Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2009

Index    Overview    Newsletter   Auction PDF   All Auctions
April 2009


Beste Medeboere en vriende


Dit is ongelooflik hoe vinnig die tyd vanaf ons 1ste Produksieveiling tot nou verby gegaan het! Die opwinding van die veiling was nog met ons, toe is daar al begin met die uitsoek van die diere en die beplanning vir die 2009 Veiling. Hierdie jaar word die veiling aangebied onder die tema: “Minimum Risiko Met Die Aankoop Van Beste Teelmateriaal”.

Meer hieroor later.


Ons bied die totale bulkalweroes van 2006 asook spesifiek geselekteerde, hoogspresterende bulle van 2007 aan. Ons hou geen diere terug nie en kalwers van die beste presterende bulle in RSA en Namibië kom onder die hamer. Jy kan bie op die beste van ons genetiese vordering.

 • Vir die nuwe Bonsmara stoettelers is hierdie ‘n uitstekende geleentheid om met die beste genetika af te skop! Wees verseker van ons hulp en bystand met die aanwending van jou nuwe bul.
 • Vir ons ouer stoettelers is dit ‘n uitstekende geleentheid om “heeltemal onverwante genetika” te bekom binne die grense van Namibië.
 • Vir die kommersiële boer is daar goedaangepaste, prestasiegetoetste en hoogspresterende stoetbulle wat ‘n positiewe bydrae tot enige kudde behoort te maak.


Ons nooi jou vriendelik uit om die groep bulle te kom besigtig en jou keuse te maak op Donderdag 28 Mei 2009 op Hartebeestloop, Stampriet.

Ons sal vanaf Woensdag 27 Mei 2008 beskikbaar wees indien jy die veilingsdiere wil besigtig. Middag- en aandete sal bedien word op Woensdag. Die moeders van die bulle aangebied, sal ook beskikbaar wees indien hulle nog steeds in die kudde is. Die moeders sal gemerk wees met dieselfde lotnommer as die bul. Sy kan dan besigtig en beoordeel word ten opsigte van haar tipe, uier en spene, haar volgende kalf, bene, kloue, haar algemene voorkoms en watter eienskappe ookal vir jou belangrik mag wees. Jy kan op jou gemak en eie tyd die diere besigtig en ons sal daar wees om enige vrae te antwoord.

Ons wil vriendelik versoek dat jy die “Hartebeestloop Hier en Nou” lees indien jy enige iets aangaande ons teelfilosofie of boerderypraktyke wil weet. Kontak ons gerus as jy die “Hartebeestloop Hier en Nou” wil ontvang.


Minimum Risiko Met Die Aankoop Van Beste Teelmateriaal

Die grootste kopseer vir die voornemende koper, is om die “beste” diere op die veiling te voorspel en dit dan te koop. Die beste manier om waarde vir geld te verseker vir die voornemende koper, is om alle moontlike instansies te betrek en alle prestasietoetse en metings te doen om die risiko uit die identifisering van “beste” teelmateriaal te haal. Voornemende kopers is boere en nie waarsêers nie! Die spreekwoord “Hoe meer jy meet, hoe meer weet jy” is nêrens van groter waarde as in die teel van meerderwarige teelmateriaal nie. Jy koop nie ‘n bul in isolasie op ons veiling nie – jy koop die teelsukses en filosofie van Hartebeestloop Boerdery. Daarom het ons goed gedink om na sommige van die boerdery en prestasiesyfers te verwys.

Onderstaande is van die prestasietoetsing en metings wat ons gedoen het met die 2009 veilingsbulle. Ons persoonlike teeldoelwitte en die eienskappe wat in ons area meer belangrik geag word, word in ‘n mate gereflekteer in die volgorde waarin ons die prestasietoetsing en metings bespreek.


 1. Uitstekende Reproduksie Eienskappe:
  Tans kalf die meerderheid van Hartebeestloop verse vir die eerste keer op 28 maande. Ons 708 stoet Bonsmaras het ‘n gemiddelde geboortegewig van 35 kg en speengewig van 229 kg op 205 dae gehandhaaf oor die afgelope 9 jaar. Koeigewigte by speen is gemiddeld 468 kg en dit beteken dat Hartebeestloop kalwers 49% van die koeigewig gespeen het. Dit is teenoor die 43% rasgemiddeld van die meer as 135 000 00 Bonsmaras aangeteken by die LNR. Die gemiddelde koeigewig by geboorte van kalwers was 444 kg en dit bevestig dat Hartebeestloop koeie die vermoë het om gewig aan te sit na geboorte om herkonsepsie te bevorder. Die gemiddelde speenindeks oor al die kalwers is 101. Hierdie is merkwaardige syfers vir ons omgewing wat wys dat Hartebeestloop se teelbeleid uitstekend werk. Ons teel die bulle wat hierdie besondere eiesoortige genetiese samestelling het en vrugbare vroeg-ryp diere voortbring.

 2. Genetika wat groot pelvisse teel vir vervangingsverse en kalfgemak:
  Die meet van pelvisse en die verwerking daarvan in ‘n pelvisindeks deur die LNR, is ‘n eerste vir stoetveeveilings in Namibië. Daar is tans ook geen Bonsmara stoet wat al so ver gevorderd is soos ons met pelvisarea data nie. Die meerderheid kommersiële boere in Namibië gebruik kruisteling om die basterkrag (heterose) voordeel van veral beter groei te kry. Boere teel hulle eie vervangingsverse en koop stoetbulle om onverwante genetika in te bring. Op Hartebeestloop word onder die mees ekstensiewe omstandighede geboer en is kalfgemak nie onderhandelbaar nie. Dit is nie meer moontlik om ‘n arbeider by elke pos te plaas waar verse moet kalf nie. Verse moet op hul eie kalf weg van die plaashuis. Dit maak nie sin om net te selekteer vir lae geboortegewig nie; ligte kalwers vrek makliker, groei stadiger weens die hoë korrelasie tussen geboortegewig en groei, bly kleiner tipe diere teel wat weer lei tot nog laer geboortegewig seleksie. Pelvisarea is 60% oorerflik en ons selekteer streng vir groter pelvisse by beide bulle en verse. Ons selekteer vir normale geboortegewigte met absolute kalwingsgemak veral by verse wat die eerste keer kalf. Ons het 262 nuwe kalfgeboortes aangemeld gedurende 2008 met minimale kalwingsprobleme. Bulle wat groot pelvisse teel en normale geboortegewig teelwaardes het, is beskikbaar op die veiling. Vir bulkopers mag “groot pelvisse teel”, die ekonomies mees belangrikste faktor wees wat hulle nuut in die kudde in bring.

 3. Vroegryp Eienskappe: Die veilingsbulle kom uit ‘n verskeidenheid koeie wat wissel in ouderdom tussen 4 en 12 jaar. Van die bulle kom uit verse wat die eerste keer gekalf het. Die gemiddelde ouderdom met eerste kalf is 30,5 maande vir die vroulike diere waaruit die bulle kom. Dit is 4,5 maande vroëer as die Bonsmara rasgemiddeld vir Namibië (35 maande) en 8,5 maande vroëer as die minimum rasstandaard (39 maande). Vrugbaarheid is koning. Seleksie vir vroëe geslagsrypheid is ‘n beproefde metode om vir vrugbaarheid te selekteer. Ons selekteer binne kudde en plaasverband waar al die vroulike diere aan dieselfde voeding en bestuur onderworpe is. Hartebeestloop Boerdery het klaar die laat-ryp tipe diere uitgeskot en jy koop streng geselekteerde vroegryp Bonsmaras. Die koop van ‘n “vroegryp” bul is seker van die beste beleggings wat ‘n boer kan doen vir die toekoms van sy kudde.

 4. Genetika wat onverwant is aan bestaande Namibiëse genetika – Geen Inteling
  Die veilingsbulle kom uit 20 onverwante bloedlyne; 8 Namibiëse en 12 Suid – Afrikaanse stoetvaars.
  Behalwe die voordeel om vanuit 20 onverwante bloedlyne lyne te kies, is daar ook die voordeel wat die voornemende koper het om te selekteer tussen die prestasietoetsingresultate van die nageslag van 20 verskillende bulle. Dit is die basis waarop vergelyking in groepe werk – die waarde om te vergelyk tussen die nageslag van verskillende bulle.

  Een van ons aanvanklike teeldoelwitte was om die beste 10 dragtige verse uit 6 vooraanstaande Bonsmara stoete in die RSA te koop. Hierdie verse is deur Arthur de Villiers en Danie Bosman uitgesoek uit die totale verskalweroes van die betrokke jaar. Verse is aangekoop by NOSA (Jan Pienaar), Marloo (Jaap Prinsloo), Sernick (Nick Serfontein), Arcadia (Arthur de Villiers), Op-die-Aarde (Frans Van den Bergh) en Vaalbos (Dawid Visser) Bonsmaras. Heelwat van die bulle op die veiling kom uit hierdie top verse.

  Ons het 58 en 85 bulkalfgeboortes aangemeld in 2006 en 2007 respektiewelik. Slegs 39 van hierdie 143 bulkalwers word goed genoeg geag om op die 2009 Veiling aangebied te word; dus 27% van die totale bulkalfgeboortes. Dit is wat die Bonsmara ras so gesog maak. Die groot verskeidenheid onverwante bloedlyne maak dit moontlik vir kopers om herhaaldelik by Hartebeestloop aan te koop sonder die vrees van inteling. DNS tipering (Unistel) van alle veilingsdiere is beskikbaar en die koper weet presies uit watter bloedlyn hy koop – vir nou en die toekoms.

 5. Genetika wat groei onder ekstensiewe toestande bevorder
  In Namibië poog ons almal om diere direk vanaf die veld te bemark. Dit beteken dat diere die genetika moet hê om op die veld onder normale toestande te produseer en te presteer.

  Die beste metode tans om groeivermoë onder normale omstandighede en ekstensiewe toestande te toets, is ‘n FASE D op-die-plaas groeitoets oor ‘n tydperk van 270 dae onder leiding van die LNR. Die gemiddelde daaglikse toename (GDT indekse) en Kleiber indekse word vir die bulle bereken en die syfers wys dat Hartebeestloop bulle onder ekstensiewe omstandighede uitstekend presteer mbt groei en voeromsetverhouding.

  Die wintergroep bulle het 755 gram/dag gegroei, terwyl die somergroep bulle 966 gram/dag gegroei het. Dit is merkwaardig meer as die 500 gram/dag minimum rasstandaard wat deur die Bonsmara Telersgenootskap voorgeskryf is. Dit is veral die veilingsbulle se uitstekende veldvoeromsetvermoë (VOV) om gras en ander ruvoere om te sit in benutbare vleis wat ons baie beïndruk het. Streng seleksie maak dat ons veldvoeromsetvermoë (VOV) jaarliks verbeter.

 6. Genetika wat groei onder intensiewe toestande bevorder
  Fase C prestasietoetsing by ‘n amptelike toetssentrum is die enigste metode waar voerinname direk en akkuraat gemeet kan word op individuele diere en voeromsetdoeltreffenheid bepaal kan word. Hartebeestloop bulle is gemeet en vergelyk mbt groei en voeromsetdoeltreffenheid onder intensiewe omstandighede by die Fase C toetsstasie in Vryburg. Daar het hulle meegeding met 444 ander bulle wat tydens die tydperk getoets is in die mekka van die Suid Afrikaanse beeswêreld.

  Ons is baie beïndruk met die Fase C toetsresultate van die Hartebeestloop bulle en het 2 Goue Meriete, 3 Silwer Meriete en 5 Brons Meriete bulle opgelewer. 4 Bulle kwalifiseer ook as “ 2 x 5 Bonsmaras” wat so gesog is in die ras. Dit beteken hulle het 2 kg per dag gegroei na speen en het 5 kg gekonsentreerde voer omgesit in 1 kg gewigstoename. Ons het die teeldoelwit bereik om bulle te teel wat onder beide ekstensiewe en intensiewe omstandighede presteer.


  Voornemende kopers moet besef dat die FASE C getoetste bulle net oor die 2 jaar oud sal wees op die veiling. Dit is ‘n baie jong ouderdom om die bulle aan te bied en nie heeltemal in lyn met heersende veilingsouderdomme (3 jaar) van bulle nie. Hierdie bulle gaan nog baie ontwikkel en pryse vir hulle sal sekerlik tydens die 2010 veiling merkwaardig hoër wees. Ons het egter besluit om alreeds hierdie jaar die FASE C getoetste bulle beskikbaar te stel aan die mark. Dit is ‘n eerste vir Namibië en die ras.

  Ons vertrou dat die voornemende kopers die ouderdom van die FASE C bulle in aanmerking sal neem en hulle beoordeel in die lig van kwaliteit en nie in vergelyking in grootte met die ouer bulle nie. Hierdie FASE C bulle is van groot belang om die Bonsmara sy regmatige plek in die beeskuddes van Namibië te besorg. Geen ander ras bied tans FASE C getoetste bulle aan nie. Maak gebruik van die geleentheid om die eerste teler te wees wat ‘n FASE C bul besit en om ware syfers in jou katalogus te publiseer en nie afgeleide waardes nie.


 7. Genestar genetiese merkers vir voereffektiwiteit
  Boere verstaan die ekonomiese belangrikheid van die effektiewe omsit van gras in vleis. Ons land is geseën (gestraf?) met meer droë jare as nat jare. Nieteenstaande die ekstensiewe en intensiewe toetse wat ons doen om voereffektiwiteit noukeurig te meet, doen ons ook genetiese ontledings om die aantal genetiese merkers wat voereffektiwiteit aandui, te bepaal. Hartebeestloop doen soveel genetiese ontledings deur Unistell dat die ontvangsdame al pos addresseer aan “Hartebeestloop Genetiese Dienste”! Alle veilingsbulle van 2009 is geneties getoets met behulp van Genestar ontledings. Van die 39 bulle getoets, het
  • 2 ‘n 8 ster toekenning, <.li>
  • 12 bulle ‘n 7 ster toekenning en
  • 15 bulle ‘n 6 ster toekenning
  gekry vir voedingseffektiwiteit uit ‘n maksimum van 8 sterre. Uiters streng seleksie vir voedingseffektiwiteit het tot gevolg dat 37 bulle 5 sterre of meer uit die maksimum van 8 sterre gekry het vir voedingseffektiwiteit. Meer sterre beteken dat die bulle minder gras hoef te vreet om dieselfde hoeveelheid vleis aan sit. 99% Van veilingsbulle is dus bogemiddelde omsetters van voer in vleis gebaseer op die Genestar ontledings.

  Volgens Dr Munro Marx van Unistell Genetiese Dienste is daar slegs 2 bulle in RSA wat 8 sterre ontvang het vir beide voereffektiwiteit en vleissagtheid. Ons het 2 bulle wat 8 sterre ontvang het vir voereffektiwiteit en 7 en 6 sterre onderskeidelik vir vleissagtheid. Hartebeestloop behoort met streng seleksie en selektiewe paring binnekort die “jackpot” te slaan met 8 sterre vir beide eienskappe! Dit sal die eerste wees vir Bonsmaras in Suider-Afrika.

 8. Ten einde bogenoemde eienskappe sinvol te bestudeer en aan te teken doen ons die volgende waarnemings en metings:

  • Massatoename (weeg bulle elke 2 weke tydens toetsfase) Kondisietelling (geneem aan die begin, middel en einde van toetsfase)
  • Temperamenttelling (geneem met elke weging op ‘n 4-puntskaal)
  • Bespiering (visueel aan einde van toets, asook met sonar)
  • Bosluistelling (tel bosluise op elke bul vanaf stert tot op skrotum)
  • Haartelling (Subjektief oor die hele lyf)
  • Pelvisgrootte (bepaal tydens vrugbaarheidstoets)
  • Skrotumomtrek (einde van toets gemeet)


  Aan elk van hierdie bogenoemde eienskappe word ‘n bepaalde waarde toegeken en ‘n ekonomiese indeks word bereken wat al hierdie waardes saam vat. Op Hartebeestloop heg ons ‘n lae waarde aan bosluistelling maar hoë waardes aan skrotumomtrek en pelvismates. Die 2009 veilingsbulle het uitstekend presteer en daar is bulle wat ‘n ekonomiese indeks van 110 en hoër het. Hulle staan uit bo die meer as 2000 bulle wat as deel van Veldbul Suider- Afrika gedurende 2008 getoets is.


 9. Genestar Ontledings vir vleissagtheid
  Wat vleissagtheid aanbetref, het 7 bulle ‘n 7 ster toekenning en 29 bulle ‘n 5 of 6 ster toekenning ontvang wat beteken dat meer as 80% van bulle vleissagtheid genetika dra wat beter as die gemiddeld van 4 sterre is.

  Hierdie waardetoevoeging op genetiese vlak gaan deur die hele ketting tot waar dit die meeste tel – sagte en geurige vleis op die bord van die eindverbruiker. Dit is algemeen bekend dat telers van regoor die wêreld wat Genestar ontledings as deel van hulle teelbeleid gedoen het groter opbrengste behaal. Vir ons as stoettelers is dit belangrik om te weet dat wanneer daar wel ‘n ekonomiese waarde aan die eienskap gekoppel word, ons alreeds die eienskap mildelik aan die kommersiële boer verskaf het. Die sukses van Meatco om nismarkte te identifiseer en aggressief te betree, bevestig ons voorspelling dat eienskappe wat vir die eindverbruiker belangrik is, ook ‘n bemarkings en finansiële voordeel vir die produsent behoort te hê in die nabye toekoms.

 10. Genestar ontleding vir marmering
  Dr Robert E. Hunsley in sy artikel “New Tools of the Trade” in die Agriforum van Desember 2008/Januarie 2009 maak die volgende stelling: “Marbling represents the most important factor that determines carcass quality in most parts of the world and is, therefore the number one price factor earning a premium paid by abbatoirs. This is a world trend and should be seriously considered as a competitive edge in the future beef marketing sector”. Hy haal aan uit navorsing dat 11% van Angus, 38% van Wagyu en 8% van alle ander beesrasse 2 sterre vir marmering het. Vyftien (15) uit die 39 Hartebeestloop veilingsbulle het 2 sterre vir marmering – dit is 38% van die bulle op die veiling!

  Met die aanbod van soveel “marmering belaaide” bulle maak ons voorsiening vir die boer wat in die toekoms markgerig produseer met die hoogste moontlike opbrengs in gedagte.

 11. Vrugbaarheidstatus en sertifikaat
  Retha Scheepers se M-tesis bewys dat Bonsmara bulle wat die hoogste libidotelling behaal het ook die grootste skrotumomtrek en die grootste persentasie spermselle gehad. Die standaard gewig van ‘n Bonsmarabul aan die einde van ‘n Fase C & D toets is 425 kg en die minimum gekorrigeerde skrotumomvang is 305 mm (30,5 cm). Die veilingsbulle het ‘n gemiddelde skrotumomvang van 374 mm (37,4 cm) wat amper 7 cm in deursnee groter is as die minimum gekorrigeerde skrotumomvang. Ons is baie tevrede met die skrotumvorm en grootte wat ons teel. Beide die eienskappe is hoogs oorerflik.

  Alle bulle se vrugbaarheidondersoeke en skedewasse is gedoen en almal is negatief getoets vir Vibriose en Trichimonase. Gesondheidsertifikate en semen evaluasiesertifikate sal beskikbaar wees vir alle bulle op die veiling.

 12. Ultrasoniese skandering (RTU) vir onderhuidse vetneerlegging, binnespierse vetneerlegging (marmering) en oogspieroppervlakte
  Ultrasoniese skandering (RTU) van die veilingsbulle is gedoen aan die einde van die Fase D en C toetse. Onderhuidse vetneerlegging, binnespierse vetneerlegging (marmering) asook oogspieroppervlakte is die eienskappe wat gemeet is. Uit die 3 teelwaardes wat individueel vir die veilingsbulle bereken is, het 60% van die veilingsbulle vir 2 of 3 eienskappe beter as die rasgemiddeld vertoon en het verskeie bulle besonder goed gevaar op marmering. Daar is natuurlik ook bulle wat op al 3 die eienskappe beter as rasgemiddeld is.

  Stoettelers wat wel ultrasoniese skandering doen, is ’n integrale deel van die waardetoevoegingsketting, deurdat hulle ’n groot rol speel in die kwaliteit van die vleis wat uiteindelik op die eindverbruiker se bord beland. Die ultrasoniese skanderingsresultate is in ooreenstemming met die Genestar bevindinge.

 13. Siektevrye status
  Hartebeestloop Bonsmara Stoet is ‘n absolute skoon kudde. Dr Andreas Gaugler is verantwoordelik vir die gesondheidstatus van alle diere op Hartebeestloop en kan direk gekontak word vir enige spesifieke navrae.

  Dr Andreas Gaugler
  Mariental
  Tel & Fax: (063) 241 499
  Cell: 081-128 2733
  Email:andreasg@mweb.com.na

  Die dragtigheidstatus van die vroulike diere sal op die dag van die veiling beskikbaar wees met dragtigheidsertifikate.

  Alle diere is geënt teen 3-dae-stywesiek en knopvelsiekte en almal is Multiminerale en Vitamiene A, D en E gespuit.

  Alle diere is getoets en skoon gesertifiseer van TB en CA.

 14. Onvoorwaardelike Hartebeestloop waarborg van tevredenheid
  Soos gesien word uit bogenoemde, het ons die aantal risiko’s met die aankoop van teelmateriaal merkwaardig verminder deur prestasietoetsing te doen en ekonomiese belangrike eienskappe noukeurig te meet. Ek haal Arthur de Villiers aan: “Sometimes a bull is like a politician; it shows a lot of promise and then does not deliver”. Ons vertrou regtig in die produk wat ons aanbied. Daarom gee ons ook die waarborg wat vir jou absolute gemoedsrus moet gee – Onvoorwaardelike Hartebeestloop Waarborg van Tevredenheid!


Vroulike Diere op die Veiling

Kom vergewis jouself van die gehalte van die vroulike diere op die veiling. Hierdie vroulike diere behoort ‘n betekenisvolle bydrae te lewer tot die gehalte van jou kudde. Die koeie en verse kom uit die harde Kalahari en behoort op enige ander plek net so goed, indien nie beter, te doen. Daar is groot aanvraag na goeie Bonsmara vroulike diere – beide stoet en kommersieël. Ons het EMOK en TIMCO Bonsmarastoete genooi om ‘n kombinasie van stoet en kommersiële vroulike diere aan te bied op die veiling. Daar is meer as 120 vroulike diere vir jou om uit te kies. Dit maak dit mos die moeite werd om die veiling by te woon! Dragtigheidsertifikate is beskikbaar op die veiling.

Ons het ook besluit om die 5 beste 2007 dragtige Hartebeestloop verse aan te bied op die veiling. Hierdie verse is uit die aard van die saak die beste wat ons nog geteel het. Hulle is ook die beste in ons kudde en heel moontlik toekomstige bulmoeders. Al 5 is dragtig gesertifiseer met ons beste stoetvaars. Hulle is selektief gepaar vir fenotipe, teelwaardes en ander ekonomiese belangrike eienskappe. Ons het die moeite gedoen om hierdie verse se stambome en ander inligting wat jy interessant mag vind in die katalogus te publiseer.


Betaling en Vervoer

Ons besef die invloed wat verhoogde produksiekostes op ons almal se boerdery het. Hartebeestloop Bonsmara Stoet bied die volgende aan as deel van u veilingsaankope:

 1. Uitgestelde Betaling
  Ons besef dat die bulle wat jy aankoop op 28 Mei 2009 heel moontlik eers gedurende November 2009 gebruik gaan word. Die volle bedrag van jou aankope word op die veiling aan Agra betaal (soos op enige ander veiling). Die bedrag word deur Hartebeestloop Boerdery investeer op ‘n rentedraende fonds tot 31 Oktober 2009 waarna die rente op jou betaling terugbetaal word aan jou. Dit beteken inderwaarheid dat jy eers op 31 Oktober 2009 vir jou bul betaal.
 2. Gratis vervoer
  Ons gaan help met gratis vervoer van diere aangekoop tot op Windhoek, Okahandja, Keetmanshoop, Mariental en Gobabis. Diere word afgelaai by die Agra krale. As enige bestemming op die roete is na hierdie groter sentra, laai ons jou diere op die plaas af – mits die pad gangbaar is! Ons sal enige redelike versoek oorweeg vir aflewering afhangende van die afstand asook die bedrag wat spandeer is op die veiling. Hierdie behoort ‘n wesenlike kostebesparing vir jou te wees aangesien jy ongeveer N$ 2500.00 vir elke 100 kilometer vervoerkoste gaan spaar. Jy word aangeraai om ten minste in transito versekering uit te neem aangesien die vervoer gratis, maar op eie risiko gedoen word. Versekeringsagente sal beskikbaar wees tydens die veiling. Diere sal afgelewer word binne tydperk van 2 weke of soos persoonlik met u gereël.


Vir die persone wat self vir die vervoer en versekering van hulle diere wil reël, sal dit beskikbaar wees tydens die veiling. As die diere ‘n paar dae moet oorstaan, is dit in orde en Hartebeestloop personeel sal die diere versorg met goeie weiding. Die verblyf van die diere te Hartebeestloop is op die koper se risiko.


Ons hoop regtig julle geniet die veiling!

Vriendelike groete


Joggie Briedenhann en Nico Visser


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap