Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2011

Index    Overview    Newsletter  Auction PDF   All Auctions
April 2011


Beste Medeboere en Vriende


In al ons jare betrokke in die landbou het ons nog nooit ‘n jaar beleef soos 2011 nie. Op Hartebeestloop het ons nou al dubbeld ons normale jaarlikse reënval gehad – Dassiesfontein in die klipperige, westelike gedeelte is grasgroen en die Lewer rivier vloei vir die vale. Korasieplaas naby Omitara, is een watermassa en geen voertuig behalwe die 4 x 4 Land Cruiser kan daar kom nie. Daar is soveel om voor dankbaar te wees.

Hierdie fantastiese weer beïnvloed natuurlik ook die veilingsdiere. Daar was min dae met genoeg sonskyn om die bulfoto’s vir die katalogus te neem – so die diere lyk eintlik baie beter as op die foto’s. Daar is ook geen kwessie van die regte afronding van die veilingsbulle nie – die bulle vreet en drink water in die veld en ons sien hulle nie. Voorwaar ‘n jaar met volop interessanthede!


Kan nie wag vir die veiling!

Daar is groot afwagting op Hartebeestloop vir die 2011 veiling. Almal staan gereed om daarvan ‘n groot gebeurtenis te maak. Ons teling wérk en die verbetering kan jaarliks gesien word. Seleksie was uiters streng vir die veiling en slegs 28% van die bulkalwer geboortes het die veiling gehaal. Die 2011 veilingsbulle speel almal in die eerste span!

Ons bied bulle aan uit die Kalahari duineveld (Hartebeestloop), die klipperige suidwestelike gedeelte van Namibië (Dassiesfontein) en vanaf die grasvelde van Omitara (Korasieplaas) – daar is voorwaar ‘n bul vir elke area en koper. Kyk mooi na die onderskeie kentekens (sand/gras en klip) en jy sal presies weet waarvandaan jou bulkeuse kom. Die gasverkopers bring hulle beste bulle, spesiaal uitgesoek vir die Hartebeestloop veiling en verbreed die genetiese variasie op die veiling.


Potensiêle stoetvaars

Daar is heelwat bulle wat as potensiële stoetvaars geklassifiseer is – vandaar ook die diamant kenteken op die advertensie. Ons kry dit al hoe meer reg om hierdie “diamantbulle” te teel. Die sorgvuldige verwerking van die Ekwatho-data het gemaak dat ons baie voorbereid was om die beste bulle vir die kommersiële boere uit te kies. Op Hartebeestloop verstaan ons die beginsel van stoettelers wat genetika verkoop teenoor kommersiële boere wat vleis verkoop. Kom kyk gerus hoe lyk bulle as stoet genetika en karkasopbrengs/karkaskwaliteit suksesvol gekombineer word.


BLUP teelwaardes

Julle sal opmerk dat daar in die bulbeskrywings minder na BLUP teelwaardes verwys word as in die verlede. Ek het alreeds in 2009 voorspel dat meeste veilingsbulle aanvaarbare teelwaardes sal hê in die nabye toekoms – en dit is presies wat gebeur!

Hoekom tyd spandeer om iets te beskryf wat reeds reg is? Boere verstaan ook die teelwaardes beter en het nie meer so baie leiding nodig nie. Teelwaardes moet gebalanseerd wees en dit is al. Dit is nie die alfa en omega van teling nie en kan in een teelseisoen verbeter word deur selektiewe paring.


Vleiseienskappe

Waaraan wel meer tyd gespandeer is, was om na die vleiseienskappe van die veilingsbulle te verwys – veral die karkasopbrengs en karkaskwaliteit teelwaardes. Stoettelers teel wat die kommersiële mark verlang. Die boer verkoop gewig in die vorm van vleis en hierdie ekonomiese belangrike eienskappe speel ‘n groot rol in die teeldoelwitte op Hartebeestloop.


Vroulike diere

Ons het werklik moeite gedoen om kwaliteit koeie en kalwers, dragtige koeie en verse asook oop verse uit te soek vir die veiling. Die dragtige diere is almal gedek of ge-KI met van ons beste bulle. Tydens ons besoeke aan boere wat voorheen op Hartebeestloop veiling gekoop het, was ons baie tevrede met die kwaliteit van die kalwers wat op die plase aangekom het van dragtige koeie en verse wat aangekoop is by ons. Die HART-genetika werk goed!

Die meerderheid van die 60 kommersiële diere kan as basis diere aangebied word vir stoetteling - die kwaliteit is van baie goeie gehalte. Daar is ook heelwat stoet vroulike diere (ongeveer 100) van goeie kwaliteit wat telers gerus na kan kyk as hulle getalle wil vermeerder of die kudde se genetiese variasie wil verbreed. Die aantal vroulike diere wat ons aanbied vat ‘n groot hap uit die Hartebeestloop kudde. Kopers kla altyd dat daar nie genoeg Bonsmara vroulike diere beskikbaar is nie – hier is nou jou kans om ‘n groot aantal vroulike diere op een veiling te bekom.


Boeredag

Ons gaan weer die veiling voorafgaan met ‘n Boeredag vir almal. Daar is genoeg gepraat en nou wil ons graag wys hoe dit gedoen word. Daar gaan onder andere praktiese demonstrasies wees oor “RealTime Ultrasound” (RTU), pelvismetings en dragtigheidsondersoeke. Ons gaan poog om die praktiese aspekte by die teorie te bring. Die demonstrasie word verder verbeter deur alles op ‘n groot skerm te vertoon. Boere wil sien en nie net hoor nie. Die namiddag gaan ons net bulle kyk en praat. Almal is daar, moet dit nie mis nie. Jy betaal slegs vir die etes op die Boeredag – die res is alles gratis.


Ons sien werklik uit daarna om jou te ontvang op Hartebeestloop by die Boeredag (26 Mei) en Veiling (27 Mei).

Vriendelike groete


Joggie Briedenhann en Nico Visser


Ons gebruik tekens op die foto`s <br>om aan te toon waar die bulle groot geword het.
Ons gebruik tekens op die foto`s
om aan te toon waar die bulle groot geword het.


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap