Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2012

Index    Overview    Newsletter  General   Auction PDF`s  Videos  Map   All Auctions
1. Siektevrye status

Die dragtigheidstatus van die vroulike diere sal op die dag van die veiling beskikbaar wees. Dragtigheidsertifikate sal deur die veearts uitgereik word. Alle diere is geënt teen 3-dae-stywesiek, slenkdalkoors en knopvelsiekte en almal is Multiminerale en Vitamiene A, D en E gespuit. Bogenoemde gesondheidsprogram sluit die kommersiële diere in. Hierdie is tot jou voordeel aangesien jy by meeste kommersiële veilings nie dieselfde standaard van gesondheidsorg sal kry nie. Die bulle is almal getoets vir vrugbaarheid en het almal negatief getoets vir Vibriose en Trichomoniase. Die geslagsorgane van die veilingsbulle is fisies deur die veearts ondersoek. Ons sal jou voorsien van die gesondheidsprogram wat gevolg word op Hartebeestloop. Jy sal presies weet waar die betrokke dier op hierdie stadium is met betrekking tot die dip-, doseer- en inentingsprogram.


2. Onvoorwaardelike Hartebeestloop waarborg van tevredenheid

Die veilingsbulle kom almal deur ‘n uitgebreide proses van prestasietoetsing en noukeurige meting van ekonomiese belangrike eienskappe. Ons vertrou in die produk wat ons aanbied. Daarom gee ons ook die waarborg wat vir jou absolute gemoedsrus moet gee – Onvoorwaardelike Hartebeestloop Waarborg van Tevredenheid!


3. Vroulike diere op die Veiling

Kom vergewis jouself van die gehalte van die vroulike diere op die veiling. Hierdie vroulike diere behoort ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot die gehalte van jou kudde. Die koeie en verse kom uit die harde Kalahari, Swartrante en Hochfeld en behoort op enige ander plek net so goed, indien nie beter, te doen. Daar is groot aanvraag na goeie Bonsmara vroulike diere – beide stoet en kommersieël. Daar is meer as 200 vroulike diere vir jou om uit te kies – dit sluit die vroulike diere van die gasverkopers in. Dit maak dit mos die moeite werd om die veiling by te woon! Kyk gerus na die kalwers wat almal van baie goed tot hoogstaande gehalte is.


4. Vervoer

Hartebeestloop Bonsmara Stoet bied die volgende aan as deel van u veilingsaankope: Ons gaan help met gratis vervoer van diere aangekoop tot op Windhoek, Okahandja, Keetmanshoop, Mariental en Gobabis. Diere word afgelaai by die Agra krale. As enige bestemming op die roete is na hierdie groter sentra, laai ons jou diere op die plaas af – mits die pad rybaar is! Ons sal enige redelike versoek oorweeg vir aflewering afhangende van die afstand asook die bedrag wat spandeer is op die veiling. Hierdie behoort ‘n wesenlike kostebesparing vir jou te wees aangesien jy ongeveer N$ 2700.00 vir elke 100 kilometer vervoerkoste gaan spaar. Jy word aangeraai om ten minste in transito versekering uit te neem aangesien die vervoer gratis, maar op eie risiko gedoen word. Versekeringsagente sal beskikbaar wees tydens die veiling. Diere sal afgelewer word binne tydperk van 2 weke of soos persoonlik met u gereël. Ons lewer ook diere gratis by die groter sentra in die RSA aangesien ons vragmotor moet gaan om diere te gaan haal nadat die bek-en-klou seer verbod opgehef is.

Voornemende RSA kopers kan ons persoonlik hieroor kontak. Vir die persone wat self vir die vervoer en versekering van hulle diere wil reël, sal dit beskikbaar wees tydens die veiling. As die diere ‘n paar dae moet oorstaan, is dit in orde en Hartebeestloop personeel sal die diere versorg met goeie weiding. Die verblyf van die diere te Hartebeestloop is op die koper se risiko.


5. Kentekens:


Vanaf 2 jaar terug, het ons begin indikeer watter bulle waar groot geword het. Bulle wat in ‘n klip wêreld groot geword het, het geen aanpassing nodig wanneer hulle na ‘n klip wêreld verhuis. So het ons ook sand/gras. Hierdie jaar wys ons ons graag die All Rounder bulle uit met die maklike ronde teken asook die Velbul met die “V”. Die kentekens wat ons gebruik is regtig baie vanselfsprekend en ons wys hulle hier uit:


Reëls en regulasies in verband met uitvoer en invoer van lewende hawe tussen Namibië en Suid-Afrika

Daar is sekere administratiewe reëlings vir die uitvoer van lewende hawe vanaf Namibië na Suid-Afrika. Onderstaande is die stappe wat die koper moet volg om die uitvoer proses te vergemaklik:

 1. Bonsmara SA moet skriftelik toestemming gee aan die koper dat die dier(e) wel ingevoer mag word na Suid-Afrika. Hierdie is slegs ‘n formaliteit.
 2. Sodra die koper die skriftelikte toestemming ontvang het van Bonsmara SA, moet die koper die volgende twee permitte uitneem:

  i) SA Veeartseny invoerpermit wat deur ‘n erkende Namibiese staatsveearts voltooi sal word voor die dier(e) gelaai word om vervoer te word na Suid-Afrika. Hartebeestloop reël die veearts en die besoek aan plaas.

  ii) ‘n Veeverbeteringspermit (Livestock Improvement permit) was toestemming gee dat die dier(e) wel ingevoer mag word na Suid-Afrika.


 3. Sodra die verkoper die bogenoemde permitte ontvang het, moet dit aan die verkoper voorsien word sodat Hartebeestloop die nodige Namibiese Veeartseny en Vleisraad permitte reël. Ons reël dit alles op Mariental.
 4. Lewende hawe in Namibië is kwytgestel van BTW heffing en dus hef Hartebeesloop se afslaers geen BTW op lewende hawe. Namibiese uitvoer BTW hefing is teen ‘n nulkoers. So die koper betaal geen BTW op die aankope nie.
 5. Suid-Afrika vereis wel invoerbelasting van die koper wat betaalbaar is by die Suid-Afrikaanse grenspos. Die invoerbelasting kan weer terug geëis word as insetbelasting deur die koper. ‘n Boerdery BTW nommer van die koper word vereis vir hierdie aksie anders moet die BTW kontant betaal word by die betrokke grenspos. Jy kan enige tyd die BTW bedrag in ons rekening betaal en ons vragmotor bestuurder betaal dan die kontant op die grens en oorhandig aan die koper alle dokumentasie vir die terugeis van die BTW.


Dit is belangrik dat die koper die bogenoemde 2 permitte van Suid-Afrika voorsien aan Hartebeestloop sodat die nodige Namibiese permitte kan reël vir die uitvoer van die lewende hawe. Die diere staan gratis op Hartebeestloop totdat alles afgehandel word. Die diere word ook gratis vervoer na enige hoof sentrum in die RSA. Ons voer op ‘n gereelde basis diere uit na die RSA en is goed bekend met die prosedures en mense wat daarmee werk.

Sien die PDF dokument (479 Kb) hieroor wat u kan aflaai van ons webwerf.


Rules with regard to the import and export of livestock between Namibia and South Africa

There is some administrative arrangements and paper work that accompanies the exportation of livestock from Namibia to South Africa. Below are a couple of steps that the buyer should follow in case of livestock being exported from Namibia to South Africa:

 1. The buyer needs to obtain written approval from Bonsmara SA, granting the buyer permission that the animal(s) may be imported to South Africa. This is a formality only.
 2. Once written approval from Bonsmara SA has been obtained the buyer must apply for the following two permits:

  i)SA Veterinary Services permit that has to be completed by a recognized Namibian state veterinary surgeon before the animal(s) are loaded for transportation. We will organize the vet and get all the documents signed.

  ii)A Livestock Improvement permit that grants permission stating that the animal(s) may be imported to South Africa.

 3. As soon as the buyer has received the aforementioned permits, it must be provided to Hartebeestloop Farming – the seller- so that the required permits can be organized at the Namibian Veterinary Services and Meat Board. We organize the permits for Namibia.
 4. The auctioneer levies no VAT on the auctioned animal(s) as livestock in Namibia is exempted from VAT. No VAT is raised on exportation of livestock from Namibia. The seller does not have to pay VAT on any animal bought at the auction.
 5. Importation VAT is applicable in South Africa at the SA border posts. The VAT paid can be claimed back by the buyer. The business/farm VAT number can be provided to Hartebeestloop Farming otherwise the buyers will have to pay the VAT amount, in cash at the border post. You could also pay the VAT amount into our account and our driver will pay the amount in cash at the border post. He will provide you with all the documentation and receipts so that the VAT amount can be claimed back.


It is important that the buyer supplies Hartebeestloop Farming with the aforementioned South African permits so that the Namibian seller may organize the necessary documentation. The animals will stay at Hartebeestloop free of charge until all permits are received. Animals will be transported free of charge to all the major centers in the RSA. We export animals to South Africa and the neighbouring countries quite often and are very familiar with the procedures and people involved in the process.

Do download this PDF document (479 Kb) from our website.


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap