Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2008

Index    Overview    Newsletter  Auction PDF   All Auctions
April 2008


Beste Medeboere en vriende


Hierdie is u eerste geleentheid om “Hartebeestloop Genetika” te bekom op ‘n heerlike herfsdag in die Kalahari !

Die term “Hartebeestloop Genetika” is nie heeltemal korrek nie aangesien nie alle diere deur ons self geteel is nie. U koop egter van die beste Suid-Afrikaanse Bonsmara genetika gekombineer met beproefde Namibiese stambome op Hartebeestloop aangesien ons die totale bulkalweroes van 2005 beskikbaar stel op die veiling. Ons hou geen diere terug nie en kalwers van die beste presterende bulle in RSA en Namibië kom onder die hamer. U het gesien in die pers watter publisiteit en erkenning die boerderygemeenskap aan ons aankope en genetika gee. Vir die nuwe Bonsmara telers is hierdie ‘n uitstekende geleentheid om met van die beste genetika af te skop. Wees ook verseker van ons hulp en bystand met die aanwending van u nuwe bul. Vir ons ouer telers is dit ‘n goeie geleentheid om “nuwe genetika” te bekom sonder die rompslomp van ver ry, pyn van permitte, burokrasie van Doeane en Aksyns en onsekerheid van oorgrens transport. Ons nooi u vriendelik uit om hierdie unieke groep bulle te kom besigtig en u keuse te maak op Donderdag 29 Mei 2008 op Hartebeestloop, Stampriet.


Ons sal vanaf Woensdag 28 Mei 2008 beskikbaar wees indien u van ver kom en die veilingsdiere wil besigtig. Die moeders van die bulle aangebied, sal ook beskikbaar wees indien hulle nog steeds in die kudde is. Die moeders sal gemerk wees met dieselfde lotnommer as die bul. Sy kan dan besigtig en beoordeel word ten opsigte van haar tipe, uier en spene, haar volgende kalf, bene, kloue, haar algemene voorkoms en watter eienskappe ookal vir u belangrik mag wees. Die nuutste teelwaardes van die koeie sal beskikbaar wees.


U kan op u gemak en eie tyd die diere besigtig en ons sal daar wees om enige navrae te antwoord. Middag- en aandete sal bedien word op die besigtigingsdag, asook sal ‘n heerlike middagete op die veilingsdag bedien word.

Vriendelike Kalahari-groete

Nico Visser & Joggie Briedenhann


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap