Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2015

Index    Overview    Newsletter  General  Videos   All Auctions

Jumpstart to the English version
April 2015

Beste Medeboere


Ons word almal toegegooi met korrespondensie in alle vorme – briewe, fakse en e-posse. Dit is moeilik om die kaf van die koring te skei. Ek hoop dat my skrywe een van die gelukkiges is wat as koring gesien word en gelees word. Die Boeredag Donderdag (28 Mei) en Veiling op Vrydag (29 Mei), gaan groot en lekker wees! Maak moeite en kom geniet dit saam met ons en vele ander boere.


STOETTELING

Die stoetbedryf is nie staties nie en pas die hele tyd aan by dit wat die mark soek. Op Hartebeestloop het ons deur die jare baie moeite gedoen om die kwaliteite en eienskappe wat belangrik is vir die stoetvee bedryf vas te lê in die kudde. Dit glo ons, het ons reggekry!


HARTEBEESTLOOP en ons KLIëNTE - DIE KOMMERSIëLE BOERE

Ons het egter nooit vergeet dat die basis van Hartebeestloop stoet die kommersiële boer is nie. Deur die jare het ons meer-en-meer moeite gedoen om die teeldoelwitte so te stel dat die diere die beste sal presteer onder kommersiële toestande. Maar om ons kommersiële kliënte te verstaan, moet ons sy besigheid verstaan.

Ek en my mense op Hartebeestloop het die mark in Namibië en die RSA bestudeer – die grootste en mees suksesvolste voerkrale besoek, die suksesse gaan sien op die “backgrounding” plase, die beste abattoirs besoek en alle verslagtings bygewoon en geleer van bouvorm en vetbedekking. Ons het gesien hoe sekere Namibiese boere hulle winsgewindheid met tot 30% verhoog deur te fokus op die teel van kwaliteit vervangingsverse.


AMPTELIKE PRESTASIETOETSING EN “HARTEBEESTLOOP BOERE PRESTASIE” METINGS

Daar is ‘n verskil tussen amptelike prestasietoetsing en “Hartebeestloop Boere Prestasie” metings. Amptelike prestasietoetsing is verpligtend en ons doen dit.

Daar is egter ‘n reeks van ander ekonomiese belangrike eienskappe wat ekstra gemeet word. Dit is die groep van eienskappe waarna ons verwys as “Hartebeestloop Boere Prestasie” metings. Dit sluit in pelvismetings, Veldbultoetse, ultrasoniese skanderings, verwerking en aanteken van Meatco slagstate, gereelde kondisietellings vir presisie boerdery, bepaling van minimum strategiese lekaanvulling per trop/dier, en voortdurende navorsing oor die diere wat die beste presteer op die veld en vir die verskillende produksiestelsels.

Ek heg baie waarde aan die “Hartebeestloop Boere Prestasie” eienskappe en weet dat sonder hierdie eienskappe boere nie optimaal kan boer nie. ‘n Goeie voorbeeld is pelvismetings - ons meet nog steeds die pelvisse van alle manlike en vroulike diere om kalwingsgemak oor te dra na die koper se kudde. Die winsgewindheid in boerdery is soms so onder druk dat enkele kalwingsprobleme die somme kan verander. Elke besigheid het sy brood-en-botter sake wat belangrik is – hierdie is die brood-en-botter sake van ekstensiewe boerdery. Ek weet dat ons heelwat van hierdie brood-en-botter eienskappe alreeds in die kudde vasgelê het en dat hierdie voordeel deur die Hartebeestloop bulle ook in jou kudde ingebring word.


IN DIE 2015 NUUSBRIEF EN BULBESKRYWINGS KYK ONS ANDERS NA DIE BULLE

Jy sal opmerk dat daar nie in die Nuusbrief so baie verwys word na die fisiese eienskappe van die bulle, soos in die verlede nie. Dit is byvoorbeeld die beskrywing van eienskappe wat belangrik is vir aanpasbaarheid, manlikheid, algemene bouvorm en vele ander.

Meeste boere het goed geleer en weet waarna om te kyk. Hulle sien die bul en maak hulle eie afleiding oor die kwaliteit van eienskappe. Aan die anderkant het seleksie : streng – strenger - strengste van die veilingsbulle verseker dat geen bul op die veiling toegelaat word wat nie funksioneel doeltreffend, struktureel korrek, aangepas, gehard en vol vleis is nie. Die bulle het dit alles – hoekom nog daaroor skryf ook?


VRUGBAARHEID EN REPRODUKSIEVERMOë IS HOOGS HERHAALBAAR

Die onlangse meer droër jare het my weereens die waarde van uitstaande vrugbaarheid en goeie reproduksievermoë laat besef. Met die bulbeskrywings is daar moeite gedoen om die waarde van goeie moederlyne uit te lig.

Vrugbaarheid en reproduksievermoë is nie hoog oorerfbaar nie maar is hoogs herhaalbaar. Daar is baie meer gefokus om aan die leser die herhaalbaarheid van die 2 eienskappe deur verskillende generasies van “bul” moederlyne uit te wys. Bulle uit sulke moederlyne is ons almal se beste verweer teen groter insetkostes.


GESONDE VERHOUDING TUSSEN GETALLE EN GEWIG / REPRODUKSIE EN PRODUKSIE

Ons kliënte verdien hulle inkomste uit getalle en gewigte in die vorm van vleis. My opinie is dat dit nie die een of die ander hoef te wees nie maar dat daar ‘n goeie kombinasie tussen getal en gewig moet wees – dws goeie verhouding tussen reproduksie en produksie.

Daar is meer moeite gedoen om na oogspieroppervlaktes, vroeë vetneerlegging, uitslagpersentasies en karkasopbrengs te verwys. Op Hartebeestloop doen ons al amper vir ‘n dekade lank ultrasoniese skanderings om te help met die seleksie vir meer vleis aan die karkas. Alle afgekeurde en uitskotdiere word by Meatco verslag en die data word individueel per dier oorgedra vanaf die vloer verslagtingstaat en betaalstaat na Beefpro (Boerdery bestuursprogram). Ons koop ook speenkalwers in van boere wat Hartebeestloop bulle gebruik.

Deeglike rekordhouding oor gemiddelde daaglikse gewigstoename, veldvoeromsetverhouding (vermoë om weiding in vleis om te sit), verslagting en winste verdien by die abbatior word gebruik om te bepaal hoe goed ons diere werklik presteer onder kommersiële boerdery toestande. Met die druk van ‘n knoppie weet ons presies hoe sekere bloedlyne presteer as slagdiere by die abbatior! Ons weet presies watter bulle en koeie teel die regte karkas vir optimale wins.


HOE HELP ONS DIE OSBOERE?

Vir ons osboer kliënte word daar voortgegaan om alle bulle deur ‘n ekstensiewe groeitoets op die veld te sit. Goeie naspeense groei, tesame met ‘n voortreflike veldvoeromsetverhouding, is nodig vir die os boer om suksesvol te produseer. Ons meet dit en help die osboer om die voordeel van die eienskappe te benut. Hartebeestloop Bonsmaras se prestasies by Meatco (Meat Corporation of Namibia) is ‘n bewys dat die seleksie van goeie groei en goeie veldvoeromset baie goed werk.


HOE HELP ONS DIE SPEENKALF BOERE?

Genoegsame melk in die kudde is belangrik vir ons speenkalf kliënte. Ons evalueer jaarliks alle koeie op melkproduksie, gemiddelde speengewig van haar kalwers op 7 maande en haar uier vir kwaliteit en kapasiteit. Die kommersiële boer kan nie optimaal speenkalwers produseer sonder dat bogenoemde eienskappe vasgelê is in sy kudde nie – en ons help daarmee.


DIE KOEI MAAK 50% UIT VAN ELKE BUL OP DIE VEILING

Uitgebreide navorsing op Hartebeestloop het duidelik gewys watter tipe koeie die beste vaar om bulle te teel vir speenkalf en osproduksie stelsels onderskeidelik. Dit het ook die koeie uitgewys wat bulle teel wat in beide produksiestelsels baie goed behoort te doen.

Ek het die navorsingsdata van elke individuele bulmoeder gebruik in die bulbeskrywings wanneer ek die bul vir ‘n spesifieke produksiestelsel aanbeveel het. So – die aanbeveling is baseer op navorsingsdata en nie net op my persoonlike gevoel gebaseer op die visuele voorkoms van die dier nie. Hierdie aanbeveling help die boer om die regte besluit te neem.


KRUISTELING IS AMPER EG NAMIBIES EN OOK ONS BESIGHEID

Boere is bewus van die suksesvolle kruisteelprogram wat Hartebeestloop gedoen het met Bonsmara en van die ander mees bekende beesrasse in Namibië. Die resultate van die kruistelingprojek is wyd bekend gemaak in die media en ook op die 2014 Boeredag. Almal van ons betrokke by die projek het baie geleer oor die aanwending van Bonsmaras en ook die goeie eienskappe van ander rasse.

Hierdie projekdiere is almal verslag deur Meatco en die winsgewindheid van die onderskeie kruistelings kon akkuraat bereken word. Ek het baie geleer met die projek en het die kennis gebruik, asook die finansiële data soos bereken, wanneer ek aanbevelings gedoen het vir kruisteelstelsels as deel van die bulbeskrywings. Ek het nie net ‘n blanko waarborg gegee dat enige Bonsmara bul in enige kruisteelstelsel sal werk nie.


VERSKUIF DIE SEISOENE EN WORD DIT WARMER?

Dit is wat ons ondervind in die Kalahari! Aanpasbaarheid en prestasie op die veld dra ‘n baie hoër gewig by ons as in die verlede.

Behalwe die Veldbul toetse, word daar gereeld kondisietellings van alle diere gedoen. So identifiseer ons die beste presteerders op die veld en kan hierdie tipe genetika aan die boer bied. Die sisteem van seleksie op die veld en veiling afronding op die veld werk uitstekend en kan gemeet word aan die resultate van die vrugbaarheidstoetse gedoen op die bulle – slegs 11 uit 172 bulle moet hertoets word. Ondervinding het gewys dat die meerderheid van die 11 bulle ook vrugbaar sal wees met die hertoets. Jy kry dus ‘n vrugbare, veldaangepaste rumen en fikse bul afgelaai op jou plaas.


Ek sluit af waarmee ek begin het, en wil jou graag nooi na ons veiling op Vrydag 29 Mei. Die Boerdag gaan sekerlik die jaar weer ‘n treffer wees - kyk gerus na die Program deur die skakel te druk.

Ons sien uit om jou op Hartebeestloop te verwelkom!

Vriendelike groete

Joggie Briedenhann en almal op Hartebeestloop
gedagtes Oor VRUGBAARHEID, REPRODUKSIEVERMOË en HARTEBEESTLOOP KOEIKUDDE!

Daar is baie geskryf oor elke bul se moeder en oumas aan beide kante. Dit wys die prestasies van individuele koeie. Dit is egter belangrik om te weet hoe die totale kudde lyk en presteer waaruit hierdie bulle en koeie geteel is.

  • Die 2015 Elite Platinum SA Stamboek/Landbouweekblad Bonsmara koei kom uit die Hartebeestloop kudde
  • Hartebeestloop Bonsmaras was dan ook in 2013 en 2014 die buite Suid-Afrika wenner asook die Suid-Namibië wenner onderskeidelik van die LNR Nasionale Vleisbees Verbeteringskudde van die Jaar
  • Die kudde is ook vir die afgelope 3 jaar onder die eerste 10 Platinum kuddes van die jaar soos deur SA Stamboek bepaal word vir alle rasse wat geregistreer is by die instansie
  • Hartebeestloop Bonsmaras het aan die end van 2014 het ‘n gemiddelde Ouderdom Eerste Kalf van 25 maande gehad en Tussenkalfperiode van 385 dae vir 477 produserende stoetkoeie


Vrugbaarheid en reproduksievermoë is nie hoog oorerfbaar nie maar is wel hoogs herhaalbaar. Dit is dus belangrik om die moederlyne te identifiseer wat konstant nageslag teel wat ook hoë vrugbaarheid en reproduksievermoë wys. Vrugbare moederlyne en gebruiksbulle geteel uit daardie moederlyne, is ons almal se beste verweer teen verhoogde insetkoste.


The English version of the Auction Newsletter 2015

April 2015

Dear Fellow farmers


We are all overwhelmed with auction correspondence in all forms – letters, faxes and e-mails, to name a few. It is difficult to decide what to read and when to just press the “delete button” without spending any time on it. I sincerely hope that my letter will be one of the lucky ones to be read!

This year our Farmers Day Thursday (28 May) and the Auction Friday (29 May) will be large and lots of fun! Make an effort to come and enjoy it with us and many other farmers.

I have thought it good to share some thoughts with your on our breeding program and stud in general.


STUD BREEDING

Stud breeding is not static and it must continuously adjust to what the market requires. Hartebeestloop Bonsmaras have spent a lot of time and effort to get the qualities and characteristics which are important for the stud business to thrive, established in the herd. That has certainly now been achieved!


HARTEBEESTLOOP and their CLIENTS – THE COMMERCIAL FARMERS

The basis of Hartebeestloop stud is the commercial farmer – that is a fact that we have never disregarded. Through many years we have set the breeding objectives in such a way that the animals will perform best under commercial conditions.

To understand the commercial farmer, you have to understand his business. The Hartebeestloop team have studied the market in Namibia and South Africa – visited the most successful feedlots, observed the successes on the “back grounding” farms, visited the best abattoirs (including the niche market abattoirs) and attended all the slaughterings. We have also learned about conformation and fat covering.

And we have seen how certain Namibian farmers increased their profitability with up to 30% by focussing on the breeding of quality replacement heifers.


OFFICIAL PERFORMANCE TESTING AND “HARTEBEESTLOOP FARMERS PERFORMANCE” MEASUREMENTS

There is a difference between official performance testing and “Hartebeestloop Farmers Performance” measurements. Official performance testing is compulsory and all Bonsmara breeders do it to improve the breed. There is, however, a series of other economically important characteristics which can be measured as well. It is this group of characteristics that is referred to as “Hartebeestloop Farmers Performance” measurements. It includes pelvic measurements, Veld Bull tests, ultrasonic scanning, processing and recording of Meatco slaughter statements/reports, regular body condition scores for precision farming, determining minimum strategic lick supplement per herd/animal, and ongoing research on the animals that perform the best on the veld and for the different production systems.

The “Hartebeestloop Farmers Performance” measurements are highly valued.

Farmers cannot produce optimally without paying attention to these characteristics. A good example is pelvic measurements – Hartebeestloop still measures the pelvic areas of all male and female animals and by doing so, transfer calving ease over to the buyer’s herd. The profitability in farming is sometimes so under pressure that only a few calving problems can make a difference. Every business has its bread-and-butter issues which are important – the “Hartebeestloop Farmers Performance” measurements are the bread-and-butter issues of extensive farming. Hartebeestloop has already genetically bred these bread-and-butter issues into the herd and this benefit is transferred into other herds through the Hartebeestloop bulls.


IN THE 2015 NEWSLETTER WE LOOK AT THE BULLS DIFFERENTLY

In the Hartebeestloop Auction Newsletter there is not as much reference to the physical and visual characteristics of the bulls as in the past. These include for example the description of characteristics which are important for adaptability, masculinity, conformation and many more.

Most farmers have been taught well and know what to look out for. They look at a bull and draw their own conclusions about the quality of the characteristics and the bull in general. On the other hand, selection over many years: strict –stricter – strictest of the Hartebeestloop auction bulls, ensures that no bull is allowed on the auction that is not functionally efficient, structurally correct, adapted to the veld and packed with meat. The auction bulls have it all – why still write about it?


FERTILITY AND REPRODUCTION ABILITY IS HIGHLY REPEATABLE

With the recent drier years, everyone has realized the importance of outstanding fertility and good reproduction abilities. As part of our bull descriptions, the value of good maternal lines are highlighted. Fertility and reproduction ability are not highly hereditary, but are highly repeatable. Our focus is on highlighting the repeatability of these two characteristics through different generations of bull maternal lines. From great-great grandmothers all the way through to the actual mother of the auction bull! Bulls from these great maternal lines are our best defence against ever-increasing input costs.


HEALTHY RELATIONSHIP BETWEEN NUMBERS AND WEIGHT / REPRODUCTION AND PRODUCTION

Farmers earn their income from numbers and weights in the form of meat. It does not have to be the one or the other, but that there should be a good combination between numbers and weights – i.e. good relationship between reproduction and production.

Stud breeders should be encouraged to use eye muscle area, early fat deposition, slaughter yield percentage and meat yield as selection tools. Hartebeestloop has been doing ultrasonic scanning for almost a decade now and use the results to help with the selection for more meat on the carcass. All rejected and unwanted animals are slaughtered at Meatco and the data is transferred individually per animal from the floor slaughter report and payment statement, to Beefpro (Farming management program).

Weaners which are bought from farmers who use Hartebeestloop bulls, are also studied. Thorough recordkeeping of the average daily weight gain, veld feed conversion ratio (ability to turn grazing into meat), slaughtering reports and profits earned at the abattoir, is used to determine how well these animals actually perform under commercial farming conditions. With the push of a button the blood lines which perform best as slaughter animals at the abattoir can be identified. The information of bulls and cows which breed the right carcass for optimal profit, is thus readily available.


HOW DOES THE OX PRODUCER BENEFIT FROM ALL THIS?

All bulls are subjected to an extensive growth test on the veld and a Veld Bull test. Good post weaning growth and outstanding veld feed conversion ratios are necessary for the ox farmer to produce optimally. This is all measured, recorded and bred into the herd – all for the benefit of the ox farmer. Hartebeestloop Bonsmaras’ achievements at Meatco (Meat Corporation of Namibia) are proof that the selection of good growth and good veld feed conversion ratios, work very well.


HOW DOES THE WEANER FARMER BENEFIT FROM ALL THIS?

Sufficient milk in the herd is important for weaner producers. Annually, all cows are evaluated on milk production, average weaning weight of all her calves at 7 months and the quality and capacity of her udder and teats. The commercial farmer cannot produce weaners optimally without establishing the aforementioned characteristics in the herd. This is where we come in to help by providing the animals that have these characteristics.


THE COW’S INPUT IS 50% FOR EACH BULL PRESENT AT THE AUCTION

Extensive and on-going research at Hartebeestloop clearly shows which type of cows are most successful in breeding bulls for weaner- and oxen production systems respectively. The research also identifies the cows that breed bulls which should do well in both production systems.

The research data of every individual bull mother was used when recommendations were done on bull usage for a specific production system. The recommendation is thus based on research data and not on personal opinion based on the visual appearance of the animal only. This more scientific approach helps the farmer to make the right decision.


CROSS-BREEDING IS ALMOST “PURELY” NAMIBIAN AND ALSO OUR BUSINESS

Farmers are aware of the successful cross-breeding program that Hartebeestloop did with Bonsmara and some of the other most common cattle breeds in Namibia. The results of the cross-breeding project were widely published in the media and also reported at the 2014 Hartebeestloop Farmers’ Day. All the participants in this study learned a lot about the application of Bonsmaras and also the good qualities of other breeds. After this exercise, all these project animals were slaughtered at Meatco and the profitability of the different cross-breedings could be calculated accurately.

Experience and knowledge gained from the project, as well as the financial data, were used when bull recommendations for cross-breeding systems were done. There is therefore no unqualified warranty given that any Bonsmara bull would be successful in any cross-breeding system.


DOES IT GET WARMER AND ARE THE SEASONS MOVING FORWARDS?

This is surely the experience in the Kalahari. Adaptability and veld-hardened animals are be-coming more important than ever. Apart from the Veld Bull tests, regular body condition scores of all animals are done. This way the best performers on the veld can be identified as they are assessed under exactly the same conditions. Animals with these favourable genes can be multiplied fast and offered to the farmer.

The system of selection on the veld and finishing-off for the auction on the veld, works well. This can in a way be measured by the results of the fertility tests done on the bulls – only 11 out of 172 bulls must be retested. Experience shows that the majority of the 11 bulls will also be confirmed fertile, when retested. With our auction bulls, you therefore should get a fit, fertile bull with a veld adapted rumen, when it is delivered to your farm.

I conclude this letter with what I started with, and I would like to invite you to our auction on Friday 29 May. The Farmers’ Day will certainly be a hit again this year – do have a look at the program by clicking this link.

We look forward to welcoming you at Hartebeestloop!

Kind regards

Joggie Briedenhann and everyone at Hartebeestloop


Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap