korrektheid. Sy waarde sal wees in speenkalf en os produksiestelsels waar goeie groei en voeromsetvermoë belangrik is. Indien jou kudde breedte, bespiering, groeivermoë en gewig kort, is hy die bul om te koop.
LOT 22: HART 19-0181

LOT 22: HART 19-0181

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0181

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ☆ ☆Hy is geteel uit HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar). en HART 15-0081. Daar is baie genetiese meriete en waarde in sy moederlyne. Beide sy oumas is ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie en sy moeder se OEK is 29 mnde, TKP 387 dae/5 kalwers met speenindeks van 101/4 en Reproduksie Indeks 112. Kyk gerus na die ander seuns van HART 09-0055 op die veiling – (Lotte – 2, 7, 15, 27, 36, 38, 43).

Hy teel konstant baie goeie bouvorm, lengte, bespiering, raamtipe en uitstekende groeivermoë.

HART 19-0181 is ‘n mediumraam bul wat op goed uitgegroeide verse en koeie gebruik moet word. Hy vertoon goeie bouvorm, kapasiteit, bespiering, breedte en ‘n sterk toplyn. Nieteenstaande sy uitstekende teelwaarde indekse vir groei (voorspeen 114 en naspeen 110, is hy nog steeds mediumraam met uitstekende balans. Hy dra baie vleis – oor sy lende, kruishelling, vol agterkwart en beide binne en buite dye, is mooi gevul met vleis. Sy skoon onderlyn en skede/naelvel kombinasie is van die beste.

Hy wys goeie manlikheid met sterk kop, baie goeie breedte tussen die oë, goeie oogbanke, breë bek, pragtige verdonkering en ‘n perfekte skrotum wat 43cm in omtrek is. Wat beïndruk van HART 19-0181, is sy uitstekende aanpasbaarheidseienskappe. Dit is broodnodig indien diere op die veld moet presteer. Blink, gladde, dik vel met baie velvoue en ‘n los keelvel. Daar is goeie skofontwikkeling en sterk bene met goeie kloue. Kyk ook gerus na die 3 seleksie teelwaarde indekse wat sy algehele waarde in die verskillende produksiestelsels bepaal – Koei Waarde 101, Groei Waarde 116, Produksie Waarde 104.

HART 19-0181 “tick all the boxes” wanneer dit kom by seleksie as “All Rounder” en bestuursgemak bul – hy sal in enige produksiestelsel presteer. Oorweeg hom om top vervangingsverse te teel met genoeg melk en groei asook mooi bouvorm en top aanpasbaarheid.
LOT 23: HART 19-0151

LOT 23: HART 19-0151

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0151

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0151 is geteel uit HART 14-0265 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 13-0159 met OEK 27mnde, TKP 380 dae/7 kalwers en gemiddelde speenindeks van 100/6 kalwers.

HART 19-0151 is ‘n mediumraam bul met goeie bouvorm, sterk bespiering en sterk toplyn wat eindig in ‘n baie goeie kruishelling en stertaanhegting. Hy het goeie breedte en is breed oor die rug al die pad tot in sy skof. Sy bene is baie sterk met goeie breedte oor die hakke en die kloue is goed. Die bul is werklik goed aangepas (Veldbulindeks 108) vir die ekstensiewe toestande met goeie skofontwikkeling en baie goeie vel en haar. Sy balans en loopvermoë is baie goed – so nodig vir die moeilike terreine waar daar oorwegend met Bonsmaras geboer word.

Sy teelwaarde indekse is baie goed met baie goeie voorspeense (114) en naspeense (110) groeivermoë, genoeg melk (97) en goeie GDT (104). Hy het ook baie goed presteer in sy groep tydens die Groeitoets met Speenindeks (112), GDT (108) en Weidingomsetvermoe (101).

HART 19-0151 wys alles wat tipies is van ‘n goeie bul – kom uit uitstekende vader en vrugbare moederlyne, sy eie prestasietoetsdata is bogemiddeld, hy is aangepas en het presteer op die veld, is gehard vir moeilike toestande, sy teelwaarde indekse is bogemiddeld goed, hy is struktureel korrek en fenotipies doeltreffend.

Hy moet net op koeie gebruik word en sal uitstekend doen in speenkalf en os produksiestelsels. Sy sterk eienskappe is groei en omset van weiding in vleis en gewig, Merk hom in die katalogus as ‘n groot deel van jou plaasinkomste op speenkalfveilings
LOT 24: HART 19-0165

LOT 24: HART 19-0165

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0165

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Baie goeie mediumraam bul (hy sal dadelik jou oog vang) - geteel uit HART 14-0265 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 12-0053. HART 14-0265 kom uit uitstekende bloedlyne met beide oumas ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie. Sy moeder HART 12-0053 is ook ‘n baie goeie koei met OEK 26 mnde, TKP 390 dae/8 kalwers met gemiddelde speenindeks van 108/7 kalwers. Sy speen 7 kalwers teen gemiddeld van 263kg. “Like mother, like daughter” – en dit is die waarde van herhaling van goeie reproduksie en vrugbaarheid.

Hy vertoon baie goeie bouvorm, is goed bespierd, met baie kapasiteit en goeie sprong van rib, ‘n diep voorlyf en hy is breed reg deur. Toplyn is sterk en breed, kruishelling is goed gevul met vleis en die stertaanhegting is 100%. Onderlyn is skoon en daar is ‘n goeie naelvel/skede kombinasie. Sy bene is sterk met goeie breedte oor die hakke en goeie kloue. Die balans en loopvermoë is regtig goed. Hy maak ‘n baie goeie prentjie en jy kan presies sien waarvoor hy geteel is – om klomp vleis te dra!

Sy aanpasbaarheid is baie goed – dit is ‘n kenmerk van diere wat in die warm en droë Kalahari presteer en jaarliks die seleksie proses deur staan. Hy wys die wenslike kombinasie van vroeë vetneerlegging 127 om in gou in kondisie te kom en goeie bespiering 109 om konstitusie te behou.

Sy teelwaarde indekse is deurgaans goed – baie goeie voorspeense (108) en naspeense (116) groeivermoë, GDT (104), weidingomsetvermoë (98), melk (115) en skrotumomtrek (104). Ek kan so aanhou met elke teelwaarde indeks – maar dit kan jy self sien op die katalogus.

HART 19-0165 is ‘n uitstekende keuse vir meeste kuddes. Hy kan gebruik word in enige produksiestelsel en behoort ook baie goeie en funksionele verse te teel met oorgenoeg melk en goeie groeivermoë. Hy is een van die sterk bulle op die veiling en ek beveel hom met die grootste vrymoedigheid aan.
LOT 25: HART 19-0231

LOT 25: HART 19-0231

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0231

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HART 09-0251 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) (al die pad terug na Frikkie Kruger lyne) wat uitstekend gedoen het in ons kudde. Die moederlyne in die teling van HART 19-0231 is van die beste – ouma aan vaderskant is ELITE GOUD SA STAMBOEK koei, ouma aan moederskant HART 12-0342 nog steeds in kudde met top prestasies (sien katalogus) en sy moeder HART 17-0056 se OEK is 35 mnde, TKP van 383 dae/3 kalwers en gemiddelde speenindeks van 101/2. Die waarde om konstant en streng te selekteer vir lae insetkoste, aangepasde en vrugbare diere is definitief die moeite werd.

HART 19-0231 is ‘n mediumraam bul wat net op koeie gebruik moet word. Sy bouvorm is baie goed met sterk bespiering, baie breedte, mooi kapasiteit, goeie sprong van rib en ‘n diep voorlyf. Breë en sterk toplyn met mooi kruis en stertaanhegting, sterk bene en goeie kloue. Hy vertoon baie goeie lengte met Lengte/Hoogte verhouding 15% beter as rasgemiddeld. Opvallend is sy baie goeie aanpasbaarheideienskappe met seepgladde en glansende vel, kort en blink haarkleed, baie ekstra los velle in die nek/keelvel gedeelte. Die velvoue is breed wat aanduiding is van ‘n dik en los vel. Boere besef die waarde van ‘n blink, los en dik vel in hitte regulering en relatiewe weerstand van die dier teen bosluisbyte weens die goeie bloedtoevoer. Kyk gerus na sy goed gebalanseerde teelwaarde indekse – al die eienskappe wat geld in die boer se sak bring, is matig bo die rasgemiddeld. Hier is ‘n kort lys van die eienskappe: vroeë vetneerlegging (113), marmering 135, bespiering 130, goeie voorspeense (116) en naspeense (109) groeivermoë, GDT 109, weidingomsetvermoë 104 en Onderhoudkoste 106 wys sy aanpasbaarheid en prestasie op die veld. Ek sluit af met die 3 Bonsmara Seleksie teelwaarde Indekse Koei Waarde 109, Groei Waarde 111, Produksie Waarde 110. Moeilik om beter prestasie waardes as dit te teel.

HART 19-0231 sal goed presteer in beide speenkalf en os produksiestelsels asook om goeie vervangingsverse te teel. Sy nageslag behoort goed te groei op die veld en behoort vinnig in kondisie te kom – versies om bul te vat en osse om vroeg markgereed te kry. Boere wat raamtipe, goeie aanpasbaarheid, genoegsame melk, bogemiddelde groeivermoë in hulle kudde wil inbring, kan gerus na hom kyk.
LOT 26: HART 19-0175

LOT 26: HART 19-0175

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0175

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0175 se vaar is HART 14-0265 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

Die waarde van hoogpresterende moederlyne in teling kan nie oorbeklemtoon word nie. HART 19-0175 is ‘n baie goeie voorbeeld van sulke moederlyne. Sy ouma aan vaderskant is ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei en ouma aan moederskant is HART 06-0052 wat uitstekend presteer het (sien katalogus). Sy moeder HART 13-0002 se OEK is 24 mnde, TKP 414 dae/7 kalwers en sy speen hulle teen 270kg gemiddeld. “Ongelukkig” het sy nog net 2 bulkalwers gegee – HART 18-0175 wat op PV 21 vir N$450k aan EMOK Bonsmaras verkoop is en nou HART 19-0175.

Hy is ‘n goed bespierde, mediumraam bul met goeie breedte, goeie kapasiteit en sterk toplyn – wat eindig in lang kruis met goeie helling en mooi stertaanhegting. Sy lengte is opvallend en sy Lengte/Hoogte verhouding is 18% beter as die rasgemiddeld. Visueel is hy struktureel korrek en funksioneel doeltreffend – kom ons kyk na sy prestasies!!!

Hy is ‘n TOP presteerder tydens Veldbultoetsing met indeks van (111), hy doen dieselfde tydens die amptelike groeitoets met speenindeks (102), GDT (119) en weidingomset (112). Hy is in die top 10% van pelvisgroottes, 5/5 vir kloue en sy moeder punt 9/9 op die kwakliteit van haar uier en spene op 9-jaar ouderdom. Sy teelwaarde indekse is reg deur baie goed – dit is slegs sy Geboorte Direk van 60 wat dui op swaarder kalwers. Hy moet dus net op koeie gebruik word.

HART 19-0175 is baie goed aangepas vir ekstensiewe boerdery. Hy is mooi glad van vel en haar, goeie skofontwikkeling, lang stert, skoon onderlyn en baie goeie bene met sterk kloue.

HART 19-0175 beïndruk my al oor ‘n lang tyd. Orals waar hy moes meeding tydens prestasietoetsing (beide amptelik en op-die-plaas toetse), was hy altyd onder die bestes. Ek kan hom met vrymoedigheid aanbeveel vir stoettelers. Werklik een van die sterk bulle op die veiling!
LOT 27: HART 19-0170

LOT 27: HART 19-0170

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0170

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆HART 19-0170 se vaar is HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar). HART 19-0170 is ook geteel uit top moederlyne – sy ouma aan vaderskant ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei en aan moederskant ‘n ELITE SILWER SA STAMBOEK koei. Sy moeder HART 14-0317 presteer uitstekend met OEK 32 mnde, TKP 398/5 kalwers en gemiddelde speenindeks van 112. Sy speen hulle 5 teen 66.3% van haar liggaamsmassa – dit is koeidoeltreffendheid op die heel beste.

HART 19-0170 is ‘n raamtipe 3,5 met baie goeie bespiering, hy is breed met goeie kapasiteit, diep deur die voorlyf en ‘n sterk toplyn met goeie kruislengte en stertaanhegting. Daar is baie vleis aan die bul.

Sy prestasies en teelwaarde indekse is reg deur goed met bogemiddelde voorspeense (117) en naspeense groeivermoë 109, genoeg melk 99, goeie GDT (109) en goeie weidingomsetvermoë (102 Kleiberindeks). Kleiberindeks gee ‘n goeie indikasie van die dier se vermoë om veldweiding in vleis en gewig om te sit en dit word bevestig deur sy bogemiddelde prestasie tydens die Veldbultoets (105). Dit is ‘n belangrike teelwaarde vir ons wat boer onder ekstensiewe veldtoestande.

Sy visuele voorkoms, bepiering, bouvorm en die volgende prestasies van hom wys dat hy ideaal sal werk in ‘n speenkalf en osproduksiestelsels:

 • Uitslagpersentasie 122
 • Rooivleis Produksie 115
 • Speenkalf Waarde 116
 • Kalfgroei Waarde 117

HART 19-0170 moet net op koeie gebruik word. Hy kom vanaf Dassiesfontein in die klipwêreld en is aangepas vir die klippe. As jy daardie ekstra paar kilogramme op jou speenkalwers soek, oorweeg hom.
LOT 28: HART 20-0037

LOT 28: HART 20-0037

TEELWAARDES    VIDEO    


HART 20-0037

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆HART 20-0037 se vaar is HART 17-0114 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

Hy is een van die jonger bulle en sal 2jr en 3mnde oud wees op die veiling. Ons gebruik al vir ‘n geriume tyd jonger bulle in die kudde met groot sukses en daar is geen rede hoekom dit nie ook baie suksesvol by ander kuddes sal werk nie. Hulle pas maklik aan en het ‘n langer gebruikstyd. Bonsmara bulle kan gemaklik tot op 10-12 jaar ouderdom gebruik word.

HART 20-0037 is geteel uit HART 17-0114 en HART 17-0190. Sy presteer goed met OEK 31 mnde, TKP 366 dae/3 kalwers en sy speen teen 53,8% van haar liggaamsmassa.

Hy is ‘n mediumraam, maternale lyn, kalfgemak bul met soepel bespiering wat gemaklik op verse en koeie gebruik kan word. Hy is mooi in balans met goeie bouvorm, genoegsame breedte, kapasiteit en goeie diepte deur die voorlyf – en dit alles vir ‘n kalfgemak bul.

Om goeie maternale bulle te teel, is deel van die teelbeleid op Hartebeestloop. HART 20-0037 voldoen aan ons vereistes (en nog baie meer) vir ‘n maternale bul:

 1. Kalfgemak sonder om te veel in te boet op bouvorm 106.
 2. Genoeg groeivermoë om ‘n goeie kalf te speen (103) en ‘n goeie os te produseer (113).
 3. Goeie weidingomsetvermoë om ekstensief op die veld te presteer 105.
 4. Lae onderhoudskoste op die veld (111).
 5. Genoeg melk 104.
 6. Bogemiddelde skrotumomtrek 98.
 7. Pelvisindeks moet bo 90 indeks wees (91).
 8. Uitstekende aanpasbaarheid met bogemiddelde Veldbul prestasies 111.
 9. Sterk sekondêre manlikheidseienskappe – vroeg geslagsrypheid met bogemiddelde skrotumomtrek (37cm).
 10. Sterk op vroeë vetneerlegging 148 en marmering 149.

Indien jou produksiestelsel is om goeie vervangingverse vir eie gebruik en/of vir die vers mark, te teel - kan jy gerus na HART 20-0037 kyk en hom merk. Hy is een van die beste maternale bulle op die veiling.
LOT 29: HART 20-0032

LOT 29: HART 20-0032

TEELWAARDES        


HART 20-0032

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Nog ‘n uitstaande jong bul wat wat 2 jr en 3 mnde op die veiling sal wees. Hy is geteel uit HART 11-0058 wat een van die basisbulle is waarop Hartebeestloop kudde gebou is. Hy is as beproefde bul aan Nick Serfontein van Sernick Bonsmaras verkoop. HART 20-0032 se moederlyne is blou bloed al die pad – beide oumas is ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie en sy moeder HART 12-0333 is ook ‘n top presteerder met OEK 26 mnde, TKP 372 dae/7 kalwers met Reproduksie Indeks van 116 en sy speen teen 47,8% van haar liggaamsmassa.

HART 20-0032 moet net op koeie gebruik word. Sy raamtipe, bouvorm, bespiering en groeivermoë maak dat hy nie op verse gebruik moet word nie. Hy is struktureel korrek met uitstekende vleiseienskappe.

Sy aanpasbaarheidseienskappe is van die beste – baie gladde en blink vel met kort glansende haarbedekking, loshangende en “oormaat” keelvel met breë velvoue wat kenmerkend is van ‘n dik vel. Sy bene is sterk met goeie breedte oor die hakke, loopvermoë is goed en goeie balans is opmerklik. Beeste kan alle “wonderlike en soorte van” eienskappe hê maar, as daar nie goeie aanpasbaarheid is nie, help alles niks! Hy is van die sandduine in die Kalahari na die klippe van Dassiesfontein geskuif en daar was geen probleme met loopvermoë en aanpassing nie.

Julle kan gerus self na sy teelwaarde indekse in die katalogus kyk, dit is deurgaans baie goed.

HART 20-0032 is ‘n uitstekende bestuursgemak bul – hy sal goed doen in enige produksiestelsel. Ek sal sy goeie groeivermoë op die veld gebruik om “swaar” speenkalwers te teel en sy uitstekende aanpasbaarheid en ander goeie eienskappe om vervangingsverse te teel. Ons is almal nou in ‘n kuddebou fase en vir die volgende paar jaar behoort daar nog goeie pryspremies te wees vir vervangingsverse.
LOT 30: HART 20-0042

LOT 30: HART 20-0042

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 20-0042

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★HART 20-0042 is nog een van die jong bulle groep wat op veiling is.

Sy teling gaan al die pad terug na HART 08-0062 wat aan EMOK Bonsmaras verkoop is en LAR 07-0234. HART 08-0062 het uitstekende bouvorm en bespiering met goeie aanpasbaarheidseienskappe geteel. LAR 07-0234 is bekend vir sy vermoë om genoegsame melk vas te teel. SO – die ideale kombinasie paring met goeie bouvorm en bespiering sonder om af te skeep op die melkvermoë van die nageslag.

Sy moeder HART 17-0092 het alreeds 3 kalwers met TKP van 365 dae, en sy speen baie doeltreffend teen 54,9% van haar liggaamsmassa.

HART 20-0042 is ‘n mediumraam, goeie bouvorm, sterk bespierde bul met baie goeie breedte en hy moet net op koeie gebruik word. Sy teelwaarde indekse en veral Geboorte Direkte, Skouerhoogte en Volwasse Massa dui aan dat hy dalk geskik is vir verse maar, dit is beslis nie die geval nie.

Hy is ‘n tipiese vroeër ryp bul wat alreeds baie goeie sekondêre manlike geslagseienskappe wys. Sy teelwaarde indekse is ook goed gebalanseerd en hy is sterk op die eienskappe wat vir die boer geld in die sak bring. Kyk gerus na die volgende:

 • Melkvermoë 101
 • Voorspeense (97) en naspeense (97) groeivermoë
 • Germiddelde daaglikse gewigtoename 103
 • Weidingsomsetvoermoë 105
 • Bespiering 100
 • Vroeë vetneerlegging 110
 • Marmering 149
 • Onderhoudskoste 120
 • Koei waarde 107
 • Groeie Waarde 103
 • Produksie waarde 107

HART 20-0042 sal baie goed doen in ‘n speenkalfproduksie stelsel. Kyk gerus na sy teelwaarde indeks vir Speenkalf Produksie wat 107 is: 7% meer as die Bonsmara rasgemiddeld. Dit beskryf die waarde van HART 20-0042 om nageslag te teel wat in ‘n speenkalfproduksie stelsel bogemiddeld presteer. In kort – hy moet op jou “lysie” van bulle wees as jy ‘n speenkalfstelsel bedryf.
LOT 31: HART 20-0057

LOT 31: HART 20-0057

TEELWAARDES    VIDEO    


HART 20-0057

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Jong bul wat spesifiek geteel is vir sy “spesialis” groei eienskappe (voorspeens 121 en naspeens 128, gemiddelde daaglikse gewigstoenames 129, uitstekende voer (110) en weidingomsetvermoeë (122) en top prestasies op die veld.

Ons maak voorsiening in ons bulaanbiedings vir die boere wat spesialiseer in gewigstoenames en hulle inkomstes verdien uit swaar speenkalwers en swaar slagbeeste wat vroeg afrond op die veld. Oor dekades heen, is die bemarking van osse vanaf die veld ‘n waardevolle waardetoevoeging vir baie boere – selfs terminale teling word suksesvol gedoen in Namibië.

HART 20-0057 is ‘n “spesialis bul” vir bogenoemde produksiestelsels.

Hy is uitstekend aangepas vir ekstensiewe boerdery – sy veldprestasies is almal bogemiddeld, sy vel en haar is baie goed, genoeg loshangende en dik keelvel, goeie skofontwikkeling vir ‘n jong bul, baie sterk bene en baie goeie kloue. Balans en loopvermoë is ook baie goed.

Sy sekondêre manlikheidseienskappe is ook goed ontwikkel – sterk kop, goeie bespiering en groot skrotum (39cm) met teelwaarde indeks van 19% bo rasgemiddeld.

Ek kon nie wag om by hierdie gedeelte te kom waar na die moederlyn verwys word nie – almal van ons “Royal family of cows”. Beide die ma en ouma is ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie! Sy moeder HART 11-0290 se OEK is 25 mnde, TKP 373 dae/9 kalwers en sy speen hulle teen 251kg gemiddeld in die Kalahari. Kyk gerus ook na haar ander seun op die veiling LOT 7 - HART 19-0051

Die boere wat speenkalwers produseer en gereeld van die beste speenkalwers terug hou om uit te groei na osse op die veld, moet moeite doen om HART 20-0057 te bekom. Hy sal natuurlik ook uitstekend doen ‘n kruisteling waar goeie groei en meer melk benodig word om speengewigte te verbeter.
LOT 32: HART 19-0108

LOT 32: HART 19-0108

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0108

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0108 is geteel uit FCT 11-0285 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 15-0130 met OEK 27 mnde, TKP van 387 dae/5 kalwers en sy speen teen 46,9% van haar liggaamsmassa.

Mediumraam, “All Rounder” bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Daar is soveel eienskappe wat van belang is by ‘n goeie “All Rounder” bul en ek lys ‘n paar, en toets terselfdertyd HART 19-0108 aan die eienskappe. Onthou dat ‘n teelwaarde indeks van 100 is gemiddeld en doen self die vergelyking.

 1. Geboortegewig indeks is (91) wat aanvaarbare kalfgemak aandui maar sy voorspeense (115) en naspeense groeivermoë (112) is ‘n aanduiding dat sy kalwers bogemiddeld sal speen en dat daar genoeg naspeense groei is om goeie osse te produseer.
 2. Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename (118).
 3. Hy is goed bespierd met goeie bouvorm, genoeg breedte, mooi middelstuk, baie goeie kapasiteit en ‘n diep voorlyf. Sy teelwaarde indeks vir oogspieroppervlakte is (119) wat aanduiding van goeie bespiering is. Die bespiering is soepel en nie bonkig nie – daarom klassifiseer hy as kalfgemak bul.
 4. HART 19-0108 se kondisietellings is altyd bo die groepgemiddeld en sy vroeë vetneerlegging en marmering van (119) en (121) onderskeidelik, onderstreep dit. Aanpasbaarheid word nie nèt baseer op data vanaf prestasietoetsing nie – dit is die voortdurende evaluering met eie oog, goeie “stockmanship” en klem op eienskappe wat wins verbeter. Dit is die tipe beeste wat almal wil teel.
 5. Vir die 2 baie belangrike eienskappe vir winsgewinde boerdery onder veldtoestande, presteer hy as volg: Onderhoud Waarde (101) – hy doen meer met minder. Koei Waarde (111) – samevatting van klomp eienskappe wat die volgende uit wys: Lae onderhoudkoste, kalfgemak, genoeg melk en die vermoë om swaar speenkalwers te produseer.

HART 19-0108 is ‘n bestuursgemak bul. Die term beteken dat hy enige tyd in enige produksiestelsle in gepas kan word. Tipies daardie bul wat vir enige ander bul kan in staan wat beseer of siek is (of vrek) sonder dat jy op prestasie hoef prys te gee. Hy is ook ‘n meerdoelige produksiestelsel bul en kan met groot gerustheid op verse en koeie gebruik word om goeie speenkalwers en osse te produseer. Ek beveel hom ook aan as maternale bul om goeie vervangingsverse te produseer wat uitstekend op die veld behoort te presteer.
LOT 33: HART 19-0092

LOT 33: HART 19-0092

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0092

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Die vaar is HART 14-0265 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) wat heelwat ander seuns ook op die veiling het. HART 19-0092 kom uit ‘“Rolls Royce” moeders – ouma aan vaderskant ELITE GOUD SA STAMBOEK koei en ouma aan moederskant HART 06-0052 het uitstekend presteer met hoë retensie van haar verse in die kudde. Sy moeder HART 12-0019 is ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei met OEK 25 mnde, TKP 385 dae/8 kalwers en Reproduksie Indeks van 115. Sy speen gemiddeld 49,8% van haar liggaamsmassa.

HART 19-0092 is ‘n mediumraam bul wat op koeie gebruik moet word.

Hy vertoon goeie bouvorm, genoeg kapasiteit, sterk toplyn, genoeg bespiering en baie goeie lengte. Hy het goeie breedte met mooi binne en buite dye – en hy hou kondisie op die veld (vroeë vetneerlegging 103). Dit is die voordeel van jare-lange seleksie vir diere wat onder veldtoestande presteer. Hy is struktureel baie korrek, het baie goeie balans en beweeg baie gemaklik in die Kalahari sand. Hy dra baie vleis en die lendes, kruishelling en agterkwart is goed gevul.

Sy aanpasbaarheidseienskappe is ook goed – gladde, blink en dik vel met kort, glansende haar, goeie skofontwikkeling, lang stert, goeie bene met sterk kloue. Tipies vertoon hy ‘n goeie los keelvel en dik velvoue in die nek. Hy is baie manlik met ‘n wakker kop-op houding, pragtige verdonkering en goeie skrotum wat mooi hang en 39.5cm omtrek meet.

Sy teelwaardes is mooi in balans en regdeur goed.

HART 19-0092 is die gevolg van jare-lange seleksie vir veilige teling – aangepas, gehard, “easy-fleshing”, behou kondisie en konstitusie op die veld, manlik, vrugbaar, fenotipies doeltreffend en struktueel korrek. In boeretaal – dit is die tipe bulle wat jy moet gebruik. Hy behoort goeie vervangingsverse te teel met baie melk, mooi bouvorms en goeie aanpasbaarheid.
LOT 34: HART 19-0117

LOT 34: HART 19-0117

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0117

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit FCT 11-0285 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) wat ‘n GROOT merk in die Hartebeestloop kudde gemaak het. Sy moeder is ‘n top koei HART 15-0066 met OEK 30 mnde, TKP 383 dae/5 kalwers en sy is op op pad om dieselfde status as haar ma BHE 00-0022 te bereik, wat ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei was.

HART 19-0117 is ‘n mediumraam, maternale lyn, kalfgemak bul met baie goeie bouvorm, kapasiteit, breedte, lengte en goeie bespiering. Sy toplyn, kruishelling en stertaanhegting is baie goed.

Sy sterk manlikheid is opvallend – kyk na die sterk kop, breedte tussen die oë, goed ontwikkelde oogbanke en na die dik bulnek met die pragtige verdonkering. Hy wys omgekeerde manlike wigvorm uitstekend – swaar en diep deur die voorlyf en nouer na die agterkwart! Sy skrotumomtrek is 37.5cm en dit hang perfek. Die hoek waarteen die skede hang kon beter.

HART 19-0117 is uitstekend aangepas. Daar is baie goeie skofontwikkeling, pragtige glansende vel met kort en blink hare. Hy het daardie tipiese brons kleur in die son wat kenmerkend is van hoogs aangepasde diere. Sy bene is sterk, daar is goeie breedte oor die hakke en die kloue is baie goed – sy stert is lekker lank!

Sy teelwaarde indekse is deurgaans goed – goed op Kalfgemak (111), Melk Waarde (107), Koei Waarde (113), Groei Waarde (105) en Produksie Waarde (113). Hy presteer uitstekend tydens prestasietoetsing met genoegsame voorspeense 101 en naspeense groei 101, bogemiddelde weidingomsetveermoë (104), lae Onderhoudkoste 108 en uitstekende vroeë vetneerleggingsvermoë 118. As jy na die prentjie kyk wat beskryf is, it wys weereens dat die regte genetika beeste uitstekend presteer op die veld.

HART 19-0117 is verseker die bul wat aandag moet geniet as jy maternale eienskappe asook kalfgemak in jou kudde wil vestig. Hy sal baie goeie vervangingsverse teel en is die “right-size, right-type” dier vir ekstensiewe toestande.
LOT 35: HART 19-0210

LOT 35: HART 19-0210

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0210

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆Ons wil nie nèt onverwante genetika vir julle bring nie – dit moet eers baie goeie genetika wees en dan is die bonus as dit onverwant is.

HART 19-0210 is geteel uit CEF 13-0317 vanuit die Zinabos kudde van Fourie Scheepers. Die bul het uitstekend geteel by Zinabos en behaal R700k op die veiling. Ek koop ‘n seun van hom CEF 16-0394 wat tans sterk in die Hartebeestloop kudde gebruik word en sover baie goed doen. HART 19-0210 is die 1ste seun van CEF 13-0317 wat ons aanbied en hy sal 2jr 5mnde oud wees op die veiling. Hy is die 1ste kalf van HART 17-0011 met OEK 35 mnde, TKP van 396 dae/3 kalwers en sy speen met gemiddelde speenindeks van 115 en teen 50,7% van haar eie liggaamsmassa. Haar ma is HART 12-0307 wat ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei is. Vrugbaar, Vrugbaar, Vrugbaar!

HART 19-0210 het baie goeie bouvorm, kapasiteit, bespiering, breedte, ‘n sterk toplyn en uitstekende lengte. Sy Lengte/Hoogte verhouding is 19% beter as die rasgemiddeld – en sy toplyn is nog steeds 100%. Hy dra baie vleis en vertoon uitstekende balans. Ek sal hom net op koeie gebruik. Sy prestasies is BAIE goed en teelwaarde indekse en seleksie indekse is VUURWARM –Voorspeense (141), naspeense (145) groeivermoë, melk (95) en GDT (137). Kyk ook na sy bespiering 108 en veral sy uitstekende vermoë om vroeg vet neer te lê 146.

Hy wys goeie manlikheid met sterk kop, baie goeie breedte tussen die oë, goeie oogbanke, breë bek, pragtige verdonkering en ‘n groot skrotum wat 39cm in omtrek is met skrotumteelwaarde (126). Wat my baie beïndruk, is sy uitstekende aanpasbaarheidseienskappe. Blink, seepgladde, dik vel met baie velvoue en ‘n goeie los keelvel. Daar is goeie skofontwikkeling, sterk bene met goeie kloue en ‘n lang stert.

As boere soek ons baie keer spesifieke bulle om sekere eienskappe in die kudde te versterk. HART 19-0210 bring ‘n groot klomp goeie eienskappe saam met hom en behoort sy merk in kuddes te maak. Hy sal baie goed doen om vervangingsverse te teel asook in speenkalf of os produksiestelsels waar groei en aanpasbaarheid verlang word.
LOT 36: HART 19-0140

LOT 36: HART 19-0140

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0140

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Sy vaar is HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) wat ‘n klomp ander seuns ook op die veiling het en kyk gerus na hulle en hoe hy teel. Beide HART 19-0140 se oumas is ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie en sy moeder HART 14-0366 is ook in daardie liga met OEK 30 mnde, TKP 392 dae/5 kalwers en sy speen die 5 kalwers teen 53,8% van haar liggaamsmassa.

HART 19-0140 sal sommer dadelik jou oog vang op die veiling – donkerrooi bul met mooi pigment. Dik, mediumraam bul met baie goeie bouvorm, mooi kapasiteit met goeie sprong van rib, goeie breedte regdeur en mooi diepte deur die voorlyf. Sy toplyn is sterk, kruishelling is mooi, bene is sterk met baie goeie breedte oor die hakke en goeie kloue. Hy dra baie vleis, is goed bespierd met ‘n sterk agterkwart en spiere wat laag aanheg.

Hy wys sterk manlikheid, met goeie kop, goeie breedte tussen die oë, dik en sterk bulnek met baie goeie verdonkering en ‘n skrotum wat 42cm in omtrek is, goed gevorm en ook mooi hang en om teelwaarde indeks 17% groter as rasgemiddeld is. Die onderlyn is skoon met ‘n baie goeie skede/naelvel kombinasie.

Sy haarkleed is uitstekend – blink, glad en kort haar. Hy is baie goed aangepas met los keelvel, goeie skof en ‘n Veldbulindeks van 108.

Sy teelwaarde indekse is regdeur baie goed. Die 3 belangrike Seleksie teelwaarde indekse is Koei Waarde (104), Groei Waarde (101) en Produksie Waarde (101). Wat jy lees in hierdie waardes, is presies wat jy sien in die bul!

HART 19-0140 kan op goed uitgegroeide verse en koeie gebruik worrd. Hy wys goeie stoetpotensiaal - is ook struktureel korrek, fenotipies doeltreffend en wys presies wat ons teelbeleid op Hartebeestloop is. Stoettelers wat beproefde genetika in hulle kuddes wil vestig en vinnig will vorder, moet na hom kyk.
LOT 37: HART 19-0161

LOT 37: HART 19-0161

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0161

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆HART 19-0161 se vaar is HART 14-0265 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

Hy kom uitstekende koeilyne met beide oumas wat ELITE GOUD SA STAMBOEK koeie was. Sy moeder HART 13-0403 se OEK is 32 mnde, TKP 426 dae/5 kalwers met speenindeks van 112/4 en sy speen haar kalwers teen 69,5% van haar liggaamsmassa. Sy het ongelukkig in die laaste jaar van droogte 2019 nie gevat nie en oorgeslaan in 2020.

HART 19-0161 is ‘n bul met top bouvorm, baie goeie bespiering, goeie breedte regdeur (veral op die rug), sterk toplyn, baie goeie kapasiteit en sprong van rib en goeie diepte deur die voorlyf. Struktureel is hy baie korrek met mooi kruishelling, goeie stertaanhegting, skoon onderlyn met goeie skede/naelvel kombinasie en uitstekende balans. Gemaklike beweging in die dik en los Kalahari sand is sy kos. Hy dra baie vleis en dit is presies die indruk wat hy gee. Hy moet net op koeie gebruik word.

Hy is uitstekend aangepas vir die ekstensiewe toestande met sy pragtige vel en haar, lang stert, baie sterk bene met sterk en droeë hakke, goeie kloue en ook goeie skofontwikkeling.

Hy is manlik met goeie kop, goeie oogbanke, goeie breedte tussen die oë, kort, dik bulnek met uitstekende verdonkering en skrotumomtrek van 39cm. Skrotum is goed gevorm en hang mooi.

Sy teelwaarde indekse is deurgaans uitstekend en ek haal net ‘n 2 aan wat belangrik is en nie op die Bonsmara katalogus verskyn nie: Oogspieroppervlakte (118), Vroeë vetneerlegging (115).

HART 19-0161 is ‘n uitstekende bul en ek sou seker meeste van sy verse as vervangingverse hou of in die ernstige kommersiele mark verkoop. Sy goeie groeivermoë, baie melk en aanpasbaarheid maak hom natuurlik ook geskik vir speenkalf en os produksiestelsels.
LOT 38: HART 19-0155

LOT 38: HART 19-0155

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HART 19-0155

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en moeder HART 15-0108 – haar OEK is 29 mnde, TKP 379 dae/5 kalwers en Reproduksie Indeks van 113 – sy speen die kalwers teen 54,7% van haar liggaamsmassa. Ongelooflike goeie koeidoeltreffendheid vir die Kalahari. Hartebeestloop se gemiddelde koeigewig is ongeveer 498kg – ons boer met breë, mediumraam en vroeer ryp koeie wat gou in kondisie kom.

HART 19-0155 is ‘n mediumraam bul met uitstekende bouvorm, baie goeie bespiering, goeie breedte, vol binne en buite dye, sterk toplyn genoegsame kapasiteit en goeie lengte (Lengte/Hoogte verhouding is 7% beter as rasgemiddeld). Hy moet net op koeie gebruik word – sy bespiering, bouvorm en diepte deur die voorlyf is nie geskik om verse oop te maak nie. Sy kruishelling, stertaanhegting en onderlyn is baie goed – perfekte skede/naelvel kombinasie. Hy is ‘n toonbeeld van aanpasbaarheid – baie mooi skof, blink (lees BLINK) van vel en haar, lang stert, sterk bene met baie goeie kloue en los vel. Hy is een van die bes aangepasde bulle wat ek in lang tyd gesien het.

Sy manlikheidseienskappe is uit die boeke – sterk kop wat hy mooi dra, sterk oogbanke en bek, goeie breedte tussen die oë en kort, dik bulnek met mooi verdonkering. Skrotumomtrek is 43,5 cm - dit hang baie mooi en die skrotum teelwaarde indeks is 116.

Sy teelwaarde indekse kan nie beter nie – laag op geboorte (108), naby rasgemiddeld vir Volwasse Gewig (102) en Skouerhoogte (92), voorspeense en naspeense groeivermoë (104) en (105) onderskeidelik en GDT (100) – en dit alles kombineer hy met goeie vetneerlegging (101).

HART 19-0155 is in alle opsigte ‘n uitstaande bul wat sy merk sal maak in enige stoetkudde. Stoettelers is eintlik “indirek” in die vleisbedryf en wil graag diere teel wat meer geld in hulle kliënte se sakke sit. Gebruik dan bulle met stoetpotensiaal, maar ook bulle wat baie vleis dra en goeie groeivermoë het.
LOT 39: HART 19-0138

LOT 39: HART 19-0138

TEELWAARDES        


HART 19-0138

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★‘n Tipiese Hartebeestloop mediumraam en “easy fleshing” bul wat gemaklik op verse en koeie gebruik kan word. Hy is geteel uit WBB 14-0127 (vanaf Benansa Bonsmara van Benjamin Bosch) wat deurgaans goeie bouvorm, genoeg melk en “vroeg ryp – easy fleshing” nageslag geteel het. Sy moeder HART 14-0124 is van die top moederlyne in die kudde met OEK 29mnde, TKP 372 dae/6 kalwers en sy speen teen 48% van haar eie gewig. HART 19-0138 is uit ‘n onverwante vader en deel van “goeie onverwante gene” wat ons gereeld in bring.

HART 19-0138 vertoon goeie bouvorm, goeie lengte, sterk toplyn, genoeg bespiering en mooi diepte. Hy het goeie breedte met mooi binne en buite dye – en sy kondisie is altyd goed op die veld. Dit is die voordeel van jare-lange seleksie vir diere wat onder veldtoestande presteer. Hy is struktureel baie korrek, het baie goeie balans en beweeg baie gemaklik in die Kalahari sand.

Sy aanpasbaarheid is goed – gladde, blink en dik vel met kort, glansende haar, goeie skofontwikkeling, lang stert, goeie bene met sterk kloue. Hy is baie manlik met ‘n wakker kop-op houding, sterk kop met goeie oogbanke, pragtige verdonkering en ‘n goeie skrotum wat mooi hang en 42.5cm omtrek meet. Ek hou baie van die growwe haar op sy nek en kaal kol op die voorkop – albei is tekens van hoë libido. Wat beteken dit – houop met 25 koeie/bul teeltroppe. Gee 35 – 45 koeie/bul as hy hoë libido wys.

HART 19-0138 se teelwaardes is mooi in balans en regdeur goed. Ek verwys na sy teelwaarde indekse vir die 3 belangrike Seleksie Indekse in die Bonsmara – Koei Waarde (104), Groei Waarde (104) en Produksie Waarde (105). Dit wys presies wat die bul is – bogemiddeld goed.

HART 19-0138 is die gevolg van jare-lange seleksie vir kalfgemak, maternale teling, aanpasbaarheid, gehard, lae onderhoudskoste, “easy-fleshing”/goeie bespiering behou kondisie/konstitusie, manlik, vrugbaar, fenotipies doeltreffend en struktureel korrek. In boeretaal – dit is die tipe bulle wat ons moet gebruik.
LOT 40: HT 19-0449 (POLLED PP)

LOT 40: HT 19-0449 (POLLED PP)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HT 19-0449

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HDT 15-0046 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) - sy teling gaan al die pad terug na die bekende poena bul HDT 10-0005 van Bostrum Bonsmaras. Die moeder is ‘n A-generasie koei HT 13-0308 (PH) en sy het goed aangepas in die Kalahari. Haar OEK is 38 mnde, TKP is 380 dae/6 kalwers en sy speen teen 51,7% van haar liggaamsmassa. Sy is ook ‘n ELITE BRONS SA STAMBOEK koei en uit haar verkoop ons ‘n top bul op die 2021 veiling aan Rooiwater Boerdery.

Hy is ‘n goed bespierde, mediumraam, “All Rounder” bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Ek begin dadelik met die eienskappe wat belangrik vir poena diere is – hy is baie manlik, sy kop is sterk met oogbanke wat baie goed ontwikkel is, daar is baie goeie breedte tussen die oë, die nek is goed ontwikkel met mooi verdonkering – ‘n lekker dik bulnek!

Sy onderlyn is baie mooi met ‘n goeie naelvel/skede kombinasie. Die skrotumomtrek is 40 cm, dit is goed gevorm en hang baie mooi. Die skrotum teelwaarde indeks is (115).

Sy bespiering is goed (kyk die V-vorm op die voorarm), daar is goeie breedte reg deur, genoegsame kapasiteit met mooi sprong van rib en ‘n diep voorlyf. Die toplyn is sterk en breed, kruishelling en stertaanhegting is goed en sy bene en kloue is sterk.

Hy is goed aangepas vir ekstensiewe veldtoestande – sy Onderhoudswaarde van (100), goeie bespiering 119 vroeë vetneerlegging 137 en goeie weidingomsetvermoë 106 onderstreep sy prestasies op die veld. Die res van sy teelwaardes is ook deurgaans goed – goeie voorspeense 111 en naspeeense 119 groeivermoë, goeie melksyfer 101, bogemiddelde GDT 109 – en onthou ons toets die poena diere en horing diere in een groep. Ons stel belang of die dier presteer – nie of hy poena of horing is nie.

HT 19-0449 is ‘n baie goeie bul – nie net ‘n baie goeie poena bul nie. Stoettelers moet weet dat hy ‘n B-generasie bul is. Ons sien duidelik dat poena diere – ongeag die ras, goeie prys premies verdien. Ons weet dat PP poena bulle skaarser as hoendertande is. Indien jy in poena teling is, moenie hierdie kans laat verby gaan nie.
LOT 41: HT 19-0457 (POLLED PH)

LOT 41: HT 19-0457 (POLLED PH)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HT 19-0457

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★HT 19-0457 is geteel uit HDT 15-0046 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en moeder HT 14-0145. Sy het baie goed in die Kalahari aangepas met OEK 33 mnde, TKP 390 dae/5, gemiddelde speenindeks is 105/4 kalwers en sy speen gemiddeld teen 52,3% van haar liggaamsmassa.

HT 19-0457 is ‘n mediumraam, “All Rounder” bul wat op goed uitgegroeide verse en koeie gebruik kan word. Hy vertoon goeie bouvorm, is baie breed met goeie buite dye, goeie bespiering, goeie kapasiteit en goeie diepte deur die voorlyf. Die toplyn sterk en breed en sy kruishelling en stertaanhegting baie goed. Hy dra baie vleis en gee daardie tipiese indruk van ‘n “dik” bul.

Hy is ‘n baie manlike bul met uitstekende sekondêre geslagseienskappe – sterk kop en goeie oogbanke, dik en breë bulnek met baie mooi verdonkering en ‘n skrotumomtrek van 37,5 cm. Die bul se hele houding is manlik en trots!

Hy wys goeie aanpasbaarheidseienskappe - van sy goeie skofontwikkeling tot die lang stert, sterk bene en kloue en uitstaande vel en haar kwaliteit met dik en los keevel. Hy is werklik in alle opsigte ‘n aangepasde dier wat orals sal presteer.Sy Veldbulindeks 104, vroeë vetneerlegging 125, marmering 149, bespiering 109 komplimenteer sy aanpasbaarheid.

HT 19-0457 het goed gebalanseerde teelwaarde indekse. Geboorte Direk/kalfgemak is 92, goeie voorspeense 113 en naspeense 117 groeivermoë, genoeg melk (102) en GDT (110). Die 3 belangrike Seleksie teelwaarde indeks is ook bogemiddeld – Koei Waarde 108, Groei Waarde 129 en Produksie Waarde 114.

HT 19-0457 behoort na ‘n ernstige teler te gaan wat graag bouvorm, raamtipe, aanpasbaarheid en veldprestasies in die kudde wil vestig. Ek wil weereens bevestig – hy is eers ‘n baie sterk en goeie bul en daarna ‘n poena bul. Ek het groot verwagtinge van die bul.
LOT 42: HT 19-0464 (POLLED PH)

LOT 42: HT 19-0464 (POLLED PH)

TEELWAARDES    VIDEO    FOTO`S


HT 19-0464

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ☆ ☆Hy is geteel uit HOT 11-0168 en HT 17-0035 – beide diere is onverwant aan die bestaande Namibiese genepoel. Weereens is dit ‘n kwessie van om “goeie en die regte gene” in te bring en nie net onverwante gene nie.

HT 19-0464 is ‘n mediumraam poena bul wat vir eers net op koeie gebruik moet word. Kyk hoe lyk sy kalwers voordat jy hom op uitgegroeide verse gebruik. Hy wys goeie bouvorm, goeie bespiering, goeie breedte en kapasiteit, sterk toplyn en goeie diepte deur die voorlyf. Sy kruishelling en stertaanhegting is ook baie korrek.

HT 19-0464 het goeie vleiseienskappe en dit kan duidelik gesien word in sy teelwaarde indekse vir bespiering 121, uitslagpersentasie 119 en rooivleis produksie 118. Ons doen al vir langer as ‘n dekade “real-time” ultrasoniese skanderings en ons data is al op ‘n hoëvlak van akkuraatheid.

Hy doen goed tydens prestasietoetsing met weidingomsetvermoë (103), melkwaarde (103), voorspeense (108) en naspeense (106) groeivermoë en GDT (110).

HT 19-0464 is ‘n baie veilige en goeie poena bul en sal goed doen in meeste produksiestelsels. Daar is oorgenoeg voorspeense groeivemoë en melk om baie goeie speenkalwers te teel, daar is goeie GDT en baie goeie naspeense groeivermoë om osse op die veld af te rond. Daar is ook goeie aanpasbaarheid, goeie melk en bouvorm om vervangingsverse te teel.
LOT 43: HART 19-0134

LOT 43: HART 19-0134

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0134

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆Geteel uit HART 09-0055 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 12-0171. Haar OEK is 27 mnde, TKP van 364 dae/ kalwers, Reproduksie Indeks van 117 en gemiddelde speenindeks van 97/8 kalwers. Uit haar verkoop ons 2 baie goeie bulle aan Andrè Rossouw en Erenfried Tjaveonda.

HART 19-0134 is ‘n sterk bespierde mediumbul wat op koeie gebruik moet word. Hy vertoon goeie bouvorm, genoegsaam breed met goeie dye, sterk bespiering, goeie kapasiteit en is diep deur die voorlyf. Nieteenstaande sy goeie lengte (lengte/hoogte verhouding 9% beter as rasgemiddeld), is sy toplyn sterk en breed en sy kruishelling en stertaanhegting baie goed. As jy praat van baie vleis dra, kyk weer na hom. Hoe anders met teelwaarde indekse van (127) vir uitslagpersentasie, vir rooivleis produksie 100 en vir bespiering 130.

Hy wys goeie manlike sekondêre geslagseienskappe – sterk kop en oogbanke, dik en breë bulnek met baie mooi verdonkering en ‘n skrotumomtrek van 42cm. Sy skrotum is goed gevorm, hang reg meet skrotum teelwaarde indeks van 111.

Jy sien die aanpasbaarheid op en in die bul – van blink, gladde vel met kort haarkleed, sterk skofontwikkeling, lang stert regdeur tot sy sterk bene en goeie kloue.

HART 19-0134 het goeie teelwaarde indekse. Hy is swaarder op geboortegewig/kalfgemak (85), het bogemiddelde voorspeense (108) en naspeense (110) groeivermoë, tesame met genoeg melk (105) en goeie GDT (102).

HART 19-0134 wys nie net goeie groeivermoë nie. Hy kombineer dit met goeie aanpasbaarheid, manlikheid, hoë libido, groot skrotumomtrek vir goeie reproduksie en vrugbaarheid, goeie moederlyne, baie goeie bouvorm en strukturele korrektheid. Hy is ‘n goed gebalanseerde bul wat mooi sal doen in speenkalf en os produksiestelsels, kruisteling of om goeie vervangingsverse te teel.

Hierdie tipe bulle met goeie veldprestasies is baie gewild onder boere en word reg deur die land gebruik.
LOT 44: HART 19-0217

LOT 44: HART 19-0217

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0217

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HART 09-0251 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 17-0256. HART 19-0217 kom baie vrugbare moederlyne – kyk gerus na die oumas aan beide kante asook sy ma HART 17-0256 met OEK 28 mnde, TKP 377 dae/3 kalwers en Reproduksie Indeks 114. Boere verstaan die waarde wat hoë vrugbaarheid en reproduksievermoe tot hulle “bottom line” bydra – en so ook verstaan hulle die waarde wat hoë herhaalbaarheid wat in hierdie moederlyne gevestig is, verder bydra tot meer geld in die sak.

HART 19-0217 is ‘n mediumraam, kalfgemak bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy het goeie bouvorm, bespiering, breedte en ‘n mooi middelstuk. Die toplyn, kruishelling en stertaanhegting is goed en die bene is sterk en breed oor die hakke. Sy goeie lengte is opvallend met lengte/hoogte verhouding wat 15% beter as rasgemiddeld is.

Sy aanpasbaarheid is goed met gladde vel en goeie haarkleed, sterk bene en baie goeie kloue. Hierdie goeie aanpassing op die veld is tipies van diere wat die goeie kombinasie van genoegsame bespiering (120) en die vermoë om vroeg (gou), genoegsame vet (135) neer te lê. Hulle het die vermoë om konstitusie en kondisie te handhaaf – selfs wanneer tye swaarder raak. Sy sekondêre manlikheidseienskappe is goed ontwikkel – daar is genoeg manlikheid in die kop, mooi breedte tussen die oë met goeie verdonkering in die nek en ‘n skrotum wat 38.5cm meet en mooi simmetries hang teelwaarde indeks (110).

Sy teelwaarde indekse is baie goed in balans met geboortegewig/kalfgemak basies op rasgemiddeld (99), goeie voorspeense (111) en naspeense (116) groeivermoë, bogemiddelde GDT (109) en goeie weidingomsetvermoë (103). Die 3 seleksie teelwaarde indekse naamlik Koei Waarde (103), Groei Waarde (128) en Produksie Waarde (109) is ook bo die rasgemiddeld.

HART 19-0217 se maternale (moederlyne) eienskappe is sy sterk punt. Hy het oorgenoeg groei om baie suksesvol gebruik te word in speenkalf en os produksiestelsels. My aanbeveling is om jou vervangingsverse uit hom te teel – vestig goeie goeie moedereienskappe in jou kudde.LOT 45: HART 19-0218

LOT 45: HART 19-0218

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0218

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆Daar is baie goeie diepte in die lyne waaruit hy geteel is. Sy teling is ‘n kombinasie van van Frikkie Kruger (Waterpaslaagte), Burkhardt Hermann (Fortress), wyle Kit Thompson en Hartebeestloop.

HART 09-0251 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) is vir spesifieke doeleindes in die Hartebeestloop kudde gebruik. Sy “trademark” eienskappe is kalfgemak, baie goeie moedereienskappe, sterk aanpasbaarheid, genoeg melk, mooi bouvorm en “easy fleshing”. Kyk gerus ook na sy ander seuns op die veiling.

Aan moederskant gaan HART 19-0218 al die pad terug na uitstekende koeie – van ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei ouma tot die hoogspresterende HART 12-0037 (nog steeds in die kudde) en sy moeder HART 17-0223. Kyk gerus na hierdie koeie se prestasies op die katalogus.

HART 19-0218 is ‘n mediumraam, kalfgemak, “easy fleshing” bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy vertoon goeie bouvorm, is breed met mooi dye, genoeg bespiering, goeie kapasiteit en goeie diepte deur die voorlyf. Hy is ‘n baie manlike bul met uitstekende sekondêre geslagseienskappe – sterk kop en oogbanke, dik en breë bulnek met baie mooi verdonkering en ‘n skrotumomtrek van 40 cm. Skrotum teelwaarde indeks is (112). Ek sou graag sy naelvel/skede kombinasie beter wou sien – bietjie lank en vlesig maar, nog steeds binne rasstandaarde.

Ek probeer altyd om nie te veel tyd op teelwaarde indekse te spandeer nie. HART 19-0218 het 3 diere aan vaderskant en 5 diere aan moederskant wat alreeds genomies ontleed is. Dit strek oor 3 generasies aan vader- en moederskant. Daar is baie goeie akkuraatheidspersentasies oor presies hoe HART 19-0218 behoort te teel en hoe die nageslag behoort te presteer.

Sy teelwaarde indekse is reg deur presies wat ons as ideaal beskou. Daar is te veel eienskappe en teelwaarde indekse wat beskryf moet word. Die beste is dat jy self na die katalogus kyk en dit ervaar.

HART 19-0218 kan met groot gerustheid in enige produksiestelsel gebruik word. My persoonlike voorkeur sou wees om hom te gebruik om vervangingsverse te teel. Daar is genoegsame groei, baie melk, goeie omset van weiding en voer, lae onderhoudskoste, genoegsame bespiering en uitstekende aanpasbaarheid. Dit is almal eienskappe wat boere graag in hulle koeikuddes wil vestig.
LOT 46: HART 19-0248

LOT 46: HART 19-0248

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0248

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HART 15-0349 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 15-0360. Haar OEK is 33 mnde, TKP 411 dae/4 kalwers, met speenindeks van 100/3 kalwers en sy speen teen 48,9% van haar liggaamsmassa.

HART 19-0248 is ‘n mediumraam bul met baie goeie eienskappe en uitstaande teelwaarde indekse:

 1. Voorspeense (108) en naspeense (107) groeivermoë vir swaar speenkalwers en osse wat goed en swaar uitgroei op die veld.
 2. Melkwaarde (102) vir genoeg melk aan sy vroulike nageslag om op hulle beurt weer goeie speenkalwers te produseer.
 3. Uitstekende voeromsetverhouding (111), GDT (108) en Weidingomset (119) – sit voer en gras baie effektief om in vleis en gewig.
 4. Baie goeie kombinasie van genoegsame bespiering met oogspieroppervlakte (92), marmering (102) en vroeë vetneerlegging (126) – “Body Condition Score” is die Alpha en Omega van winsgewende boerbeeste. Sy VeldBulindeks is (104) en sy kondisietelling indeks is (102) tydens die toetsperiode onder moeilike omstandghede.

Die waarde van bulle word egter nie deur nèt prestasietoetsing en teelwaarde indekse bepaal nie. HART 19-0248 is ‘n goed bespierde bul met goeie bouvorm, mooi breedte, sterk toplyn, goeie kapasiteit en sprong van rib. Hy dra baie vleis en is goed gevul in die lendes, kruishelling en vertoon goeie binne en buite dye. Sy aanpasbaarheidseienskappe is uitstekend ontwikkel – baie gladde en blink vel met breë velvoue en kort haar wat blink. Goeie skofontwikkeling met sterk bene en goeie kloue, gemaklike loopvermoë en goeie balans maak dat hy in die duine goed beweeg.

HART 19-0248 moet net op koeie gebruik word. Hy is ‘n baie goeie bul en sal uitstekend presteer onder veldtoestande. Ek kan hom met groot gerustheid aanbeveel vir speenkalf en os produksiestelsels – asook in ‘n goed beplande kruisteelstelsel. As jy na sy bouvorm, breedte, goeie kapasiteit, hoë melkwaarde en aanpasbaarheid kyk, behoort hy ook baie goeie vervangingsverse te teel. Hierdie eienskappe is belangrik vir vroulike diere om onder veldtoestande te presteer.
LOT 47: HART 19-0226

LOT 47: HART 19-0226

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0226

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆Hy is geteel uit HART 09-0251 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 17-0134. Haar OEK is 34 mnde, TKP 391 dae/3 kalwers en gemiddelde speengewig van 269 kg oor 2 kalwers en baie goeie speengewigverhouding van 52,1%. Sy is nie net hoogs vrugbaar en reproduserend nie, maar ook baie doeltreffendheid. Ons is egter bewus dat jong koeie se doeltreffendheid moeilik gehandhaaf word oor langer tydperke en meer kalwers.

HART 19-0226 is ‘n mediumraam bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy vertoon goeie bespiering (oogspieroppervlakte) teelwaarde indeks van (107), wys goeie breedte, kapasiteit, sterk toplyn met lengte/hoogte verhouding 11% beter as rasgemiddeld. Dit beteken dat die bul 22% langer is as wat hy hoog is. Ons weet mos dat die ekstra gewig in die lengte van die dier/karkas is.

Sy manlikheid is ook opvallend – sterk kop met goed ontwikkelde oogbanke, skrotum wat 43,5 cm meet met skrotum teelwaarde indeks van 122. Skrotum wys minimaal na vore.

HART 19-0226 se teelwaardes is reg deur baie goed – kalfgemak, goeie groei, GDT en weidingomsetvermoë, uitstekende vermoë om vroeg en genoeg vet neer te lê en lae onderhoudskoste. Al sy seleksie teelwaarde indekse is ook matig bo die rasgemiddeld. Dit is mos presies waarna ons soek en waarmee ons MOET boer.

HART 19-0226 kom uit bloedlyne wat goed beproef is in Namibiese toestande en jy kan dit duidelik aan die bul sien. Hy is ‘n uitstekende maternale lyn bul en sal baie goed doen met teling van vervangingsverse. Boere wat vir die “long haul” in ‘n koei-kalf stelsel is, moet baie mooi na hom kyk. Beter as dit, is moeilik om te te teel. Hy bring die goeie eienskappe waarvoor die Bonsmara bekend is na jou kudde.
LOT 48: HART 19-0240

LOT 48: HART 19-0240

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0240

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ☆ ☆
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ★
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HART 15-0049 wat aan Harry Erasmus verkoop is en hy weer op die PV 2021 aan Bull’s Eye Bonsmaras en Germar Bonsmaras verkoop het. HART 15-0049 is uit HART 09-0326 geteel wat baie sterk gebruik is deur ons en EMOK Bonsmaras. Seuns van hierdie lyn en sy halfbroer HART 09-0329 is wyd oor Namibië versprei. Wanneer ons bulle evalueer en bespreek, moet ons ook na die moederlyne kyk. Bonsmara is ‘n moederlyn ras en die prestasies (inkomstes verdien) van die koeie is waarop die Bonsmara gebou is.

Beide HART 19-0240 se oumas is hoogspresterende koeie – HART 07-0122 is ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei en VBB 07-0408 is ‘n ELITE SILWER SA STAMBOEK koei . Sy moeder HART 16-0100 presteer baie goed met OEK 32 mnde, TKP 403 dae/4 kalwers en gemiddelde speenindeks van 102/3 kalwers.

Hy is ‘n mediumraam, kalfgemak bul wat op koeie en goed uitgegroeide verse gebruik kan word. Boere sê gereeld dat jy moenie tyd mors met die keuring of beskrywing van ‘n goeie bul nie – maar ek sal ‘n paar uitstaande kenmerke noem.

Sy teelwaarde indekse wys die volgende – met elke teelwaarde indeks/of kombinasies van teelwaarde indekse wat eienskappe omskryf wat geld in die boer se sak bring, is hy bo die rasgemiddeld. Niks uitskieter waardes nie – net matig beter.

Manlikheid, aanpasbaarheid, toplyn, kruishelling, goeie dye, bene, bespiering, breedte, kapasiteit en diepte is alles baie mooi in plek.

HART 19-0240 is ‘n top bul met uitstekende eienskappe. Boere moet sy “goeie gene” vinnig vermenigvuldig in hulle kuddes – dit is genetiese meriete wat jy vas teel in jou koeikudde. Sy visuele voorkoms korreleer met sy prestasies! Stoettelers wil nie net indrukwekkende bulle teel nie – jy wil indrukwekkende prestasies by jou kopers verseker! HART 19-0240 is so ‘n bul.
LOT 49: HART 20-0025

LOT 49: HART 20-0025

TEELWAARDES        


HART 20-0025

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆HART 20-0025 kom vanuit goeie moederlyne in ons kudde.Sy ouma aan moederskant, VBB 07-0302 is ‘n ELITE GOUD SA STAMBOEK koei en sy moeder HART 15-0210 kalf op 29 mnde, het TKP van 375 dae/5 kalwers en speen hulle op 255kg gemiddeld met gemiddelde speenindeks van 111/4. Sy vader is CEF 11-0301 uit die Zinabos kudde. Weereens goeie onverwante gene wat ons in bring.

HART 20-0025 is deel van die jongbul groep op die veiling. Ons ervaar die bogemiddelde nat seisoene van 2020/2021/2022 en verstaan die moontlikheid van ‘n nat siklus wat voorspel is. Boere moet nou optimaal/maksimaal verdien en gebruik maak van die oormaat goeie weiding en huidige relatiewe goeie pryse. Ons kliënte het verskillende behoeftes en die bulaanbieding moet daarvoor voorsiening maak.

HART 20-0025 is struktureel korrek en fenotipies doeltreffend en dit is al wat ek oor sy visuele voorkoms gaan sê. Sy aanwending is in enige produksiestelsel – suiwer of kruisteling, waar groei en gewigstoenames die “bottom line” bepaal. Dit is waarvoor hy geteel is. Alhoewel hy nie die miostatien mutasie geen dra nie, is hy selfs ‘n uitstaande bul om in ‘n terminale teling te gebruik.

Boere wat graag speengewigte wil verbeter, vinnige gewigstoenames by slagbeeste en swaar finale gewigte wil bereik, moet baie goed na hom kyk. Dit is nie net sy groeivermoë wat dit bewerkstellig nie maar, ook sy GDT, voeromsetvermoë en weidingsomsetvermoë is belangrik om die gewig te bereik. Sy uitslagpersentasie en rooivleis produksie is van die heel beste en is in ‘n groot mate baseer op sy uitstekende bespiering.

HART 20-0025 is ‘n “spesialis bul” vir bogenoemde produksiestelsels.
LOT 50: HART 19-0233

LOT 50: HART 19-0233

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0233

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0233 is ‘n baie goeie mediumraam, kalfgemak bul geteel uit HART 09-0251 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 17-0227. Beide sy en haar ma HART 12-0148 (nog steeds in die kudde) is uitstekende koeie met hoë vrugbaarheid en reproduksievermoë. Ons beveel nie bulle aan as maternale bulle tensy hulle uit sulke moederlyne kom met hoë herhaalbaarheid van prestasies en natuurlik uiers en spene het wat hou-en-hou lank nadat hulle tande al gedaan is nie.

HART 19-0233 is ‘n baie goeie, mediumraam, kalfgemak bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy is ‘n tipiese voorbeeld van die diere wat ons probeer teel – regte raamtipe, uitstekende bouvorm, genoegsame bespiering, vol vleis, goeie diepte en “easy fleshing”. Die konsepte van “easy fleshing” en vroeë vetneerlegging het oor die afgelope paar jare van nog groter belang geword. Boere besef dat die 2 eienskappe van groot ekonomiese belang is – ongeag watter produksiestelsel jy toepas. HART 19-0233 bring hierdie eienskappe na jou kudde. Orals waar ons op plase kom, is dit hierdie tipe diere en hul nageslag wat deurgaans bogemiddeld presteer. Ek haal net die 3 belangrike Seleksie Teelwaarde indekse aan – Koeiwaarde (108), Groei Waarde (119) en Produksie Waarde (111). Jy kan gerus die res van sy teelwaarde indekse op die katalogus kyk – dit sal jou beïndruk! Gebalanseerde teling en boerdery vra vir gebalanseerde teelwaarde indekse.

Sy sterk manlikheidseienskappe, pragtige verdonkering, sterk kop en goeie oogbanke en skrotumomtrek van 41cm is opvallend. Boere besef die belangrike rol van aanpasbaarheid in die suksesse van hulle kudde, veral in die ekstensiewe toestande. Vergelyk gerus hierdie bul se aanpasbaarheidseienskappe met dit wat jy as belangrik beskou. Dit is moeilik om hulle “meer aangepas” te teel.

HART 19-0233 is ‘n baie goei bul en het diè eienskappe wat belangrik is vir suksesvolle beesboerdery. Ek beveel hom sterk aan as ‘n maternale lyn bul wat “winsdrywer” eienskappe in jou koeikudde sal vestig. Vir baie jare in die toekoms sal jy nog die vrugte (lees winste) pluk van hierdie “winsdrywers”.
LOT 51: HART 19-0250

LOT 51: HART 19-0250

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 19-0250

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ★ ★
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆
Moeder uier & spene
★ ★ ★ ★ ★HART 19-0250 is geteel uit HART 15-0349 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HART 16-0086. Sy kom uit een van die meer doeltreffende moederlyne in die kudde. Haar OEK is 32 mnde, TKP 410 dae/4 kalwers en gemiddelde speenindeks van 104/3 kalwers. Sy speen haar kalwers teen 56,4% van haar liggaamsmassa. Daar is ‘n betekenisvolle ekonomiese verskil tussen vrugbare en hoë reproduktiewe diere wat ook hoog doeltreffend speen, en diè wat nie doeltreffend speen nie. ‘n Mediumraam koei wat 45% en meer van haar eie massa speen, is ‘n treffer. Dit is die ideaal wat alle boere behoort na te streef.

HART 19-0250 is ‘n mediumraam bul met goeie bouvorm wat net op koeie gebruik moet word. Hy is genoegsaam bespierd, vertoon goeie breedte, pragtige kapasiteit met goeie sprong van rib, ‘n diep voorlyf en ‘n sterk toplyn. Die vleiseienskappe is baie goed – lende, kruishelling, binne en buite dye is goed gevul met vleis en hy is mooi vol agter die blad. Boere ken beeste maar, dit is goed om hulle visuele opinie te rugsteun met die nuutste genomiese data oor hoe die bul se nageslag behoort te presteer. Boere moet gebruik maak van alle moontlike hulpmiddels om die regte bul vir sy behoeftes te koop.

Hy is ongelooflik goed aangepas vir veldtoestande – van sy breë bek, dik oogbanke, goeie skof, uitstekende dik en los keelvel, goeie kwaliteit vel en haar, lang stert tot by sy sterk bene en goeie kloue. Hy is een van die top presteerders tydens die VeldBultoets met indeks van (114), weidingomsetverhouding (110), kondisietelling (110), Onderhoud Waarde (100) en Volwasse Gewig (98).

Groeivermoë op die veld en die vermoë om gras in vleis/gewig om te sit – Voorspeense (111) en naspeense groeivermoë (119), Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename (114) en voeromsetverhouding (105) – is van sy beste eienskappe.

HART 19-0250 bring ‘n “klomp bul” na die veiling en ook ‘n groot klomp goeie Bonsmara eienskappe. Ons almal, is eintlik maar heeltyd op soek na die eienskappe waarin hy sterk is.
LOT 52: HART 20-0016

LOT 52: HART 20-0016

TEELWAARDES        FOTO`S


HART 20-0016

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ☆HART 20-0016 se vaar is HART 17-0114 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar).

HART 20-0016 is een van die jongbul groep op veiling. Hy is geteel uit HART 17-0114 en HART 17-0203. Sy kom uit ‘n baie vrugbare moederlyn en kyk gerus na haar moeder se prestasies op die katalogus. Sy self presteer baie goed met OEK 30 mnde, TKP 374 dae/3 kalwers en gemiddelde speenindeks van 109/2 kalwers.

HART 20-0016 is ‘n mediumraam bul wat swaar bespierd is en net op koeie gebruik moet word. Sy bouvorm is baie goed, sterk toplyn, baie breedte, goeie kapasiteit en sprong van rib en uitstekende diepte deur die voorlyf. Hy dra baie vleis en dit reflekteer in hoë teelwaarde indekse vir bespiering (oogspieroppervlakte (127), uitslagpersentasie 130 en rooivleis produksie 126. Sy groeivermoë – beide voorspeense 117 en naspeense 122 is baie goed, en so ook sy voeromsetverhouding 110 en weidingomsetvermoë 119 is uitstekend.

Daar is 2 belangrike teelwaardes wat ek graag wil uitlig voor ek sy aanwending bespreek: Kalfgroei Waarde 117 en Speenkalf Waarde 114: Hy is uit-en-uit ‘n bul wat jy moet gebruik om speenkalwers en osse te produseer. Sy vetneerlegging (120) is 20% beter as rasgemiddeld en sy nageslag behoort (nieteenstaande die harde bespiering en hoe groeivermoë) maklik op die veld af te rond.

Hy is uitstekend aangepas vir die ekstensiewe toestande en om op die veld te prestreer. Sy Veldbulindeks is 117 en dit plaas hom in die top 5% van die groep. Ek het dit al voorheen gesê en doen dit weer – Hartebeestloop Veldtoetsing is nie vir “sissie beeste” nie.

HART 20-0016 is ook ‘n baie manlike bul met ‘n sterk kop, goeie breedte tussen die oë, mooi verdonkering en ‘n skrotum wat 40cm in omtrek is met teelwaarde indeks van 113.

HART 20-0016 is ‘n baie sterk en goeie bul. Hy sal uitstekend doen vir sy nuwe eienaar as hy in speenkalf en os produksiestelsels gebruik word – en natuurlik net op koeie. Kyk maar mooi na daardie verskalwers van hom wat te bespierd is, en moet hul nie in die koeikudde opgeneem.
LOT 53: HT 19-0406

LOT 53: HT 19-0406

TEELWAARDES        FOTO`S


HT 19-0406

EIENSKAP
PUNT
Veldbul
★ ★ ★ ★ ★
Pelvis
★ ★ ★ ☆ ☆
Kloue
★ ★ ★ ★ ★Hy is geteel uit HDT 15-0046 (kliek op die skakel om meer te lees oor die vaar) en HT 16-0091.

HT 19-0406 is ‘n mediumraam, kalfgemak bul wat op verse en koeie gebruik kan word. Hy wys baie goeie aanpasbaarheid – goeie vel en haar, goeie oogbanke, skofontwikkeling, bene en kloue en lang stert. Hy presteer baie goed op die veld en sy Veldbulindeks is 105. Dit wat nodig is vir prestasie op die veld, het hy oorgenoeg van. Die bul se bouvorm is goed en hy wys goeie bespiering (oogspieroppervlakte teelwaarde indeks van 105), goeie kapasiteit, breedte en diepte met sterk toplyn en baie vleis. Terselfdertyd het hy ‘n baie goeie vermoë om vet vroeg - en genoeg daarvan - neer te lê (116) en het ‘n lae onderhoudswaarde 100. Oor-en-oor sien ons waar ons plase besoek en bulle evalueer (koeie ook) is die diere wat oor die vermoë beskik om onder ekstensiewe veldtoestande, vroeg vet neer te lê die beste presteerders is.

Die vroeër ryp tipe diere wat vroeg in kondisie kom, is hoog op die teeldoelwitte van Hartebeestloop.

Sy teelwaardes is ook mooi met gemiddelde voorspeense en naspeense groeivermoë en goeie GDT 104 en weidingomsetvermoë 103. Kyk gerus ook na die teelwaarde indekse van die volgende 3 Seleksie Indekse: Koei Waarde 100, Groei Waarde 110 en Produksie waarde 102.

HT 19-0406 is ‘n maternale lyn, kalfgemak bul wat veilig is om ook op jong verse te gebruik. As jy nie in die dag (en nag) wil sukkel om kalwers te trek nie, moet jy goed na hom kyk.Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap